LINE it!
 @allkaset


 • ˹͹з( 8 ¡ )

  ทาคูมิ

  ฟลูเบนไดอะไมด์

  รหัสสินค้า A219
  ผลิต 2019-3-1

  แรมเพจ

  คลอร์ฟีนาเพอร์

  รหัสสินค้า A6435
  ไม่ระบุ

  ดูปองท์ พรีวาธอน

  คลอแรนทรานิลิโพรล

  รหัสสินค้า A101
  ผลิต 2019-08-01

  699.00 - 779.00 ฿

  ดูปองท์ พรีวาธอน

  คลอแรนทรานิลิโพรล

  รหัสสินค้า A4267
  ผลิต 2020-02-01

  1,239.00 - 1,379.00 ฿

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม

  รหัสสินค้า A3889
  ผลิต --

  5,399.00 - 5,999.00 ฿

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม

  รหัสสินค้า A2939
  ผลิต 2019-8-1

  1,499.00 - 1,699.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง ยกลัง

  4 X 50 X 15ml.

  รหัสสินค้า A4395
  ผลิต --

  19,499.00 - 20,599.00 ฿

  ดูปองท์ อัลทาคอร์

  คลอแรนทรานิลิโพรล

  รหัสสินค้า A4159
  ไม่ระบุ

  Թ§