LINE it!
 @allkaset


 • เมล็ดมะเขือเทศ( 21 รายการ )

  มะเขือเทศ เวียงจันทร์

  3 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2348
  หมดอายุ 5/66

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเทศ สวีทเกิร์ล

  ขนาด 1 ซอง 50 เมล็ด
  รหัสสินค้า A324
  หมดอายุ 7/66

  22.00 ฿ 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเทศลูกท้อ

  ขนาด 1 ซอง 280 เมล็ด
  รหัสสินค้า A395
  หมดอายุ 7/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเทศเรนเจอร์

  ขนาด 1 ห่อ 1,500 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1288
  หมดอายุ 6/66

  160.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเทศ สวีทเกิร์ล

  ขนาด 1 ห่อ 500 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1290
  หมดอายุ 7/66

  160.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเทศลูกท้อ

  ขนาด 1 ห่อ 2,800 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1405
  หมดอายุ 7/66

  69.00 - 78.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเทศ พวงชมพู

  200 เมล็ด ความงอก 93%
  รหัสสินค้า A1795
  หมดอายุ 1/67

  24.00 - 27.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเทศสีดา

  1 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2871
  หมดอายุ 3/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเทศสีดา รสทิพย์

  2,000 เมล็ด ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A2259
  หมดอายุ 7/65

  135.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเทศสีดา ชมเพชร

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2445
  หมดอายุ 12/66

  16.00 - 18.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเทศสีดา ชมเพชร

  5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2446
  หมดอายุ 12/66

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเทศเชอรี่ลูกผสม

  30 เมล็ด ความงอก 65%
  รหัสสินค้า A4886
  หมดอายุ 3/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเทศเชอรี่ 4ทิศ

  300 เมล็ด ความงอก 65%
  รหัสสินค้า A4885
  หมดอายุ 3/66

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเทศเรนเจอร์

  ขนาด 1 ซอง 150 เมล็ด
  รหัสสินค้า A338
  หมดอายุ 6/66

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเทศคิงคัพ072

  80 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A772

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเทศลูกผสม พวงชมพู

  2,000 เมล็ด ความงอก 93%
  รหัสสินค้า A1796
  หมดอายุ 1/67

  209.00 - 239.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเทศ สีดาสีชมพู

  4,000 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A2149
  หมดอายุ 12/65

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเทศ สีดาสีชมพู

  400 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A2148
  หมดอายุ 12/65

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเทศ ลูกท้อ

  380 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A2110
  หมดอายุ 10/66

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเทศสีดา รสทิพย์

  200 เมล็ด ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A2258
  หมดอายุ 2022-11-1

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเทศ สีคิ้ว

  0.3 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2345
  หมดอายุ 8/65

  9.00 - 11.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก