LINE it!
 @allkaset

 • พีทมอสคลาสแมน
   
  คลาสแมน คือ พีทมอส (Peatmoss)เกิดจากการตายทับถมกันของต้นมอสสายพันธุ์สแปกนัม
  (Sphagnum sp.) ซึ่งตายทับถมกันมานานเป็นระยะเวลา2,000-4,000 ปีโดยลักษณะของพีทมอสจะมีโครงสร้างโปร่งช่องว่างอากาศสูง สามารถเก็บความชื้นได้ดี มีความเป็นกรดอ่อนๆ (pH ต่ำ) ปราศจากเชื้อสาเหตุโรคพืช ปราศจากวัชพืช จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมใช้เป็นวัสดุปลูกและวัสดุเพาะกล้าเป็นอย่างดี
   

  พีทมอสคืออะไร  คลิก

  พีทมอสมีกี่แบบ  คลิก

  คุณสมบัติของพีทมอส คลิก

  ประโยชน์ของพีทมอส คลิก

  คลิปวีดีโอ

  พีทมอสคลาสแมน พืชสมุนไพร 45,000 บาท
  พีทมอสคลาสแมนคืออะไร มีกี่แบบ
  พีทมอสเพาะกระท่อม VS พีทมอสปลูกกระท่อม คลาสแมน

  พีทมอสคลาสแมน( 20 รายการ )

  Base Substrate 300 กรัม

  แบ่งขาย 300 กรัม
  รหัสสินค้า A8534
  ไม่ระบุ

  19.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Base Substrate 500 กรัม

  แบ่งขาย 500 กรัม
  รหัสสินค้า A8535
  ไม่ระบุ

  29.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Base Substrate 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7856
  ไม่ระบุ

  59.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Base Substrate 2 กิโล

  แบ่งขาย 2 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8536
  ไม่ระบุ

  119.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Base Substrate 5 กิโล

  แบ่งขาย 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8544
  ไม่ระบุ

  279.00 - 299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Base Substrate 40 กิโล

  200 ลิตร 40 กิโล
  รหัสสินค้า A5463
  ไม่ระบุ

  949.00 - 989.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS4 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7855
  ไม่ระบุ

  89.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS4 2 กิโล

  แบ่งขาย 2 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8537
  ไม่ระบุ

  179.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 200 กรัม

  แบ่งขาย 200 กรัม
  รหัสสินค้า A8555
  ไม่ระบุ

  19.00 - 25.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 500 กรัม

  แบ่งขาย 500 กรัม
  รหัสสินค้า A8556
  ไม่ระบุ

  29.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7954
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 3 กิโล

  แบ่งขาย 3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8557
  ไม่ระบุ

  99.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 5 กิโล

  แบ่งขาย 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8558
  ไม่ระบุ

  179.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 32 กิโล

  200 ลิตร ประมาณ 38 กิโล
  รหัสสินค้า A5462
  ไม่ระบุ

  999.00 - 1,199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอสK-Select Aquasave

  70 ลิตร ประมาณ 18 กิโล
  รหัสสินค้า A5684
  ไม่ระบุ

  379.00 - 399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส คลาสแมน (TS3)

  200 ลิตร ประมาณ 46 กิโล
  รหัสสินค้า A5461
  ไม่ระบุ

  1,099.00 - 1,199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เทอราฮัม 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7957
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เทอราฮัม 25 กิโล

  70 ลิตร ประมาณ 25 กิโล
  รหัสสินค้า A6841
  ไม่ระบุ

  379.00 - 399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PotGround H

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7961
  ไม่ระบุ

  29.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PotGround H

  70 ลิตร ประมาณ 25 กิโล
  รหัสสินค้า A5173
  ไม่ระบุ

  379.00 - 399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก