LINE it!
 @allkaset

 • เมล็ดพันธุ์ (Seeds)

       1. เมล็ดพันธุ์ (Seeds) คือต้นอ่อนของพืชที่ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยเปลือกของเมล็ด เพื่อรอการเจริญเติบโต

       2. เมล็ดพันธุ์ (Seeds)เป็นผลผลิตที่ได้จากการเกิด 2 กระบวนการ

            1. กระบวนการถ่ายละอองเรณู(Pollination)ซึ่งก็คือ การที่ละอองเรณู(เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้)ไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย

            2. กระบวนการปฏิสนธิ (Fertilization) ของพืช ซึ่งก็คือกระบวนการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ (ละอองเรณู) ผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย (ไข่อ่อน)

   

  รูปออวุลในรังไข่

  รูปออวุลในรังไข่

        ออวุล (ovule) พบอยู่ในรังไข่ของดอก เมื่อพืชเกิดการ ถ่ายละอองเรณู และ ปฏิสนธิ (Fertilization) ออวุล (ovule) จะพัฒนาการกลายเป็นเมล็ดพันธุ์

       3. เมล็ดพันธุ์แต่ละชนิด ถึงแม้ว่าจะมีรูปร่าง ขนาด และสี แตกต่างกัน แต่เมล็ดพันธุ์ทุกชนิดจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนดังต่อไปนี้

            1. ต้นอ่อนภายในเมล็ด (Embryo) ประกอบด้วย รากแรกเกิด ต้นแรกเกิด และ ใบเลี้ยง

            2. แหล่งอาหาร (Endosperm) 

            3. เปลือกหุ้มเมล็ด (Seed Coat)

   

  รูปส่วนประกอบของเมล็ดพันธุ์

  รูปแสดงส่วนประกอบของเมล็ดพันธุ์

        4. ช่องทางที่น้ำจะผ่านเข้าไปในเมล็ดได้ เรียกว่าไมโครไพล์ (micropyle) ซึ่งจะอยู่บริเวณขั่วเมล็ด (hilum) นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางเดียวกันกับที่เมล็ดจะงอกเป็นต้นกล้าอีกด้วย

  รูปขั้วเมล็ด

  รูปขั้วเมล็ด และ ไมโครไฟล์

       5. การพักตัวของเมล็ด (Dormancy) คือสภาวะที่ ต้นอ่อนภายในเมล็ด (Embryo) สามารถคงสภาพและมีชีวิตอยู่ โดยยังไม่เกิดการงอก (seed germination) โดยแบ่งได้เป็น 3 แบบคือ

            1. Innate Dormacy คือ สภาวะที่ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมต่างๆจะพร้อม พอเหมาะกับการงอกของเมล็ด (seed germination) แต่เมล็ดก็ยังพักตัว เนื่องจากว่าเป็นเพราะเมล็ดพืชบางชนิดถ้ายังไม่แก่เต็มที่ ต้นอ่อนภายในเมล็ดยังเติบโตไม่เเพียงพอ ยังไม่พร้อมที่จะงอก

            2. Enforced Dormacy คือ สภาวะที่สภาพแวดล้อมต่างๆยังไม่เหมาะกับการงอกของเมล็ด เช่นความชื้นน้อยเกินไป  แสงแดด และ ออกซิเจนมีไม่เพียงพอ ทำให้เมล็ดเกิดการพักตัวและยังไม่พร้อมที่จะงอก

            3. Innate Dormacy คือ สถาวะที่เมล็ดมีน้ำซึมเข้าไป แต่เมล็ดไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะกับการงอกเป็นอย่างยิ่ง สุดท้ายเมล็ดก็ไม่เกิดการงอก แม้ว่าจะย้ายเมล็ดไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้ว

   

       6. เมล็ดพันธุ์ (Seeds) จะอยู่ในโหมดการพักตัว (Dormoacy) จนกว่าจะมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการงอกของเมล็ด (Seed germination) โดยมี 4 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด ดังนี้

            1. น้ำ (Water) หรือความชื้น

            2. ออกซิเจน (Oxygen)

            3. อุณหภูมิ (Temperature)

            4. แสงแดด (Light)

   

       7. อายุเมล็ดพันธุ์ (Seed age)

       มีบันทึกไว้ว่าเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้ได้นานที่สุด คือ เมล็ดพันธุ์อินทผลัมยูเดียนซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีอายุประมาณ 2,000 ปี ได้มาจากการขุดค้นที่พระราชวังของเฮโรดมหาราชในเมืองมาซาดาในอิสราเอล และเมล็ดพันธุ์ที่ถูกค้นพบถูกทำให้งอกในปี 2548

        อายุเมล็ดพันธุ์มีความหลายหลายขึ้นอยู่กับชนิดของเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์เศรษฐกิจในประเทศไทยตามประกาศของสมาคมเมล็ดพันธุ์ไทย มีอายุเก็บได้ต่ำสุดคือ 6 เดือน และสูงสูดคือ 24 เดือน

   

       8. การงอกของเมล็ด (Seed germination) เมื่อเมล็ดได้ดูดซึมน้ำเข้าไปผ่านทางช่องไมโครไพล์ (Micropyle) ทำให้ ต้นอ่อนในเมล็ด (Embryo) ได้รับความชื้น เปลี่ยนจากโหมดการพักตัว (Dormoacy) เข้าสู้โหมดการเติบเจริญโต (active mode) และก็จะเกิดรากเล็กๆออกมาจากเมล็ด (tiny root)

  รูปรากแรกเกิด

  รูปรากแรกเกิด

       รากขนาดเล็กหรือรากแรกเกิดที่อยู่ในเมล็ด (Embryo) จะงอกออกมาจากเมล็ดผ่านช่องไมโครไพล์ (Micropyle) คือสัญญาณแรกของกระบวนการงอกของเมล็ด (Seed Germination)

   รูปการงอกของเมล็ด

  รูปการงอกของเมล็ด

       รากแรกเกิดจะเจริญเติบโตลงสู่ที่ไม่มีแสง และหลังจากแรกแรกเกิดดูดน้ำ ออกซิเจน และสารอาหารเข้าไป ทำให้ต้นแรกเกิดดันตัวออกมาจากเมล็ดและมุ่งหน้าไปทางตรงข้ามกับรากแรกเกิด คือจะมุ่งสู่ที่ที่มีแสง และส่วนสุดท้ายที่อยู่ในเมล็ดจะโผล่ออกมานั้นคือใบเลี้ยง

        9. เมล็ดพันธุ์ OP คือเมล็ดพันธุ์ตามธรรมชาติ เป็นเมล็ดพันธุ์พื้นเมือง สามารถปลูกและก็บเมล็ดพันธุ์มาปลูกซ้ำได้ไม่รู้จบ ส่วน เมล็ดพันธุ์ F1 คือเมล็ดพันธุ์ผสม คือเอาสายพันธุ์ต่างๆมากกว่า 1 สายพันธุ์มาผสมกัน เพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ที่คุณสมบัติที่ดี หรือมีการทนทานกับโรคพืช โดยเมื่อปลูกแล้วไม่แนะนำให้เก็บเมล็ดพันธุ์มาปลูกต่อ เพราะรุ่นต่อไปจะไม่ได้คุณสมบัติเหมือนกับรุ่นที่ปลูกครั้งแรก โดยเมล็ดพันธุ์ที่เก็บได้จากการปลูกเมล็ดพันธุ์แบบ F1 จะเรียกเมล็ดพันธุ์นั้นว่า เมล็ดพันธุ์ F2 และเมล็ดพันธุ์รุ่นต่อจากเมล็ดพันธุ์ F2 จะเรียกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ F3 F4 ไปเรื่อยๆ

   

        10. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

          1. ควรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ในที่ไม่มีแสงแดดส่องถึง ควรเลือกเก็บเมล็ดพันธุ์ในที่สถานที่ความร้อนไม่สูง และอุณหภูมิคงที่

          2. ก่อนจะเก็บเมล็ดพันธุ์ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมล็ดพันธุ์ไม่เปียกชื้น ความชื้นทำให้เมล็ดพันธุ์งอก ควรหาที่ที่แห้ง ความชื้นต่ำ เพื่อใช้ในการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์

         3. ระมัดระวังสิ่งมีชีวิต พวกหนู และ แมลง เมล็ดพันธุ์เป็นอาหารจานโปรดของพวกมันเลยทีเดียว

   

       ส่วนประกอบภายในเมล็ด คลิก

       ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด คลิก

       การงอกของเมล็ด คลิก

   

   

   

  คลิปวีดีโอ

  เมล็ดผักสลัดแบบเคลือบกับเมล็ดผักสลัดแบบไม่เคลือบอันไหนดีกว่ากัน
  เพาะเมล็ดไม่งอก เพาะเมล็ดไม่ขึ้น ดราม่าโลกสวย
  ปลูกอะไรดีหน้าหนาว
  รีวิวใบงาเกาหลี ปลูกในไทย
  รีวิวเมล็ดพันธุ์ตราจุยเจียมาใหม่ 5 ชนิด
  เมล็ดพันธุ์ควบคุมมีอะไรบ้าง
  วิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
  เมล็ดพันธุ์แจกฟรี EP3
  เมล็ดพันธุ์ op ต่างกับ f1 ยังไง
  อยากขายเมล็ดพันธุ์ต้องทำยังไง
  รีวิวเมล็ดพันธุ์ตราสี่ทิศมาใหม่ 4 รายการ
  เมล็ดพันธุ์ยี่ห้อไหนดี
  เมล็ดพันธุ์ตราภูเขาทอง ดีไหม

  เมล็ดพันธุ์( 1236 รายการ )

  เมล็ดมะเขือพวง

  ขนาด 1 ซอง 150 เมล็ด
  รหัสสินค้า A277
  หมดอายุ 7/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะม่วง

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  รหัสสินค้า A266

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเขียวน้อย

  ขนาด 1 ซอง 4,680 เมล็ด
  รหัสสินค้า A255
  หมดอายุ 6/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแฟง

  ขนาด 1 ซอง 33 เมล็ด
  รหัสสินค้า A441

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักโขมแดง

  ขนาด 1 ซอง 3,800 เมล็ด
  รหัสสินค้า A438
  หมดอายุ 5/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักกาดขาว ขาวใหญ่

  ขนาด 1 ซอง 2,100 เมล็ด
  รหัสสินค้า A429
  หมดอายุ 8/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วเขียว

  ขนาด 1 ซอง 140 เมล็ด
  รหัสสินค้า A426
  หมดอายุ 3/66

  13.00 ฿ 7.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือยาว

  ขนาด 1 ซอง 200 เมล็ด
  รหัสสินค้า A424
  หมดอายุ 6/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วพู

  ขนาด 1 ซอง 25 เมล็ด
  รหัสสินค้า A421
  หมดอายุ 8/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริกเดือยไก่

  ขนาด 1 ซอง 105 เมล็ด
  รหัสสินค้า A416
  หมดอายุ 7/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วพุ่ม

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  รหัสสินค้า A408
  หมดอายุ 7/66

  13.00 ฿ 7.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบวบหอม

  ขนาด 1 ซอง 15เมล็ด
  รหัสสินค้า A405
  หมดอายุ 8/66

  13.00 ฿ 7.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะจานม่วง

  ขนาด 1 ซอง 120 เมล็ด
  รหัสสินค้า A400
  หมดอายุ 6/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทย

  ขนาด 1 ซอง 135 เมล็ด
  รหัสสินค้า A397
  หมดอายุ 9/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วแขก

  ขนาด 1 ซอง 10 เมล็ด
  รหัสสินค้า A393
  หมดอายุ 9/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกวางตุ้งดอกต้นขาว

  ขนาด 1 ซอง 4,350 เมล็ด
  รหัสสินค้า A382
  หมดอายุ 6/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเขียวปลี

  ขนาด 1 ซอง 5,630 เมล็ด
  รหัสสินค้า A378
  หมดอายุ 8/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทอง ลายข้าวตอก

  ขนาด 1 ซอง 10 เมล็ด
  รหัสสินค้า A389
  หมดอายุ 9/66

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงร้าน นินจา

  ขนาด 1 ซอง 65 เมล็ด
  รหัสสินค้า A375

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดหัว เอเวอร์เรสท์

  ขนาด 1 ซอง 40 เมล็ด
  รหัสสินค้า A374
  หมดอายุ 5/66

  22.00 ฿ 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทองทองคำ443

  ขนาด 1 ซอง 10 เมล็ด
  รหัสสินค้า A359
  หมดอายุ 9/66

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทองทองอำพัน346

  ขนาด 1 ซอง 20 เมล็ด
  รหัสสินค้า A358
  หมดอายุ 8/66

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบวบเหลี่ยมห้วยแก้ว

  ขนาด 1 ซอง 20 เมล็ด
  รหัสสินค้า A352

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บีทสวิสชาร์ด มิกซ์สตาร์

  ขนาด 1 ซอง 50 เมล็ด
  รหัสสินค้า A345
  หมดอายุ 8/65

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแฟงเพชรมณี

  ขนาด 1 ซอง 50 เมล็ด
  รหัสสินค้า A340
  หมดอายุ 7/66

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์แตงร้านอมตะ3

  ขนาด 1 ซอง 70 เมล็ด
  รหัสสินค้า A339

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเทศเรนเจอร์

  ขนาด 1 ซอง 150 เมล็ด
  รหัสสินค้า A338
  หมดอายุ 6/66

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทองบึงกาฬ 21

  ขนาด 1 ซอง 20 เมล็ด
  รหัสสินค้า A337
  หมดอายุ 6/66

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเมล็ดบวบงูสเน็กกี้

  ขนาด 1 ซอง 10 เมล็ด
  รหัสสินค้า A334
  หมดอายุ 8/66

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะระจีนเพชรแพร

  ขนาด 1 ซอง 10 เมล็ด
  รหัสสินค้า A330
  หมดอายุ 3/66

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทองศรีเมือง 16

  ขนาด 1 ซอง 20 เมล็ด
  รหัสสินค้า A321

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงกวา มัมมี่ 331

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  รหัสสินค้า A319

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบานชื่นหนู

  ขนาด 1 ซอง 455 เมล็ด
  รหัสสินค้า A306
  หมดอายุ 3/66

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะจาว

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  รหัสสินค้า A288
  หมดอายุ 9/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเทียนไทย

  ขนาด 1 ซอง 144 เมล็ด
  รหัสสินค้า A284
  หมดอายุ 11/65

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงท่อน

  ขนาด 1 ซอง 64 เมล็ด
  รหัสสินค้า A282
  หมดอายุ 1/67

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกะหล่ำปลี

  ขนาด 1 ซอง 440 เมล็ด
  รหัสสินค้า A260
  หมดอายุ 9/66

  13.00 ฿ 7.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกระเจี๊ยบเขียว

  ขนาด 1 ซอง 75 เมล็ด
  รหัสสินค้า A265

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดคะน้าฮ่องกง

  ขนาด 1 ซอง 1,000 เมล็ด
  รหัสสินค้า A268
  หมดอายุ 8/66

  13.00 ฿ 7.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือไข่เต่าขาว

  ขนาด 1 ซอง 600 เมล็ด
  รหัสสินค้า A433
  หมดอายุ 8/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดน้ำเต้าพันธุลูกกลม

  ขนาด 1 ซอง 14 เมล็ด
  รหัสสินค้า A423
  หมดอายุ 8/66

  13.00 ฿ 7.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะระขี้นกลูกใหญ่

  ขนาด 1 ซอง 12 เมล็ด
  รหัสสินค้า A419

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทอง

  ขนาด 1 ซอง 30 เมล็ด
  รหัสสินค้า A418
  หมดอายุ 7/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริกหยวกปากคลอง

  ขนาด 1 ซอง 50 เมล็ด
  รหัสสินค้า A349
  หมดอายุ 6/66

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดกวางตุ้งทศกัณฐ์37

  5000 เมล็ด ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A486
  หมดอายุ 7/66

  24.00 - 27.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วฝักยาว ลำน้ำชี

  100 เมล็ด ความงอก 92%
  รหัสสินค้า A483
  หมดอายุ 8/66

  24.00 - 27.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะระขี้นก

  ขนาด 1 ซอง 10 เมล็ด
  รหัสสินค้า A244
  หมดอายุ 7/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดคะน้าบางบัวทอง 35

  4000 เมล็ด ความงอก 93%
  รหัสสินค้า A467
  หมดอายุ 7/66

  24.00 - 27.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดคะน้าใบ

  ขนาด 1 ซอง 2,260 เมล็ด
  รหัสสินค้า A267
  หมดอายุ 6/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดดอกบานไม่รู้โรย

  90 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A519
  หมดอายุ 3/66

  18.00 - 20.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ เทียนไทย

  25 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A521

  18.00 - 20.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ดอกดาวกระจาย

  60 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A522

  18.00 - 20.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ดอกกระดุมทอง

  20 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A523

  18.00 - 20.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ดอกสร้อยไก่

  400 เมล็่ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A526

  18.00 - 20.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ ดอกบานชื่น

  90 เมล็ด ความงอก 85 %
  รหัสสินค้า A531
  หมดอายุ 1/67

  18.00 - 20.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ดอกบานไม่รู้

  90 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A533
  หมดอายุ 9/65

  18.00 - 20.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งฝรั่งบลูโอเชี่ยน

  15 เมล็ด ความงอก 85 %
  รหัสสินค้า A534

  18.00 - 20.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ ดอกหงอนไก่

  200 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A536

  18.00 - 20.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักกาดขาวปลี M.T.5

  10 กรัม ความงอก 85 %
  รหัสสินค้า A539
  หมดอายุ 3/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้าน

  50 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A540
  หมดอายุ 2/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบวบหอม

  10 กรัม ความงอก 85 %
  รหัสสินค้า A541
  หมดอายุ 1/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธ์ ข้าวโพดขาว

  15 กรัม ความงอก 85 %
  รหัสสินค้า A544

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ พริกหยวก

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A547

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วฝักยาว ศรสรรค์

  10 กรัม ความงอก 85 %
  รหัสสินค้า A553

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดคะน้ายอด แซมซั่น

  10 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A554
  หมดอายุ 2/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ข้าวโพดเทียนเหลือง

  15 กรัม ความงอก 85 %
  รหัสสินค้า A557
  หมดอายุ 9/65

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักกาดเขียวกรีนบอล

  5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A558
  หมดอายุ /543

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม

  10 กรัม ความงอก 85 %
  รหัสสินค้า A559

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก