LINE it!
 @allkaset

 • ร้านเกษตร ออลล์เกษตร

          ร้านเกษตร ออลล์เกษตร ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรทุกชนิด ออนไลน์ ครบวงจร ร้านเกษตร ออลล์เกษตร มีโกดังสินค้า และสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 79 ซอยติวานนท์ 41 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ร้านเกษตร ออลล์เกษตร เรารวบรวมสินค้าเกษตรทุกชนิดให้ท่านเลือกซื้อหาได้แบบ ออนไลน์ จัดส่งทั่วไทย จะโอนเงินก่อน หรือจะเก็บปลายทางก็สามารถเลือกได้แล้วแต่ท่านจะสะดวก หรือท่านจะมาเลือกซื้อสินค้าที่ร้านของเราเราก็ยินดี หน้าร้านเราเปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:00-10:00


  ร้านเกษตร( 1069 รายการ )

  ผักบุ้งไผ่ทองพูน

  1 ลัง(1 กก.x25 ถุง)
  รหัสสินค้า A4216
  หมดอายุ 4/67

  2,949.00 - 2,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งจีน ใบไผ่ ยกลัง

  1 ลัง(1 กก.x25 ถุง)
  รหัสสินค้า A4215
  หมดอายุ /543

  2,949.00 - 2,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะ7*13 1 แพ็ค 10ใบ

  1 แพ็ค (10 ใบ)
  รหัสสินค้า A4148
  ไม่ระบุ

  17.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เทอราโน ยกลัง

  ไดฟีโนโคนาโซล
  รหัสสินค้า A4147
  ผลิต --

  13,299.00 - 13,299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เซฟวิน 85 (100 กรัม)

  คาร์บาริล
  รหัสสินค้า A4143
  ผลิต

  82.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะระจีน คอนแวกซ์

  ขนาด 1 ซอง 5 เมล็ด
  รหัสสินค้า A4141
  หมดอายุ 11/67

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะ ตอแหล 01

  170 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A4140
  หมดอายุ /543

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เดทมีล-5

  เมทัลดีไฮด์
  รหัสสินค้า A4134
  ผลิต

  2,499.00 - 2,599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอสเค เอ็นสเปรย์ 99

  ปิโตรเลียมออยท์
  รหัสสินค้า A4133
  ผลิต

  1,629.00 - 1,779.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ออสโมโค้ท 13-13-13

  สูตร 13-13-13
  รหัสสินค้า A4128
  ผลิต 2020-07-23

  27.00 - 31.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โบร์แลน 285

  อะซีทามิพริด
  รหัสสินค้า A4127
  ไม่ระบุ

  4,787.00 - 5,059.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะระจีน คอนแวกซ์

  ขนาด 1 ห่อ 50 เมล็ด
  รหัสสินค้า A4120
  หมดอายุ 11/67

  69.00 - 78.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งจีน เย็นตาโฟ

  ยกลัง(24x1kg)
  รหัสสินค้า A4116
  หมดอายุ /543

  2,679.00 - 2,899.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ตะกร้าใส่ปุ่ยใหญ่

  สีเขียวขี้ม้า
  รหัสสินค้า A4107
  ไม่ระบุ

  0.00 - 8.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยบัวทอง

  เอ็กตร้า
  รหัสสินค้า A4106
  ผลิต

  45.00 - 55.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งจีน พันธุ์ทั่วไป

  ยกลัง (1kg.X30ถุง)
  รหัสสินค้า A4098

  3,299.00 - 3,499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ท๊อปกัน สีเหลือง 1ลัง

  แมนโคเซบ
  รหัสสินค้า A4097
  ผลิต

  3,699.00 - 4,099.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โค-ราซ 1ลัง

  โพรคลอราซ
  รหัสสินค้า A4095
  ผลิต --

  11,999.00 - 12,499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เกรค 5 เอสซี 1ลัง

  ฟีโพรนิล
  รหัสสินค้า A4093
  ไม่ระบุ

  7,599.00 - 8,299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือยาว

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A4090
  หมดอายุ 7/68

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริกขี้หนูสวน

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A4088
  หมดอายุ 0/543

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถัวฝักยาวพันธเนื้อ

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A4087
  หมดอายุ 6/68

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดทานตะวัน ทองเศรษฐี

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A4085
  หมดอายุ 6/67

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบูลซัลเวีย

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A4084
  หมดอายุ /543

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฮอลลี่ฮ็อค ดอกซ้อน

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A4083
  หมดอายุ 9/67

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริกขี้หนู

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A4082
  หมดอายุ 11/67

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดปวยเล้ง

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A4081
  หมดอายุ 7/68

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบวบงู

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A4076
  หมดอายุ 7/68

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วพุ่ม

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A4074
  หมดอายุ 5/67

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดคึ่นฉ่าย

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A4073
  หมดอายุ 0/543

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะระขี้นก

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A4072
  หมดอายุ 1/68

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือไข่เต่าขาว

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A4071
  หมดอายุ 2/68

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วพู

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A4070
  หมดอายุ 1/69

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดคะน้าใบ

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A4069
  หมดอายุ 7/68

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดกวางตุ้งไพลิน

  1 ลัง 10g x 500 ซอง
  รหัสสินค้า A4065
  หมดอายุ /543

  3,259.00 - 3,399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แอมเมท ขนาด 250 cc

  อินดอกซาคาร์บ
  รหัสสินค้า A4058
  ผลิต

  10,469.00 - 10,599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พอสซ์ ขนาด 100 ml

  คาร์โบซัลแฟน
  รหัสสินค้า A4057
  ผลิต

  2,499.00 - 2,649.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเรือใบ

  12-24-12
  รหัสสินค้า A4056
  ผลิต 2021-09-01

  85.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สตาร์เกิล จี

  ไดโนทีฟูแรน
  รหัสสินค้า A4052
  ผลิต

  65.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยบัวทอง (12 เม็ด)


  รหัสสินค้า A4050
  ไม่ระบุ

  17.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ซานโตส

  อิมิดาโคลพริด
  รหัสสินค้า A4040
  ผลิต

  14,699.00 - 14,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สตาร์เกิล จี 1 กิโลกรัม

  ไดโนทีฟูแรน
  รหัสสินค้า A4039
  หมดอายุ /543

  3,489.00 - 3,599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เออร์โกสติ 500 cc

  ยกลัง 12 x 500cc
  รหัสสินค้า A4036
  ผลิต --

  5,599.00 - 5,899.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เออร์โกสติม 1 ลิตร

  ยกลัง 12 x 1L
  รหัสสินค้า A4035
  ผลิต 0000-00-00

  10,749.00 - 10,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มาเฟอร์(เหลือง)(1kgx18)

  แมนโคเซบ
  รหัสสินค้า A4034
  ผลิต --

  2,759.00 - 2,859.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟอสฟิทอล เอ็กซ์ตร้า

  สูตร 0-30-18
  รหัสสินค้า A4032
  ไม่ระบุ

  3,259.00 - 3,399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โมสาท บี-พลัส

  แคลเซียม + โบรอน
  รหัสสินค้า A4031
  ผลิต

  1,949.00 - 2,059.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไดเทน เอ็นที เอ็ม-45

  แมนโคเซบ
  รหัสสินค้า A4030
  ไม่ระบุ

  2,669.00 - 2,819.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไวต์ออยล์

  ไวต์ออยล์
  รหัสสินค้า A4029
  ผลิต

  1,959.00 - 2,029.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม
  รหัสสินค้า A4028
  ไม่ระบุ

  29,099.00 - 29,259.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ยาราวีต้า

  แคลซิพลัส
  รหัสสินค้า A4026
  ผลิต

  2,579.00 - 2,599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แบคโทสปิน-เอฟ-ซี

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A4025
  ไม่ระบุ

  3,899.00 - 3,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เซฟวิน 85 ขนาด 1 กิโล

  คาร์บาริล (carbaryl)
  รหัสสินค้า A4023
  ไม่ระบุ

  599.00 - 659.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โฟแมกซ์ โบรอน 150

  ธาตุอาหารเสริม โบรอน
  รหัสสินค้า A4022
  ไม่ระบุ

  339.00 - 349.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โฟแมกซ์โบรอน 400 ยกลัง

  คัลเซียมโบรอน400
  รหัสสินค้า A4021
  ไม่ระบุ

  2,899.00 - 3,099.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โอโซพรีน 1 ลิตร ยกลัง

  ฟิโพรนิล
  รหัสสินค้า A4020
  ผลิต

  5,999.00 - 6,299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แจคเก็ต 1 ลิตร ยกลัง

  อะบาเม็กติน
  รหัสสินค้า A4019
  ผลิต 2024-03-13

  4,839.00 - 4,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ออติวา

  อะซอกซีสโตรบิน
  รหัสสินค้า A4018
  ผลิต

  859.00 - 879.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โอไมท์ ซุปเปอร์ 570

  โพรพาไกต์
  รหัสสินค้า A4017
  ผลิต

  7,999.00 - 8,499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มอร์เก็น 1 ลิตร ยกลัง

  ฟิโพรนิล
  รหัสสินค้า A4015
  ผลิต

  4,899.00 - 4,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย AB 1 ลิตร ยกลัง

  1 ลังมี 10 คู่ 20 ขวด
  รหัสสินค้า A4014
  ไม่ระบุ

  1,319.00 - 1,359.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย AB จำนวน ยกลัง

  ขนาด 500 ml ทั้ง 2 ขวด
  รหัสสินค้า A4013
  ไม่ระบุ

  1,179.00 - 1,249.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย AB แบบผง

  ผสมน้ำได้ถึง 10 ลิตร
  รหัสสินค้า A4010
  ไม่ระบุ

  799.00 - 899.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย AB 1L จำนวน 1 คู่

  ขนาด 1 ลิตร ทั้ง 2 ขวด
  รหัสสินค้า A4002
  ไม่ระบุ

  139.00 - 159.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยAB 500cc

  ธาตุอาหารรองอาหารเสริม
  รหัสสินค้า A4001
  ไม่ระบุ

  105.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บรอคโคลี พันธุ์ท็อปกรีน

  ขนาด 1 ห่อ 1,200 เมล็ด
  รหัสสินค้า A4000
  หมดอายุ 5/68

  160.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดหน่อไม้ฝรั่ง แมรี่

  ขนาด 1 ห่อ 500 เมล็ด
  รหัสสินค้า A3999
  หมดอายุ 2/68

  160.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไมโครไธออล

  ซัลเฟอร์
  รหัสสินค้า A3993
  ผลิต

  2,479.00 - 2,499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก