LINE it!
 @allkaset

 • ˹͹з( 8 ¡ )

  ดูปองท์ พรีวาธอน

  รหัสสินค้า A101
  ดูปองท์ พรีวาธอน
  คลอแรนทรานิลิโพรล
  ผลิต 2019-08-01

  699.00 - 779.00 ฿

  ดูปองท์ พรีวาธอน

  รหัสสินค้า A4267
  ดูปองท์ พรีวาธอน
  คลอแรนทรานิลิโพรล
  ผลิต 2020-02-01

  1,239.00 - 1379.00 ฿

  ทาคูมิ

  รหัสสินค้า A219
  ทาคูมิ
  ฟลูเบนไดอะไมด์
  ผลิต 2019-3-1

  529.00 - 549.00 ฿

  ดูปองท์ อัลทาคอร์

  รหัสสินค้า A4159
  ดูปองท์ อัลทาคอร์
  คลอแรนทรานิลิโพรล
  ไม่ระบุ

  0.00 - 989.00 ฿

  แรมเพจ

  รหัสสินค้า A6435
  แรมเพจ
  คลอร์ฟีนาเพอร์
  ไม่ระบุ

  0.00 - 1089.00 ฿

  เอ็กซอล

  รหัสสินค้า A3889
  เอ็กซอล
  สไปนีโทแรม
  ผลิต --

  5,399.00 - 5999.00 ฿

  เอ็กซอล

  รหัสสินค้า A2939
  เอ็กซอล
  สไปนีโทแรม
  ผลิต 2019-8-1

  1,499.00 - 1699.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง ยกลัง

  รหัสสินค้า A4395
  เอ็กซอล แบบซอง ยกลัง
  4 X 50 X 15ml.
  ผลิต --

  19,499.00 - 20599.00 ฿

  Թ§