LINE it!
 @allkaset


 • ˹͹м( 7 ¡ )

  เอ็กซอล แบบซอง

  สไปนีโทแรม 12%W/V SC

  รหัสสินค้า A185
  หมดอายุ 2024-01-01

  109.00 - 139.00 ฿

  ดูปองท์ พรีวาธอน

  คลอแรนทรานิลิโพรล

  รหัสสินค้า A101
  ผลิต 2019-08-01

  699.00 - 779.00 ฿

  ดูปองท์ พรีวาธอน

  คลอแรนทรานิลิโพรล

  รหัสสินค้า A4267
  ผลิต 2020-02-01

  1,239.00 - 1,379.00 ฿

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม

  รหัสสินค้า A3889
  ผลิต --

  5,399.00 - 5,999.00 ฿

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม

  รหัสสินค้า A2939
  ผลิต 2019-8-1

  1,499.00 - 1,699.00 ฿

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม

  รหัสสินค้า A4028
  ผลิต --

  32,999.00 - 34,990.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง ยกลัง

  4 X 50 X 15ml.

  รหัสสินค้า A4395
  ผลิต --

  19,499.00 - 20,599.00 ฿

  Թ§