LINE it!
 @allkaset


 • น้ำเต้า( 86 รายการ )

  ผักบุ้งจีน เขียวใบไผ่

  15 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A7261

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งแก้ว แก้วใจ

  เย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยว
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A8129

  69.00 - 79.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งแก้ว แก้วใจ

  1 กิโลกรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A7477

  109.00 - 129.00 ฿

  ผักชีฝรั่ง

  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-9-1

  รหัสสินค้า A7289

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักชีฝรั่ง

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A7288

  59.00 - 69.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7295

  8.00 - 10.00 ฿

  กะเพรา

  2 กรัม ความงอก 80%
  ผลิต 0-0-0

  รหัสสินค้า A7281

  8.00 - 10.00 ฿

  กะเพรา

  20 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A7280

  59.00 - 69.00 ฿

  คึ่นไช่

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A7293

  8.00 - 10.00 ฿

  เขียวน้อยใบสร้อย

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7315

  8.00 - 10.00 ฿

  เขียวน้อยใบสร้อย

  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7314

  59.00 - 69.00 ฿

  ผักโขมใบเขียว

  8 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7263

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักโขมใบเขียว

  80 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7262

  59.00 - 69.00 ฿

  ผักโขมใบแดง

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-11-1

  รหัสสินค้า A7287

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักโขมใบแดง

  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A7286

  59.00 - 69.00 ฿

  กวางตุ้งดอกต้นขาวหยกขาว

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A7249

  8.00 - 10.00 ฿

  กวางตุ้งดอกต้นขาวหยกขาว

  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A7248

  59.00 - 69.00 ฿

  กวางตุ้งดอก บิ๊กหยก

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7253

  8.00 - 10.00 ฿

  กวางตุ้งดอก บิ๊กหยก

  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7252

  59.00 - 69.00 ฿

  กวางตุ้ง A1

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A7245

  8.00 - 10.00 ฿

  กวางตุ้งดอก บิ๊กเขียว

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A7313

  8.00 - 10.00 ฿

  กวางตุ้งดอก บิ๊กเขียว

  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A7312

  59.00 - 69.00 ฿

  กวางตุ้งดอก เขียวขจี

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A7251

  8.00 - 10.00 ฿

  กวางตุ้งดอก เขียวขจี

  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A7250

  59.00 - 69.00 ฿

  กวางตุ้งฮ่องเต้หยกทิพย์

  8 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7247

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดหอม ประกายเพชร

  4 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2023-3-1

  รหัสสินค้า A7265

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดหอม ประกายเพชร

  40 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7264

  59.00 - 69.00 ฿

  แตงโม O.P 175

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7225

  8.00 - 10.00 ฿

  แตงโม O.P 175

  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7224

  59.00 - 69.00 ฿

  กระเจี๊ยบเขียว เขียวดก

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A7275

  8.00 - 10.00 ฿

  กระเจี๊ยบเขียว เขียวดก

  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A7274

  59.00 - 69.00 ฿

  กระเจี๊ยบแดง

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A7305

  8.00 - 10.00 ฿

  กระเจี๊ยบแดง

  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A7304

  59.00 - 69.00 ฿

  บวบงู

  3 กรัม ความงอก 80%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A7415

  8.00 - 10.00 ฿

  บวบงู

  30 กรัม ความงอก 80%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A7414

  59.00 - 69.00 ฿

  เมล็ดบวบหอม

  4 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7223

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์บวบหอม

  40 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7222

  59.00 - 69.00 ฿

  แตงไทยยาว

  4 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7227

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดแตงไทยกลม

  4 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7229

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดพันธุุ์แตงไทยกลม

  40 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7228

  59.00 - 69.00 ฿

  แฟงเปลือกขาว หยกทิพย์

  4 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7219

  8.00 - 10.00 ฿

  ฟักหอม กลมนวล

  4 กรัม ความงอก 80%

  รหัสสินค้า A7221

  8.00 - 10.00 ฿

  ฟักหอม กลมนวล

  40 กรัม ความงอก 80%

  รหัสสินค้า A7220

  59.00 - 69.00 ฿

  แตงกวา ขุนแผน

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A7233

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน ขุนไกร

  4 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7231

  8.00 - 10.00 ฿

  ต้นอ่อนทานตะวัน

  15 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A7309

  8.00 - 10.00 ฿

  ต้นอ่อนทานตะวัน

  150 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A7308

  59.00 - 69.00 ฿

  ไควาเระ เบบี้ไวท์

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7297

  8.00 - 10.00 ฿

  ไควาเระ เบบี้ไวท์

  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7296

  59.00 - 69.00 ฿

  ข้าวโพด ซุปเปอร์อาร์โก้

  15 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A7299

  8.00 - 10.00 ฿

  ข้าวโพด ซุปเปอร์อาร์โก้

  150 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A7298

  59.00 - 69.00 ฿

  มะเขือยาวสีเขียว ศรีหยก

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7235

  8.00 - 10.00 ฿

  มะเขือยาวสีเขียว ศรีหยก

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7234

  59.00 - 69.00 ฿

  มะเขือเปราะเจ้าพระยา

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A7273

  8.00 - 10.00 ฿

  มะเขือเปราะเจ้าพระยา

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A7272

  59.00 - 69.00 ฿

  พริกขี้หนูสวน เพชรหอม

  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7285

  8.00 - 10.00 ฿

  พริกขี้หนูสวน เพชรหอม

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7284

  59.00 - 69.00 ฿

  พริกขี้หนู ศรีพรรณ

  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A7283

  8.00 - 10.00 ฿

  พริกขี้หนู ศรีพรรณ

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A7282

  59.00 - 69.00 ฿

  พริกหยวก

  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7311

  8.00 - 10.00 ฿

  พริกหยวก

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7310

  59.00 - 69.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหัว A1

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A7243

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักกาดหัว A1

  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A7242

  59.00 - 69.00 ฿

  ผักกาดขาวใหญ่ หยกทิพย์

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7241

  8.00 - 10.00 ฿