LINE it!
 @allkaset


 • ปุ๋ยกระปุกถุง( 54 รายการ )

  ปุ๋ยเกล็ด 15-10-35

  ออคิเดนซ์ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A5170
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด 30-18-10

  ออคิเดนซ์ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A5168
  ไม่ระบุ

  89.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด 28-10-12

  ออคิเดนซ์ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A5166
  ไม่ระบุ

  69.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด 21-21-21

  ออคิเดนซ์ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A5165
  ผลิต 2020-00-01

  99.00 ฿ 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด 18-18-18

  ออคิเดนซ์ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A5164
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด 15-7-30

  ออคิเดนซ์ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A5169
  ไม่ระบุ

  69.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด 6-32-25

  ออคิเดนซ์ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A5172
  หมดอายุ /543

  65.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด 8-16-36

  ออคิเดนซ์ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A5171
  ไม่ระบุ

  69.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด 6-32-32

  ออคิเดนซ์ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A7460
  ไม่ระบุ

  99.00 ฿ 85.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด 28-6-5

  ออคิเดนซ์ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A7461
  ไม่ระบุ

  69.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้

  เวสโก้ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A6429
  ไม่ระบุ

  109.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้

  เวสโก้ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A4382
  หมดอายุ 4/67

  115.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้

  เวสโก้ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A4381
  หมดอายุ 4/67

  109.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้

  เวสโก้ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A4384
  หมดอายุ 4/67

  129.00 - 139.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้

  เวสโก้ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A4383
  หมดอายุ 2/67

  139.00 - 145.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้ 0-0-50

  เวสโก้ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A6465
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ดเวสโก้15-30-15

  เวสโก้ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A6461
  ไม่ระบุ

  115.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้

  เวสโก้ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A4380
  หมดอายุ 4/67

  129.00 - 139.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้

  เวสโก้ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A6504
  ไม่ระบุ

  89.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ดเวสโก้20-10-30

  เวสโก้ ถุง 1 โล
  รหัสสินค้า A6505
  ผลิต

  89.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ยิบอินเฟิท

  10-52-17
  รหัสสินค้า A4293
  ผลิต

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ยิบอินเฟิท

  21-21-21
  รหัสสินค้า A4294

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ยิบอินเฟิท

  30-20-10
  รหัสสินค้า A4295
  ผลิต

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ยิบอินเฟิท

  30-20-10
  รหัสสินค้า A4105
  ผลิต

  35.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ยิบอินเฟิท

  10-52-17
  รหัสสินค้า A4103
  ผลิต

  35.00 - 45.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยกระต่าย 46-0-0

  สูตร 46-0-0 (150g)
  รหัสสินค้า A7854
  ไม่ระบุ

  46.00 - 53.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยกระต่าย 9-25-25

  สูตร 9-25-25 (150g)
  รหัสสินค้า A7853
  ไม่ระบุ

  46.00 - 53.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยกระต่าย 16-16-16

  สูตร 16-16-16 (150g)
  รหัสสินค้า A7852
  ผลิต 2021-11-01

  46.00 - 53.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยตรากระต่าย 16-16-16

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7466
  ผลิต 2021-02-01

  65.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยตรากระต่าย 16-16-16

  3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7468
  ผลิต 2022-02-01

  139.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยกระต่ายสูตร 9-25-25

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7470
  ผลิต 2020-03-01

  65.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยกระต่ายสูตร 9-25-25

  3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7472
  ผลิต 2021-01-01

  139.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยกระต่ายสูตร 46-0-0

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7462
  ผลิต 2022-04-01

  60.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยกระต่ายสูตร 46-0-0

  3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7464
  ผลิต 2021-02-01

  159.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยกระทิง 16-16-16

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A6539
  ไม่ระบุ

  62.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยฮมัคส์ เร่งความหวาน

  1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7708
  ผลิต 2020-05-01

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยฮมัคส์ เร่งดอก

  1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7709
  ผลิต 2021-05-01

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์ ฮมัคส์

  ทีพีไอ พีแอล 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A1983
  ผลิต

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยโกรออแกนิคเพิ่มหวาน

  1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7706
  ผลิต 2021-00-01

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยโกรออแกนิค เร่งดอก

  1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7707
  ผลิต 2021-06-01

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยAB 500cc

  ธาตุอาหารรองอาหารเสริม
  รหัสสินค้า A4001
  ไม่ระบุ

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย AB จำนวน 1 คู่

  ขนาด 1 ลิตร ทั้ง 2 ขวด
  รหัสสินค้า A4002
  ไม่ระบุ

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย AB แบบผง

  ผสมน้ำได้ถึง 10 ลิตร
  รหัสสินค้า A4010
  ไม่ระบุ

  589.00 - 659.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยปลาหมัก โครงการหลวง

  ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7939
  ไม่ระบุ

  169.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

  โครงการหลวง 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7940
  หมดอายุ 2/66

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์หมอดิน

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A71
  ไม่ระบุ

  49.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยโปรมิค Promic 150 g

  150 กรัม สูตร 12-12-12
  รหัสสินค้า A7340
  ไม่ระบุ

  249.00 ฿ 204.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเรือใบ

  12-24-12
  รหัสสินค้า A4056
  ผลิต 2021-09-01

  85.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเรือใบ

  12-24-12
  รหัสสินค้า A4055
  ผลิต 2021-09-01

  180.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยบัวทอง (12 เม็ด)


  รหัสสินค้า A4050
  ไม่ระบุ

  17.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยบัวทอง

  เอ็กตร้า
  รหัสสินค้า A4106
  ผลิต

  45.00 - 55.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์โครงการหลวง

  กระสอบ 25 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8310
  ไม่ระบุ

  259.00 - 349.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์โครงการหลวง

  กระสอบ 40 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8311
  ไม่ระบุ

  499.00 - 599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน

  อัดเม็ด หนัก 5 กิโล
  รหัสสินค้า A8315
  ไม่ระบุ

  479.00 - 589.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก