LINE it!
 @allkaset

 • คลิปวีดีโอ

  อยากขายเมล็ดพันธุ์ต้องทำยังไง
  วิธีการเปิดร้านขายเมล็ดพันธุ์

  เปิดร้านขายเมล็ดพันธุ์( 15 รายการ )

  ชั้นแขวนเมล็ดผักจุยเจีย

  ไม่รวมป้าย 25 ซี่
  รหัสสินค้า A8184
  ไม่ระบุ

  489.00 - 549.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ชั้นแขวนเมล็ด ตราสิงห์

  ตราสิงห์ 25 ซี่
  รหัสสินค้า A6861
  ไม่ระบุ

  539.00 - 599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ชั้นแขวนเมล็ด เจียไต๋

  25 ซี แบบวางซอง
  รหัสสินค้า A8155
  ไม่ระบุ

  829.00 - 899.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเจียไต๋ F1 ,ดอกไม้

  250 ซอง พร้อมชั้นแขวน
  รหัสสินค้า A8340
  ไม่ระบุ

  4,399.00 ฿ 4,329.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ OP

  250 ซอง พร้อมชั้นแขวน
  รหัสสินค้า A8339
  ไม่ระบุ

  2,269.00 ฿ 2,229.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์น้ำเต้า

  250 ซอง พร้อมชั้นแขวน
  รหัสสินค้า A8341
  ไม่ระบุ

  1,699.00 ฿ 1,629.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์จุยเจีย OP

  250 ซอง พร้อมชั้นแขวน
  รหัสสินค้า A8342
  ไม่ระบุ

  1,999.00 ฿ 1,899.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ปลาวาฬ

  250 ซอง พร้อมชั้นแขวน
  รหัสสินค้า A8343
  ไม่ระบุ

  1,899.00 - 1,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ศรแดง

  250 ซอง พร้อมชั้นแขวน
  รหัสสินค้า A8344
  ไม่ระบุ

  5,799.00 ฿ 5,659.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์สีทิศ

  250 ซอง พร้อมชั้นแขวน
  รหัสสินค้า A8345
  ไม่ระบุ

  1,999.00 ฿ 1,899.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ตะวันต้นกล้า

  250 ซอง พร้อมชั้นแขวน
  รหัสสินค้า A8346
  ไม่ระบุ

  1,999.00 ฿ 1,899.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ภูเขาทอง

  250 ซอง พร้อมชั้นแขวน
  รหัสสินค้า A8347
  ไม่ระบุ

  1,899.00 - 1,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ชั้นแขวน ตะวันต้นกล้า

  ตะวันต้นกล้า 25 ซี่
  รหัสสินค้า A6999
  ไม่ระบุ

  599.00 ฿ 559.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ชั้นแขวนเมล็ดผักจุยเจีย

  มีซี่แขวน 25 ซี่
  รหัสสินค้า A8068
  ไม่ระบุ

  599.00 - 669.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ชั้นแขวนเมล็ดผัก สี่ทิศ

  มีซี่แขวน 25 ซี่
  รหัสสินค้า A6998
  ไม่ระบุ

  549.00 - 599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก