LINE it!
 @allkaset

 • ร็อควูล(Rockwool) คืออะไร

   

  ร็อค (Rock) = หิน  ,  วูล (Wool) = ขนสัตว์

  ร็อควูล(Rockwool) = หินที่มีลักษณะคล้ายขนสัตว์ หรือก็คือ เส้นใยหิน

  Rockwool ทำมาจากหินภูเขาไฟที่ปะทุออกมานั่นคือหินบาซอลท์ นำมาหลอมรวมในเตาเผาที่ใช้ถ่านโค้กเป็นเชื้อเพลิง ด้วยอุณภูมิที่สูงกว่า 1,300 องศาเซลเซียส วัสดุที่ถูกหลอมนั้นจะถูกปั่นให้กลายเป็นเส้นใยหิน และนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง ใช้เป็นฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง เป็นต้น ในทางการเกษตรมีการนำ rock wool มาใช้ปลูกพืชเช่นกัน

  12 ข้อดีของการปลูกด้วย Rockwool

  1. ปลูกได้ทุกฤดูกาล
  2. สามารถปลูกได้ตั้งแต่ต้นกล้า
  3. ใช้น้ำน้อย
  4. ทำให้ค่า pH คงที่
  5. อากาศถ่ายเทได้ดี
  6. เก็บความร้อนได้
  7. น้ำหนักเบา
  8. นำกลับมาใช้ใหม่ได้
  9. ทำให้ต้นกล้าเติบโตได้ดี
  10. เป็นวัสดุที่คงรูปได้ดี
  11. ปลอดเชื้อโรค
  12. มีความพรุนสูง

  ปลูกพริกในร็อควูล

  คลิปวีดีโอ

  ร็อควูล คืออะไร
  ปลูกพริกด้วยในร็อควูล
  ปลูกมะละกอในร็อควูล ไม่ใช้ดิน
  ปลูกพริกขี้หนูสวนใน พีทมอส VS ร็อควูล
  ปลูก พริกขี้หนู VS พริกขี้หนูสวน ในร็อควูล
  ปลูกข้าวโพดในพีทมอส VS ร็อควูล

  ร็อควูล( 15 รายการ )

  Rockwool cube 1.5 นิ้ว

  วัสดุปลูกใยหิน
  รหัสสินค้า A9691
  ไม่ระบุ

  9.00 - 15.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Rockwool cube 1.5 นิ้ว

  วัสดุปลูกใยหิน
  รหัสสินค้า A10246
  ไม่ระบุ

  35.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Rockwool cube 1.5 นิ้ว

  วัสดุปลูกใยหิน
  รหัสสินค้า A10247

  160.00 - 169.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Rockwool cube 1.5 นิ้ว

  วัสดุปลูกใยหิน
  รหัสสินค้า A10248

  360.00 - 369.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Rockwool cube 1.5 นิ้ว

  วัสดุปลูกใยหิน
  รหัสสินค้า A10249

  580.00 - 599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Rockwool cube 6 นิ้ว

  วัสดุปลูกใยหิน
  รหัสสินค้า A9692
  ไม่ระบุ

  90.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Rockwool cube 6 นิ้ว

  วัสดุปลูกใยหิน
  รหัสสินค้า A10250
  ไม่ระบุ

  260.00 - 269.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Rockwool cube 6 นิ้ว

  วัสดุปลูกใยหิน
  รหัสสินค้า A10251

  390.00 - 399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Rockwool cube 6 นิ้ว

  วัสดุปลูกใยหิน
  รหัสสินค้า A10252

  830.00 - 839.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Rockwool cube 6 นิ้ว

  วัสดุปลูกใยหิน
  รหัสสินค้า A10253

  1,260.00 - 1,269.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Rockwool cube 1 เมตร

  วัสดุปลูกใยหิน
  รหัสสินค้า A9693
  ไม่ระบุ

  269.00 - 289.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Rockwool cube 1 เมตร

  วัสดุปลูกใยหิน
  รหัสสินค้า A10254
  ไม่ระบุ

  779.00 - 799.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Rockwool cube 1 เมตร

  วัสดุปลูกใยหิน
  รหัสสินค้า A10255
  ไม่ระบุ

  1,249.00 - 1,269.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Rockwool cube 1 เมตร

  วัสดุปลูกใยหิน
  รหัสสินค้า A10256
  ไม่ระบุ

  2,879.00 - 2,929.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Rockwool cube 1 เมตร

  วัสดุปลูกใยหิน
  รหัสสินค้า A10257
  ไม่ระบุ

  4,639.00 - 4,859.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก