LINE it!
 @allkaset


 • Ӵ͡( 14 ¡ )

  เมล็ดกะหล่ำดอก พอลล่า

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A3851

  19.00 - 22.00 ฿

  ผักกาดหัว แรดิชเชอร์รี่

  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A2002

  69.00 - 99.00 ฿

  กะหล่ำดอก ปุยเมฆ

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A1975

  99.00 - 119.00 ฿

  กะหล่ำดอก สโนว์ไวท์

  1,900 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A6045

  159.00 - 199.00 ฿

  ผักกาดหัว แรดิชเชอร์รี่

  1 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A2003

  10.00 - 12.00 ฿

  กะหล่ำดอก สโนว์บอลล์

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A910

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดกะหล่ำดอก พอลล่า

  ขนาด 1 ห่อ 1,000 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A3850

  165.00 - 185.00 ฿

  ไฮซีส 500 CC

  อีมาเมกตินเบนโซเอต 2.0%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A40

  399.00 ฿ 329.00 ฿

  ออติวา

  อะซอกซีสโตรบิน
  ผลิต 2018-08-01

  รหัสสินค้า A144

  463.00 - 465.00 ฿

  โฟแมกซ์

  คัลเซียมโบรอน 400
  ผลิต

  รหัสสินค้า A3087

  269.00 - 299.00 ฿

  ออติวา

  อะซอกซีสโตรบิน
  ผลิต 2020-04-01

  รหัสสินค้า A4018

  786.00 - 789.00 ฿

  เมล็ด กะหล่ำดอก สโนว์เล

  190 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A6046

  21.00 - 23.00 ฿

  กะหล่ำดอกสโนว์บอลล์

  1 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A726

  12.00 - 14.00 ฿

  กะหล่ำดอก ปุยเมฆ

  0.5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A1977

  14.00 - 16.00 ฿