LINE it!
 @allkaset

 • พีทมอสคลาสแมน
   
  พีทมอสคลาสแมน(Peatmoss Klasmann) คือ พีทมอสที่ผลิตและจัดจำหน่าย โดยบริษัท คลาสแมน (Klasmann) ตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมัน จัดจำหน่ายทั่วโลก
   

  พีทมอสคืออะไร  คลิก

  พีทมอสมีกี่แบบ  คลิก

  คุณสมบัติของพีทมอส คลิก

  ประโยชน์ของพีทมอส คลิก

  คลิปวีดีโอ

  พีทมอสคลาสแมน พืชสมุนไพร 45,000 บาท
  พีทมอสคลาสแมนคืออะไร มีกี่แบบ
  พีทมอส คลาสแมน base subtrate 414
  พีทมอสคลาสแมน TS2

  พีทมอสคลาสแมน( 34 รายการ )

  Base Substrate 300 กรัม

  แบ่งขาย 300 กรัม
  รหัสสินค้า A8534
  ไม่ระบุ

  19.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Base Substrate 500 กรัม

  แบ่งขาย 500 กรัม
  รหัสสินค้า A8535
  ไม่ระบุ

  29.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Base Substrate 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7856
  ไม่ระบุ

  59.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Base Substrate 2 กิโล

  แบ่งขาย 2 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8536
  ไม่ระบุ

  119.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Base Substrate 5 กิโล

  แบ่งขาย 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8544
  ไม่ระบุ

  279.00 - 299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS4

  แบ่งขาย 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7855
  ไม่ระบุ

  17.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS4

  แบ่งขาย 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A8537
  ไม่ระบุ

  37.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS4

  ขนาด 12 ลิตร
  รหัสสินค้า A8538
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS4

  แบ่งขาย 27 ลิตร
  รหัสสินค้า A9029
  ไม่ระบุ

  169.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอสคลาสแมน TS4

  210 ลิตร 33 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7797
  ไม่ระบุ

  1,299.00 ฿ 1,289.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2

  แบ่งขาย 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A8555
  ไม่ระบุ

  17.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2

  แบ่งขาย 12 ลิตร
  รหัสสินค้า A7954
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2

  แบ่งขาย 19 ลิตร
  รหัสสินค้า A8557
  ไม่ระบุ

  119.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 27 ลิตร

  แบ่งขาย 27 ลิตร
  รหัสสินค้า A8558
  ไม่ระบุ

  169.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 38 กิโล

  210 L ประมาณ 38 กิโล
  รหัสสินค้า A5462
  ไม่ระบุ

  999.00 ฿ 899.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส K-Select

  แบ่งขาย 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A9071
  ไม่ระบุ

  17.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส K-Select

  แบ่งขาย 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A8554
  ไม่ระบุ

  37.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส คลาสแมน K-Select

  เเบ่งขาย 12 ลิตร
  รหัสสินค้า A9072
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส คลาสแมน K-Select

  เเบ่งขาย 19 ลิตร
  รหัสสินค้า A9073
  ไม่ระบุ

  119.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส คลาสแมน K-Select

  เเบ่งขาย 27 ลิตร
  รหัสสินค้า A9074
  ไม่ระบุ

  169.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส คลาสแมน (TS3)

  เเบ่งขาย 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A9079
  ไม่ระบุ

  17.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส คลาสแมน (TS3)

  เเบ่งขาย 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A9080
  ไม่ระบุ

  37.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส คลาสแมน (TS3)

  แบ่งขาย 12 ลิตร
  รหัสสินค้า A7953
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส คลาสแมน (TS3)

  เเบ่งขาย 19 ลิตร
  รหัสสินค้า A9081
  ไม่ระบุ

  119.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส คลาสแมน (TS3)

  เเบ่งขาย 27 ลิตร
  รหัสสินค้า A9082
  ไม่ระบุ

  169.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส คลาสแมน เทอราฮัม

  เเบ่งขาย 500 กรัม
  รหัสสินค้า A9050
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เทอราฮัม 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7957
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส คลาสแมน เทอราฮัม

  เเบ่งขาย 3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9049
  ไม่ระบุ

  142.00 - 147.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส คลาสแมน เทอราฮัม

  เเบ่งขาย 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9048
  ไม่ระบุ

  240.00 - 250.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส คลาสแมน เทอราฮัม

  เเบ่งขาย 10 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9047
  ไม่ระบุ

  490.00 - 500.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PotGround H

  แบ่งขาย 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A7961
  ไม่ระบุ

  39.00 ฿ 37.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส potground h

  แบ่งขาย 27 ลิตร
  รหัสสินค้า A8962
  ไม่ระบุ

  169.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PotGroun H

  เเบ่งขาย 45 ลิตร
  รหัสสินค้า A9046
  ไม่ระบุ

  279.00 - 289.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PotGround H

  70 ลิตร ประมาณ 25 กิโล
  รหัสสินค้า A5173
  ไม่ระบุ

  399.00 - 429.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก