LINE it!
 @allkaset


 • พืชพันธุ์ตราสิงห์( 42 รายการ )

  ผักกาดเขียวปลี

  100 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A38

  89.00 - 119.00 ฿

  กวางตุ้งฮ่องกง ขาวน้อย

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A677

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดเขียวปลี

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A679

  12.00 - 14.00 ฿

  คะน้าใบกลม โอรส

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A680

  12.00 - 14.00 ฿

  คื่นฉ่าย พันธุ์เรืองรอง

  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A682

  12.00 - 14.00 ฿

  กวางตุ้งดอกร่มฉัตร

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A684

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดขาวใหญ่ PAI-TSAI

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A686

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  ผักกาดหัวไนติงเกล

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A688

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดเขียว ชุนฉ่าย

  5 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A689

  12.00 - 14.00 ฿

  ชุนฉ่ายหางหงษ์

  5 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A690

  12.00 - 14.00 ฿

  บวบเหลี่ยมปรุงฉัตร

  5 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A703

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดโตเหมี่ยว

  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-02-01

  รหัสสินค้า A706

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  เมล็ดกระเจี๊ยบเขียว

  10 กรัม ความงอก 75 %
  ผลิต 2022-08-01

  รหัสสินค้า A718

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นก

  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A722

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  3 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A723

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดหอม ผักสลัดดำ

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A725

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A729

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  เมล็ดแตงไทยสีทอง(กลม)

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A731

  12.00 - 14.00 ฿

  แตงกวาพันธุ์แตงร้าน

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A734

  12.00 - 14.00 ฿

  ถั่วฝักยาว เสือพาน

  15 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A740

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดขาว พันธุ์EARLY

  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A839

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีน ทั่วไป

  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1417

  12.00 - 14.00 ฿

  บวบหอมยาว

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1423

  12.00 - 14.00 ฿

  ถั่วลันเตา No.11

  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-02-01

  รหัสสินค้า A2931

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  มะเขือยาว ม่วงกลม

  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2935

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์กะเพรา

  30 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3027

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักขี้หูด

  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-02-01

  รหัสสินค้า A3036

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  ฟักเขียว

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-8-1

  รหัสสินค้า A3052

  12.00 - 14.00 ฿

  แฟง

  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3096

  12.00 - 14.00 ฿

  ถั่วฝักยาว พันธุ์นิโกร

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-02-01

  รหัสสินค้า A3268

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  คะน้า CHINESE KALE

  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3275

  12.00 - 14.00 ฿

  ถั่วฝักยาว ถั่วขาว

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3279

  12.00 - 8.00 ฿

  แตงไทยสีทอง(กลม)

  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2692

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักบุ้งจีน พันธุ์ทั่วไป

  ยกลัง (1kg.X30ถุง)
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A4098

  3,299.00 - 3,499.00 ฿

  แตงกวา แตงร้าน

  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2697

  89.00 - 119.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ปรุงฉัตร

  50 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A3271

  89.00 - 119.00 ฿

  มะเขือยาวม่วงสั้น

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A714

  12.00 - 5.00 ฿

  บวบหอมยาว

  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1424

  89.00 - 119.00 ฿

  ชุนฉ่าย หางหงษ์

  50 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A845

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดหัว ไนติงเกล

  100 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A844

  89.00 - 119.00 ฿

  ถั่วฝักยาว ถั่วขาว

  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3280

  89.00 - 119.00 ฿

  กระเจี๊ยบเขียว

  100 กรัม ความงอก 75 %
  ผลิต 2022-08-01

  รหัสสินค้า A3018

  89.00 - 119.00 ฿