LINE it!
 @allkaset

 • กระเจี๊ยบเขียว

         กระเจี๊ยบเขียวเป็นผักส่งออกที่สำคัญ ของประเทศไทย ซึ่งต่างประเทศนิยมบริโภคแพร่หลาย ตลาดสำคัญคือ ประเทศญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นนิยมบริโภคกระเจี๊ยบเขียวมาก เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารและมีคุณค่าทางสมุนไพร รักษาโรค สำหรับคนไทยบริโภคกระเจี๊ยบเขียวมานานแล้ว เพราะเป็นผักพื้นบ้านของเราซึ่งปลูกง่าย ปลูกได้ตลอดปี

  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกระเจี๊ยบเขียว

  ฤดูปลูกและสภาพแวดล้อมของกระเจี๊ยบเขียว

  พันธุ์และแหล่งพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว

  การปลูกกระเจี๊ยบเขียว

  โรคและแมลงในกระเจี๊ยบเขียว

  สรรพคุณของกระเจี๊ยบเขียว

  คลิปวีดีโอ

  กระเจี้ยบเขียว 60 วัน ดินปลูก พีทมอส พีทมอส+เพอร์ไลท์

  กระเจี๊ยบเขียว( 23 รายการ )

  กระเจี๊ยบเขียว ฝักแดง

  1 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A4741
  หมดอายุ 8/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระเจี๊ยบเขียว เบสกรีน5

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A4416
  หมดอายุ 2/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระเจี๊ยบเขียว เบสกรีน5

  1 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A4742
  หมดอายุ 2/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอ็กซอล แบบซอง ยกลัง

  4 X 50 X 15ml.
  รหัสสินค้า A4395
  ไม่ระบุ

  18,399.00 - 18,599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม
  รหัสสินค้า A3889
  ไม่ระบุ

  4,659.00 - 4,799.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม
  รหัสสินค้า A2939
  ไม่ระบุ

  1,229.00 - 1,249.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอ็กซอล แบบซอง 15 ml

  สไปนีโทแรม 12%W/V SC
  รหัสสินค้า A185
  ไม่ระบุ

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม
  รหัสสินค้า A4028
  ไม่ระบุ

  29,099.00 - 29,259.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์กระถินบ้าน

  2,000 เมล็ด ความงอก 60%
  รหัสสินค้า A3404
  หมดอายุ 1/69

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระเจี๊ยบเขียว ฝักแดง

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A4510
  หมดอายุ 8/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระเจี๊ยบเขียว เบสกรีน5

  2 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A6479
  หมดอายุ 9/67

  21.50 - 24.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระเจี๊ยบเขียว 4 ทิศ

  130 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A6600
  หมดอายุ 8/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระเจี๋ยบเขียว4 ทิศ 443

  100 กรัม (1,300 เมล็ด)
  รหัสสินค้า A3533
  หมดอายุ 8/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด กระเจี๊ยบเขียว ลั

  30 เมล็ด ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A5970
  หมดอายุ 6/67

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ กระเจี๊ยบ

  10 กรัม ความงอก 85 %
  รหัสสินค้า A577
  หมดอายุ 10/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกระเจี๊ยบเขียว

  ขนาด 1 ซอง 75 เมล็ด
  รหัสสินค้า A265
  หมดอายุ 12/67

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แอคทารา 25ดับบลิวจี

  ไทอะมีทอกแซม
  รหัสสินค้า A147
  ไม่ระบุ

  429.00 - 499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกระเจี๊ยบเขียว

  ขนาด 1 ห่อ 750 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1358
  หมดอายุ 12/67

  69.00 - 78.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระเจี๊ยบเขียวควีนสตาร์

  1,200 เมล็ด ความงอก 97%
  รหัสสินค้า A2630
  หมดอายุ 12/68

  209.00 - 239.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระเจี๊ยบเขียว จัสโก้

  2 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2413
  หมดอายุ 6/68

  9.00 - 11.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระเจี๊ยบเขียว คริสตัล

  30 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2483
  หมดอายุ 1/68

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระเจี๊ยบเขียว คริสตัล

  3 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2482
  หมดอายุ 1/68

  16.00 - 18.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สตาร์เกิล จี

  ไดโนทีฟูแรน
  รหัสสินค้า A187
  ผลิต 2023-03-01

  29.00 - 35.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก