LINE it!
 @allkaset

 • ͡( 21 ¡ )

  เมล็ดจิ๊ปโซฟิล่า

  รหัสสินค้า A307
  เมล็ดจิ๊ปโซฟิล่า
  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  22.00 - 25.00 ฿

  ไชนีสฟอร์เก็ตมีน๊อต

  รหัสสินค้า A290
  ไชนีสฟอร์เก็ตมีน๊อต
  1.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-05-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ดอกกระดุมทอง

  รหัสสินค้า A523
  เมล็ดพันธุ์ดอกกระดุมทอง
  20 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-01-01

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล็ดแพงพวย

  รหัสสินค้า A287
  เมล็ดแพงพวย
  0.1 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-03-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดซันไบร์ทคิด

  รหัสสินค้า A293
  เมล็ดซันไบร์ทคิด
  3 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แพรเซี่ยงไฮ้

  รหัสสินค้า A525
  เมล็ดพันธุ์แพรเซี่ยงไฮ้
  0.10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-5-1

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล็ดดอกสร้อยไก่

  รหัสสินค้า A1209
  เมล็ดดอกสร้อยไก่
  4000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-01-01

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์จิ๊ปโซฟิล่า

  รหัสสินค้า A1222
  เมล็ดพันธุ์จิ๊ปโซฟิล่า
  100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  169.00 - 215.00 ฿

  ดาวเรืองเลิฟลี่ปริ๊นเซส

  รหัสสินค้า A291
  ดาวเรืองเลิฟลี่ปริ๊นเซส
  10 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-05-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ดอกสร้อยไก่

  รหัสสินค้า A526
  เมล็ดพันธุ์ดอกสร้อยไก่
  400 เมล็่ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-01-01

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล็ดแพงพวย

  รหัสสินค้า A1217
  เมล็ดแพงพวย
  1 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-06-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดแพรเซี่ยงไฮ้

  รหัสสินค้า A1211
  เมล็ดแพรเซี่ยงไฮ้
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-03-01

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดบูลซัลเวีย

  รหัสสินค้า A298
  เมล็ดบูลซัลเวีย
  0.3 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-03-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ซันไบร์ทคิดส

  รหัสสินค้า A1219
  เมล็ดพันธุ์ซันไบร์ทคิดส
  30 เมล็ด ความงอก 80%

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์บูลซัลเวีย

  รหัสสินค้า A1243
  เมล็ดพันธุ์บูลซัลเวีย
  3 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-04-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดสร้อยไก่

  รหัสสินค้า A299
  เมล็ดสร้อยไก่
  0.1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-07-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดแบล็คอายซูซาน

  รหัสสินค้า A285
  เมล็ดแบล็คอายซูซาน
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-12-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดหงอนไก่

  รหัสสินค้า A1221
  เมล็ดหงอนไก่
  2 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-03-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์สร้อยไก่

  รหัสสินค้า A1240
  เมล็ดพันธุ์สร้อยไก่
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ

  169.00 - 215.00 ฿

  ดาวเรืองเลิฟลี่ปริ๊นเซส

  รหัสสินค้า A1225
  ดาวเรืองเลิฟลี่ปริ๊นเซส
  100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดดอกหงอนไก่

  รหัสสินค้า A1203
  เมล็ดดอกหงอนไก่
  2500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-1-1

  139.00 - 189.00 ฿

  Թ§