LINE it!
 @allkaset


 • ( 5 ¡ )

  เมล็ดกะหล่ำดอก D65

  3,000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A4758

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดกะหล่ำปลีรูปหัวใจ

  ขนาด 1 ซอง 500 เมล็ด
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A413

  8.00 - 13.00 ฿

  ฟอสฟิทอล เอ็กซ์ตร้า

  สูตร 0-30-18

  รหัสสินค้า A119

  289.00 - 349.00 ฿

  โมสาท ดีซ

  อาหารเพิ่มความสมบรูณ์
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A866

  179.00 - 199.00 ฿

  กะหล่ำดอก พันธุ์ดี65

  300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A4759

  10.00 - 12.00 ฿