LINE it!
 @allkaset

 • ปลูกอะไรได้เงินเร็ว

  ผักสวนครัวปลูกงานโตเร็วรวยเร็ว ข้อมูลดีที่จะทำให้ทุกคนรู้ไลฟ์สไตล์ที่เหมาะกับชีวิตประจำวันที่ทุกคนจะปลูก สามารถมาปรึกษา พูดคุยกับเราได้ตลอด 24 ชม. คิดถึงเกษตร คิดถึงออลล์เกษตร

  คลิป ปลูกอะไร ได้เงินเร็ว

  คลิป ปลูกผักสวน ต้องมี 7 สิ่งนี้

  คลิป ผักสวนครัว (Vegetable garden)

  คลิปปลูกอะไรดี

  คลิป ผักสวนครัวมีอะไรบ้าง

  ปลูกอะไรดี ปลูกง่ายได้เงินเร็ว รวม 10 อันดับผักสวนครัว ปลูกง่าย โตเร็ว ได้เงินเร็ว รวยเร็ว

  1.ถั่วงอก ระยะเวลาปลูก 3 วัน

  2.ไควาเระ ระยะเวลาปลูก 7 วัน ถ้าปลูกเกิน 7 วันจะเป็น หัวไชเท้า

  3.ผักบุ้ง ระยะเวลาปลูก 20-25 วัน

  4.แตงกวา ระยะเวลาปลูก 34 วัน

  5.กวางตุ้ง ระยะเวลาปลูก 35-40 วัน

  6.กะเพรา ระยะเวลาปลูก 40-50 วัน

  7.ผักชี ระยะเวลาปลูก 40-45 วัน

  8.ถั่วฝักยาว ระยะเวลาปลูก 50-55 วัน

  9.ขึ้นฉ่าย ระยะเวลาปลูก 50-60 วัน

  10.ผักสลัด ระยะเวลาปลูก 58-60 วัน


  ปลูกอะไรได้เงินเร็ว( 434 รายการ )

  เมล็ดถั่วเขียว

  ขนาด 1 ซอง 140 เมล็ด
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A426

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดถั่วเขียว

  ขนาด 1 ห่อ 1,400 เมล็ด
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A1392

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว

  3,800 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4415

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดถั่วเขียว

  380 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4709

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วเขียว

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A6629

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดไควาเระ 01

  ขนาด 1 ซอง 300 เมล็ด
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A432

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหัว ไควาเระ

  5 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A583

  10.00 - 12.00 ฿

  ไควาเระ

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A707

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ไควาเระ

  100 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3274

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดหัว พันธุ์ไควาเระ

  600 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4855

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดไควาเระ 01

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A6626

  675.00 - 685.00 ฿

  ไควาเระ เบบี้ไวท์

  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7296

  59.00 - 69.00 ฿

  ไควาเระ เบบี้ไวท์

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7297

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีน ยอดไผ่9

  400 เมล็ด ความงอก 82%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A489

  24.00 - 27.00 ฿

  ผักบุ้งฝรั่ง

  ตราภูเขาทอง
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A524

  18.00 - 20.00 ฿

  ผักบุ้งฝรั่งบลูโอเชี่ยน

  15 เมล็ด ความงอก 85 %
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A534

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีนใบไผ่

  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A551

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีนใบเรียว

  800 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A760

  21.00 - 23.00 ฿

  ผักบุ้งฝรั่งบลูโอเชี่ยน

  150 เมล็ด ความงอก 85 %
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1204

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีนเรียวไผ่

  ขนาด 1 ห่อ 4,200 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1348

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีน ทั่วไป

  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1417

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีนเรียวไผ่

  ยกลัง จัมโบ้ 20 ซอง
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1498

  489.00 - 499.00 ฿

  ผักบุ้งจีน ผักบุ้งแก้ว

  100 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1536

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักบุ้งจีน ผักบุ้งแก้ว

  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1537

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักบุ้งจีน เจเจโบนัส

  100 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1538

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักบุ้งจีน เจเจโบนัส

  10 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1539

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักบุ้งจีน ไผ่ทักษิณ

  1 กิโลกรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 0/543

  รหัสสินค้า A1558

  129.00 - 149.00 ฿

  ผักบุ้งฝรั่ง

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1565

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีน (ใบไผ่)

  380 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1826

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีน (ใบไผ่)

  3,800 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1827

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งนาแดง

  10 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2005

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักบุ้งจีนใบไผ่ ไผ่ทอง

  500 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A2216

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักบุ้งฝรั่ง IPO-201

  0.3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A2720

  16.00 - 18.00 ฿

  ผักบุ้งใบไผ่ สุโก้ย

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2772

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักบุ้งแดง

  250 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3490

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีนเรียวไผ่

  1 ซองจัมโบ้ 550 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A3564

  30.00 - 35.00 ฿

  ผักบุ้งจีน ไผ่ตะวัน 999

  ตะวันต้นกล้า หนัก1 กิโล
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A3990

  120.00 - 149.00 ฿

  ผักบุ้งจีน พันธุ์ทั่วไป

  ยกลัง (1kg.X30ถุง)
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A4098

  3,299.00 - 3,499.00 ฿

  ผักบุ้งจีน เย็นตาโฟ

  1 กก. ความงอก 50%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4115

  129.00 - 159.00 ฿

  ผักบุ้งจีน ใบไผ่ทองพูน

  1 กิโลกรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 0/543

  รหัสสินค้า A4170

  125.00 - 135.00 ฿

  ผักบุ้งจีน ใบไผ่ ยกลัง

  1 ลัง(1 กก.x25 ถุง)
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A4215

  2,949.00 - 3,099.00 ฿

  ผักบุ้งไผ่ทองพูน

  1 ลัง(1 กก.x25 ถุง)
  หมดอายุ 0/543

  รหัสสินค้า A4216

  2,949.00 - 3,099.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งใบไผ่

  2,250 เมล็ด ความงอก 50%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4324

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักบุ้งจีน เย็นตาโฟ

  100 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A4489

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักบุ้งจีน เย็นตาโฟ

  10 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A4761

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักบุ้งจีน ผักบุ้งใบไผ่

  225 เมล็ด ความงอก 50%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4762

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีนเรียวไผ่

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4892

  675.00 - 685.00 ฿

  ผักบุ้งจีน กรองทอง

  1 กิโลกรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-12-1

  รหัสสินค้า A6370

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีน ไผ่เงิน

  3,000 เมล็ด ความงอก 82%

  รหัสสินค้า A6480

  79.00 - 109.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีน ไผ่เงิน

  300 เมล็ด ความงอก 82%

  รหัสสินค้า A6481

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักบุ้งจีน เขียวใบไผ่

  15 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A7261

  8.00 - 10.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม ภูเขียว 95

  50 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A36

  15.00 - 18.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม ภูเขียว 95

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A37

  119.00 - 139.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา มัมมี่ 331

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A319

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา มาลัย759

  ขนาด 1 ซอง 70 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A343

  19.00 - 22.00 ฿

  แตงกวาญี่ปุ่นโรเบอร์โต้

  ขนาด 1 ซอง 60 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A367

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ไฮโซ

  ขนาด 1 ซอง 60 เมล็ด
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A368

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดแตงกวาขาว

  ขนาด 1 ซอง 60 เมล็ด
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A434

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A439

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ไมโครซี 306

  30 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A608

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ไมโครซี

  70 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A610

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา

  ขนาด 1 ซอง 250 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A671

  30.00 - 35.00 ฿

  แตงกวาพันธุ์แตงร้าน

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A734

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา แม่วัง 123

  40 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A779

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงกวาญี่ปุ่น 279

  10 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A813

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา มัมมี่ 331

  ขนาด 1 ห่อ 1,000 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1273

  165.00 - 185.00 ฿

  แตงกวาญี่ปุ่น โรเบอร์โต

  ขนาด 1 ห่อ 600 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1275

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดแตงกวาขาว

  ขนาด 1 ห่อ 600 เมล็ด
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1334

  69.00 - 78.00 ฿