LINE it!
 @allkaset


 • Ǵ⾴˹( 40 ¡ )

  ข้าวโพดขาว(ข้าวเหนียว)

  70 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A4755

  10.00 - 12.00 ฿

  ข้าวโพดขาว(ข้าวเหนียว)

  700 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A4428

  69.00 - 99.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียว

  นิลสยาม 1 ห่อ (10 ซอง)
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1569

  69.00 - 95.00 ฿

  ข้าวโพด เหนียวม่วงหวาน1

  ขนาด 1 ซอง 65 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5050

  19.00 - 22.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียว ทูโทน

  70 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A2112

  8.00 - 10.00 ฿

  ข้าวโพด ม่วงก่ำ

  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A5793

  9.00 - 11.00 ฿

  ข้าวโพดบิ๊กข้าวเหนียวดำ

  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4511

  69.00 - 99.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียว สามสี

  ขนาด 1 ซอง 40 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5052

  19.00 - 22.00 ฿

  ข้าวโพด (ข้าวเหนียว)

  90 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1911

  8.00 - 10.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียว

  นิลสยาม หนัก 20 กรัม
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A514

  10.00 - 12.00 ฿

  ข้าวโพด บิ๊กนิวไวท์

  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A4806

  21.50 - 24.00 ฿

  ข้าวโพดแปดแถวกบินทร์

  80 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A2116

  8.00 - 10.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวม่วง

  90 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3508

  8.00 - 10.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวดำ

  90 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3510

  8.00 - 10.00 ฿

  ข้าวโพด แปดแถวกบินทร์

  800 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A2117

  65.00 - 89.00 ฿

  ข้าวโพด ม่วงก้ำ

  150 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A5792

  69.00 - 89.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวไวท์

  ขนาด 1 ซอง 55 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A328

  19.00 - 22.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวซูพรีม

  ขนาด 1 ห่อ 350 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1354

  165.00 - 185.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวไวท์

  ขนาด 1 ห่อ 550 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1370

  165.00 - 185.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวสวีทไว

  80 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A3151

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวล

  20 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A5891

  10.00 - 12.00 ฿

  ข้าวโพดเหนียวม่วงหวาน09

  ขนาด 1 ซอง 40 เมล็ด
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A317

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวล

  20 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A5953

  10.00 - 12.00 ฿

  ข้าวโพดบิ๊กข้าวเหนียวดำ

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4754

  10.00 - 12.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวลาเวนเ

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3310

  21.00 - 23.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน

  50 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A2246

  12.00 - 14.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวมุกสยา

  10 กรัม ความงอก 88%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A512

  10.00 - 12.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวธารน้ำ

  15 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1604

  10.00 - 12.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวไข่มุก

  15 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1606

  10.00 - 12.00 ฿

  ข้าวโพดF1 บิ๊กไวท์ 852

  80 เมล็ด ความงอก93%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A3959

  24.00 - 27.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวจินตมณ

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3334

  21.00 - 23.00 ฿

  ข้าวโพด ม่วง หวาน 09


  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A5721

  ข้าวโพดข้าวเหนียวลาเวนเ

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3309

  135.00 - 179.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวจินตมณ

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3333

  135.00 - 179.00 ฿

  ข้าวโพด สวีทเบอร์รี่

  200 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A6379

  159.00 - 179.00 ฿

  ข้าวโพดเหนียว ซุปเปอร์บ

  500 กรัม ความงอก 85%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A2893

  224.00 - 259.00 ฿

  ข้าวโพดเหนียวซุปเปอร์

  200 กรัม
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A2894

  109.00 - 129.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียว

  นิลสยาม ยกลัง 300 ซอง
  ผลิต --

  รหัสสินค้า A4252

  1,929.00 - 1,999.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียว ทูโทน

  90 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A1905

  8.00 - 10.00 ฿

  ข้าวโพด นิลสยาม ยกลัง

  บรรจุ 350 ซอง
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A4251

  2,229.00 - 2,279.00 ฿