LINE it!
 @allkaset

 • ( 6 ¡ )

  ใบงาแดงเกาหลี ปูซาน

  รหัสสินค้า A5410
  ใบงาแดงเกาหลี ปูซาน
  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2023-03-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ใบงาแดงเกาหลี ปูซาน

  รหัสสินค้า A5409
  ใบงาแดงเกาหลี ปูซาน
  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2023-03-01

  69.00 - 99.00 ฿

  ใบงาเขียวเกาหลี กรุงโซล

  รหัสสินค้า A5408
  ใบงาเขียวเกาหลี กรุงโซล
  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-8-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดงาดำ

  รหัสสินค้า A5402
  เมล็ดงาดำ
  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-5-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์งาดำ

  รหัสสินค้า A5401
  เมล็ดพันธุ์งาดำ
  100 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-8-1

  69.00 - 99.00 ฿

  โฟแมกซ์

  รหัสสินค้า A3087
  โฟแมกซ์
  คัลเซียมโบรอน 400
  ผลิต 2020-12-01

  269.00 - 299.00 ฿

  Թ§