LINE it!
 @allkaset

 • ถุงเพาะชำ

  ถุงเพาะชำ ถุงเพาะ หรือบางคนเรียกถุงดำ คือภาชนะปลูก ซึ่งสามารถใช้ในการเพาะต้นกล้า หรือใช้ปลูกต้นไม้ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของถุง ข้อดีของถุงเพาะชำคือราคาถูกใช้ได้หลายครั้ง มีหลายไซส์ให้เลือกเหมาะกับการใช้งาน

   

  ถุงเพาะชำ ถุงเพาะต้นไม้ เป็นภาชนะปลูกที่ราคาถูก ใช้ซ้ำได้ เราจับถุงเพาะชำ 14 ไซส์ เลือกซื้อได้จ้า

  1.ขนาด   2x6"    1 กิโลกรัม ประมาณ 425 ถุง

  2.ขนาด   2.5x5" 1 กิโลกรัม ประมาณ 455 ถุง

  3.ขนาด   3x6"    1 กิโลกรัม ประมาณ 355 ถุง

  4.ขนาด   3.5x6" 1 กิโลกรัม ประมาณ 265 ถุง

  5.ขนาด   3.5x8" 1 กิโลกรัม ประมาณ 185 ถุง

  6.ขนาด   4x9"    1 กิโลกรัม ประมาณ 175 ถุง

  7.ขนาด   2x12"  1 กิโลกรัม ประมาณ 215 ถุง

  8.ขนาด   5x10"  1 กิโลกรัม ประมาณ 115 ถุง

  9.ขนาด   5x12"  1 กิโลกรัม ประมาณ 85   ถุง

  10.ขนาด 6x10"  1 กิโลกรัม ประมาณ 95   ถุง

  11.ขนาด 6x12"  1 กิโลกรัม ประมาณ 95   ถุง

  12.ขนาด 8x16"  1 กิโลกรัม ประมาณ 35   ถุง

  คลิปวีดีโอ

  รีวิวถุงเพาะสปันบอนด์ 4 ไซส์
  รีวิวถุงเพาะชำ 14 ไซส์
  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ถุงเพาะชำ( 53 รายการ )

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 10 ใบ

  กว้าง 9 ซม. สูง 10 ซม.
  รหัสสินค้า A8766
  ผลิต 0000-00-00

  49.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 50 ใบ

  กว้าง 9 ซม. สูง 10 ซม.
  รหัสสินค้า A8973
  ผลิต 0000-00-00

  229.00 - 299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 100 ใบ

  กว้าง 9 ซม. สูง 10 ซม.
  รหัสสินค้า A8765

  399.00 - 449.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 10 ใบ

  กว้าง 10 ซม. สูง 16 ซม.
  รหัสสินค้า A8974
  ไม่ระบุ

  69.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 50 ใบ

  กว้าง 10 ซม. สูง 16 ซม.
  รหัสสินค้า A8975
  ไม่ระบุ

  299.00 - 349.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 100 ใบ

  กว้าง 10 ซม. สูง 16 ซม.
  รหัสสินค้า A8976
  ไม่ระบุ

  499.00 - 589.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 10 ใบ

  กว้าง16.5 ซม. สูง18.5
  รหัสสินค้า A8701
  ไม่ระบุ

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 50 ใบ

  กว้าง16.5 ซม. สูง18.5
  รหัสสินค้า A8977
  ไม่ระบุ

  385.00 - 395.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 100 ใบ

  กว้าง16.5 ซม. สูง18.5
  รหัสสินค้า A8700
  ไม่ระบุ

  549.00 - 659.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 50 ใบ

  กว้าง 18.6 ซม. สูง 24.5
  รหัสสินค้า A9040
  ไม่ระบุ

  435.00 - 445.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 100 ใบ

  กว้าง18.6 ซม. สูง 24.5
  รหัสสินค้า A9041
  ไม่ระบุ

  780.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ุถุงเพาะชำ

  กว้าง 2.5นิ้วสูง 5 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9259
  ไม่ระบุ

  2.00 - 4.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 2.5x5 นิ้ว

  แพ็ค 5 ใบ
  รหัสสินค้า A4413
  ไม่ระบุ

  4.00 - 6.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 2.5x5 นิ้ว

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A4136
  ไม่ระบุ

  55.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ

  กว้าง 2 นิ้วสูง 6 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9260
  ไม่ระบุ

  2.00 - 3.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 2x6 นิ้ว

  แพ็ค 5 ใบ
  รหัสสินค้า A4405
  ไม่ระบุ

  3.00 - 5.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 2x6 นิ้ว

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A3896
  ไม่ระบุ

  55.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ

  กว้าง3นิ้วสูง6นิ้ว
  รหัสสินค้า A9264

  2.00 - 3.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 3x6 นิ้ว

  แพ็ค 5 ใบ
  รหัสสินค้า A4414

  4.00 - 6.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 3x6 นิ้ว

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A4157
  ไม่ระบุ

  55.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ

  กว้าง3.5นิ้วสูง6นิ้ว
  รหัสสินค้า A9262
  ไม่ระบุ

  2.00 - 3.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 3.5x6 นิ้ว

  แพ็ค 5 ใบ
  รหัสสินค้า A4409
  ไม่ระบุ

  4.00 - 6.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 3.5x6 นิ้ว

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A4121
  ไม่ระบุ

  55.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ

  กว้าง3.5นิ้วสูง8นิ้ว
  รหัสสินค้า A9263
  ไม่ระบุ

  2.00 - 3.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 3.5x8 นิ้ว

  แพ็ค 5 ใบ
  รหัสสินค้า A4407
  ไม่ระบุ

  5.00 - 7.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 3.5x8 นิ้ว

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A4118
  ไม่ระบุ

  55.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ

  กว้าง4 นิ้วสูง9นิ้ว
  รหัสสินค้า A9265
  ไม่ระบุ

  2.00 - 3.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 4x9 นิ้ว

  แพ็ค 5 ใบ
  รหัสสินค้า A4423
  ไม่ระบุ

  5.00 - 7.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 4x9 นิ้ว

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A3885
  ไม่ระบุ

  55.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ

  กว้าง 2 นิ้วสูง12 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9261
  ไม่ระบุ

  2.00 - 3.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 2x12 นิ้ว

  แพ็ค 5 ใบ
  รหัสสินค้า A4404
  ไม่ระบุ

  5.00 - 7.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 2x12 นิ้ว

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A3647
  ไม่ระบุ

  55.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ

  กว้าง5นิ้วสูง10นิ้ว
  รหัสสินค้า A9268
  ไม่ระบุ

  3.00 - 5.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 5x10 นิ้ว

  แพ็ค 5 ใบ
  รหัสสินค้า A1706
  ไม่ระบุ

  7.00 - 9.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 5x10 นิ้ว

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A6557
  ไม่ระบุ

  55.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ

  กว้าง5สูง12นิ้ว
  รหัสสินค้า A9269
  ไม่ระบุ

  3.00 - 5.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 5x12 นิ้ว

  แพ็ค 5 ใบ
  รหัสสินค้า A4422
  ไม่ระบุ

  6.00 - 8.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 5x12 นิ้ว

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A4165
  ไม่ระบุ

  55.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ

  กว้าง6นิ้วสูง10นิ้ว
  รหัสสินค้า A9266
  ไม่ระบุ

  3.00 - 5.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 6x10 นิ้ว

  แพ็ค 5 ใบ
  รหัสสินค้า A4426
  ไม่ระบุ

  6.00 - 8.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 6x10 นิ้ว

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A4166
  ไม่ระบุ

  55.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ

  กว้าง 6 นิ้ว สูง 12นิ้ว
  รหัสสินค้า A1709
  ไม่ระบุ

  0.90 - 2.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 6x12 นิ้ว

  แพ็ค 5 ใบ
  รหัสสินค้า A1711
  ไม่ระบุ

  6.00 - 8.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 6x12 นิ้ว

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A3901
  ไม่ระบุ

  55.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 8x16 นิ้ว

  ถุงเพาะชำ 8x16 นิ้ว
  รหัสสินค้า A1716
  ไม่ระบุ

  2.00 - 3.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 8x16 นิ้ว

  แพ็ค 5 ใบ
  รหัสสินค้า A1718
  ไม่ระบุ

  9.00 - 11.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 8x16 นิ้ว

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A3894
  ไม่ระบุ

  55.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ

  กว้าง9นิ้วสูง18นิ้ว
  รหัสสินค้า A9267
  ไม่ระบุ

  4.00 - 6.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 9x18 นิ้ว

  แพ็ค 5 ใบ
  รหัสสินค้า A4421
  ไม่ระบุ

  9.00 - 11.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 9x18 นิ้ว

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A4161
  ไม่ระบุ

  55.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ

  กว้าง12สูง20นิ้ว
  รหัสสินค้า A9270
  ไม่ระบุ

  4.00 - 6.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 12x20 นิ้ว

  แพ็ค 5 ใบ
  รหัสสินค้า A4403
  ไม่ระบุ

  15.00 - 17.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะชำ 12x20 นิ้ว

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A4117

  55.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก