LINE it!
 @allkaset

 • ͡( 22 ¡ )

  เมล็ดดอกสร้อยไก่

  รหัสสินค้า A1209
  เมล็ดดอกสร้อยไก่
  4000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-01-01

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดแพงพวย

  รหัสสินค้า A287
  เมล็ดแพงพวย
  0.1 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2021-08-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดแพงพวย

  รหัสสินค้า A1217
  เมล็ดแพงพวย
  1 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-03-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แพรเซี่ยงไฮ้

  รหัสสินค้า A525
  เมล็ดพันธุ์แพรเซี่ยงไฮ้
  0.10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-5-1

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ดอกกระดุมทอง

  รหัสสินค้า A523
  เมล็ดพันธุ์ดอกกระดุมทอง
  20 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-06-28

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล็ดซันไบร์ทคิด

  รหัสสินค้า A293
  เมล็ดซันไบร์ทคิด
  3 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-1

  22.00 - 25.00 ฿

  ไชนีสฟอร์เก็ตมีน๊อต

  รหัสสินค้า A290
  ไชนีสฟอร์เก็ตมีน๊อต
  1.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดดอกกระดุมทอง

  รหัสสินค้า A1212
  เมล็ดดอกกระดุมทอง
  200 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-01-01

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ดอกสร้อยไก่

  รหัสสินค้า A526
  เมล็ดพันธุ์ดอกสร้อยไก่
  400 เมล็่ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-10-1

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล็ดแพรเซี่ยงไฮ้

  รหัสสินค้า A1211
  เมล็ดแพรเซี่ยงไฮ้
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-5-1

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดหงอนไก่

  รหัสสินค้า A1221
  เมล็ดหงอนไก่
  2 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-3-1

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดตาเสือ

  รหัสสินค้า A310
  เมล็ดตาเสือ
  0.7 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-11-1

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดบูลซัลเวีย

  รหัสสินค้า A298
  เมล็ดบูลซัลเวีย
  0.3 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-03-01

  22.00 - 25.00 ฿

  ดาวเรืองเลิฟลี่ปริ๊นเซส

  รหัสสินค้า A291
  ดาวเรืองเลิฟลี่ปริ๊นเซส
  10 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-05-01

  25.00 ฿ 16.00 ฿

  เมล็ดทานตะวันสีเหลือง

  รหัสสินค้า A302
  เมล็ดทานตะวันสีเหลือง
  2 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-05-01

  25.00 ฿ 16.00 ฿

  เมล็ดแบล็คอายซูซาน

  รหัสสินค้า A285
  เมล็ดแบล็คอายซูซาน
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-12-1

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ซันไบร์ทคิดส

  รหัสสินค้า A1219
  เมล็ดพันธุ์ซันไบร์ทคิดส
  30 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-1

  169.00 - 215.00 ฿

  ดาวเรืองเลิฟลี่ปริ๊นเซส

  รหัสสินค้า A1225
  ดาวเรืองเลิฟลี่ปริ๊นเซส
  100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ

  215.00 ฿ 155.00 ฿

  เมล็ดทานตะวันสีเหลือง

  รหัสสินค้า A1239
  เมล็ดทานตะวันสีเหลือง
  20 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ

  215.00 ฿ 155.00 ฿

  เมล็ดสร้อยไก่

  รหัสสินค้า A299
  เมล็ดสร้อยไก่
  0.1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-7-1

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดดอกหงอนไก่

  รหัสสินค้า A1203
  เมล็ดดอกหงอนไก่
  2500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-1-1

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์เทียนไทย

  รหัสสินค้า A1208
  เมล็ดพันธุ์เทียนไทย
  750 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-6-1

  139.00 - 189.00 ฿

  Թ§