LINE it!
 @allkaset


 • ͡( 25 ¡ )

  เมล็ดพันธุ์บูลซัลเวีย

  3 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A1243

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์หงอนไก่

  2820 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1221

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แพรเซี่ยงไฮ้

  0.10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A525

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล็ดสร้อยไก่

  0.1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A299

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดบูลซัลเวีย

  0.3 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A298

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดซันไบร์ทคิด

  3 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A293

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดแพงพวย

  0.1 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A287

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดจิ๊ปโซฟิล่า

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A307

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดดอกสร้อยไก่

  4000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A1209

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดดอกกระดุมทอง

  200 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A1212

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ซันไบร์ทคิดส

  30 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A1219

  165.00 - 185.00 ฿

  ดาวเรืองเลิฟลี่ปริ๊นเซส

  100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A1225

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์สร้อยไก่

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A1240

  165.00 - 185.00 ฿

  ไชนีสฟอร์เก็ตมีน๊อต

  1.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A290

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดแบล็คอายซูซาน

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A285

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดแพงพวย

  1 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A1217

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ตาเสือ

  7 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A1226

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์จิ๊ปโซฟิล่า

  100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1222

  165.00 - 185.00 ฿

  ดาวเรืองเลิฟลี่ปริ๊นเซส

  10 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A291

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดแพรเซี่ยงไฮ้

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A1211

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์เทียนไทย

  750 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A1208

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดดอกหงอนไก่

  2500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1203

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดตาเสือ

  0.7 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A310

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ดอกสร้อยไก่

  400 เมล็่ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A526

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ดอกกระดุมทอง

  20 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A523

  18.00 - 20.00 ฿

  Թ§