LINE it!
 @allkaset

 • ปุ๋ยสาหร่าย คืออะไร

  ปุ๋ยสาหร่ายคือสารสกัดจากสาหร่ายนำเข้าจากไอร์แลนด์ ช่วยเพิ่มการแตกตาดอก ทำให้ดอกสมบูรณ์ เพิมน้ำหนักผลและความหวาน

  ประโยชน์ปุ๋ยสาหร่าย

  -ช่วยเพิ่มการงอกของเมล็ด และเพิ่มการแตกตาดอก ทำให้ดมสมบูรณ์
  -เพิมน้ำหนักผลและความหวาน ทำให้พืซสมบูรณ์ ตรงตามสายพันธุ์.
  -เพิ่มความต้านทานโรคในพืช และป้องกันการเกิดความเครียดในพืชจากสภาที่ไม่เหมาะสม
  -ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของราก
  -ช่วยเพิ่มผลผลิตและยึดอายุการเก็บเกี่ยว ช่วยพื้นฟูสภาพตันหลังเก็บเกี่ยวให้ตันสมบูรณ์

  วิธีใช้

  ใช้เพื่อฉีดพ่นร่วมกับปุ๋ยเกล็ดทางใบ ทำให้พืชสมบูรณ์ แข็งแรง ในพืช ผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ

  อัตราการใช้
  ใช้อัตรา 30 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร ในไม้ผล ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ

  ข้อแนะนำในการใช้
  -ฉีดพ่นให้เป็นละอองเล็กๆ พอเปียกทั่วใบและทุกๆส่วนของพืช ทุก7-10 วัน
  -ควรฉีดพ่นในเวลาเช้าหรือเย็น

   

   


  ปุ๋ยสาหร่าย( 0 รายการ )