LINE it!
 @allkaset

 • ปุ๋ยขี้ไก่ คืออะไร

  ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่ สำหรับบำรุงต้น ดอก ใบ และช่วยฟื้นฟูสภาพดินได้อย่างดี ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุกับจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพครบถ้วน ทั้งธาตุอาหารหลัก, ธาตุรอง, ธาตุเสริมที่จำเป็นแก่พืช ผ่านกระบวนการอัดเม็ดที่ได้มาตรฐาน ทำให้เม็ดปุ๋ยไม่แตกเป็นผง และไม่ละลายง่าย กักเก็บสารอาหารในดินให้พืชได้นาน

   

  คุณสมบัตฺิปุ๋ยขี้ไก่

  ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไก่ สารอาหารครบถ้วน เพียงพอต่อความต้องการของพืช
  ผ่านกระบวนการอัดเม็ดที่ได้มาตรฐาน เม็ดปุ๋ยแน่น ไม่แตกละเอียด หรือละลายได้ง่าย
  ช่วยทำให้ดินสามารถเก็บธาตุอาหาร และอุ้มน้ำได้มากขึ้น

  วิธีใช้งาน
  -สำหรับใช้ผสมในดิน หรือโรยหน้าดิน

  วิธีใช้สำหรับพืชผัก หว่านปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินให้ทั่วบริเวณแล้วไถคลุมปุ๋ยอินทรีย์ก่อนปลูก ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คลุกเคล้ากับดินปลูก

  วิธีใช้สำหรับไม้ดอก ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมตัวให้ทั่วแปลงปลูกแล้วไถพรวนดินก่อนปลูก ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คลุกเคล้ากับดินปลูก


  คำแนะนำ
  -ศึกษาข้อมูลการใช้งานอย่างละเอียด


  ข้อควรระวัง
  -ห้ามดัดแปลง แก้ไข หรือใช้งานสินค้าผิดประเภท
  -ห้ามจัดเก็บในที่ร้อน ชื้น หรือใกล้เปลวไฟ
  -ควรจัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
  ระมัดระวังการผสมปุ๋ยในอัตราส่วนที่มากเกินไป อาจเป็นอันตรายต่อพืชได้

   

  คลิปวีดีโอ

  รีวิวปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด ตราซีพีหมอดิน

  ปุ๋ยขึ้ไก่( 0 รายการ )