LINE it!
 @allkaset

 • ชีวภัณฑ์ คืออะไร

  ชีวภัณฑ์เป็นสิ่งมีชีวิตผลิตจากจุลินทรีย์ที่เป็นธรรมชาติแท้ 100% โดยทำการคัดสรรสายพันธุ์ต่างๆ เช่น กำจัดโรคพืช กำจัดแมลง นำมาเพาะให้ได้ปริมาณที่เยอะ ทำให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งานได้ทันทีเลย 

  ประโยชน์ของสารชีวภัณฑ์

  1.ชีวภัณฑ์มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารพิษตกค้าง
  2.มีความเฉพาะเจาะจงต่อศัตรูพืช
  3.สารชีวภัณฑ์บางชนิดอยู่ได้คงทนในสภาพแวดล้อม
  4.ใช้กับไร่นาด้วยวิธีการเดียวกันกับสารเคมี

  คลิปวีดีโอ

  บูเวเรีย บัสเซียน่า วิธีใช้
  ชีวภัณฑ์ คืออะไร
  หัวเชื้อบีทีคืออะไร อัตราการใช้เชื้อบีที
  โรคในเมล่อน ไตรโคเดอร์ม่า
  สารจับใบคืออะไร
  แมลงหวี่ขาว วิธีกำจัด ไม่ใช้เคมี
  ไตรโคเดอร์มา 5 ข้อเสีย
  บิวเวอเรีย คืออะไร
  ไตรโคเดอร์มา ยี่ห้อไหนดี

  ชีวภัณฑ์( 53 รายการ )

  เจน-แบค 100 กรัม

  บาซิลลัส ซับทิลิส
  รหัสสินค้า A8744
  ไม่ระบุ

  70.00 - 75.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เจน-แบค 100 กรัม*10

  บาซิลลัส ซับทิลิส
  รหัสสินค้า A8753
  ไม่ระบุ

  649.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ 100 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8323
  ไม่ระบุ

  79.00 ฿ 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ ยกลัง 10 ซอง

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8324
  ไม่ระบุ

  550.00 - 650.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ 500 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8325
  ไม่ระบุ

  215.00 ฿ 205.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ 500 กรัม ยกลัง

  ไตรโคเดอร์มาผง พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8328
  ไม่ระบุ

  2,100.00 ฿ 1,900.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ 1 กิโลกรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8331
  ไม่ระบุ

  375.00 - 395.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ ขนาด 1 กิโล

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8330
  ไม่ระบุ

  3,500.00 - 3,700.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 50 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8303
  ไม่ระบุ

  59.00 ฿ 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 50 กรัม ยกลัง

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8350
  ไม่ระบุ

  419.00 - 449.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 500 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A6990
  ไม่ระบุ

  225.00 ฿ 209.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 500g ยกลัง

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8369
  ไม่ระบุ

  1,999.00 - 2,049.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 1 กิโลกรัม

  ไตรโคเดอร์มา
  รหัสสินค้า A8459
  ไม่ระบุ

  379.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 1 กิโลกรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8460
  ไม่ระบุ

  3,739.00 ฿ 3,699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บิว-เวอร์ 100 กรัม

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8423
  ไม่ระบุ

  69.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บิว-เวอร์ 100g x10

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8426
  ไม่ระบุ

  550.00 - 650.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บิว-เวอร์ 500 กรัม

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8424
  ไม่ระบุ

  215.00 ฿ 205.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บิว-เวอร์ 500g ยกลัง

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8427
  ไม่ระบุ

  1,900.00 - 2,100.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บิว-เวอร์ 1 กิโล

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8425
  ไม่ระบุ

  375.00 - 395.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บิว-เวอร์ 1kg ยกลัง

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8428
  ไม่ระบุ

  3,500.00 - 3,700.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บูเวริน 50 กรัม

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8305
  ไม่ระบุ

  59.00 ฿ 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บูเวริน 50 กรัม ยกลัง

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8352
  ไม่ระบุ

  419.00 - 449.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บูเวริน 500 กรัม

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A6427

  225.00 ฿ 209.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บูเวริน 500 กรัม ยกลัง

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A6431
  หมดอายุ /543

  1,999.00 - 2,049.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บูเวริน 1 กิโลกรัม

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8454
  หมดอายุ 0/543

  389.00 ฿ 379.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บูเวริน 1 กิโล ยกลัง

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8455
  หมดอายุ 0/543

  3,699.00 - 3,739.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมทาซาน 50 กรัม

  เมทาไรเซียม พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8304
  ไม่ระบุ

  59.00 ฿ 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมทาซาน 50 กรัม ยกลัง

  เมทาไรเซียม พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8353
  ไม่ระบุ

  419.00 - 449.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมทาซาน 500 กรัม

  เมทาไรเซียม พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A5003
  ไม่ระบุ

  225.00 ฿ 209.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมทาซาน 500 กรัม ยกลัง

  เมทาไรเซียม พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A5686
  ไม่ระบุ

  1,999.00 - 2,049.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมทาซาน 1 กิโลกรัม

  เมทาไรเซียม พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8461

  389.00 ฿ 379.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมทาซาน 1 กิโล ยกลัง

  เมทาไรเซียม พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8462
  ไม่ระบุ

  3,699.00 - 3,739.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ลาร์มิน่า 50 กรัม

  บาซิลลัส ซับทีลิส
  รหัสสินค้า A8309
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ลาร์มิน่า 50กรัม ยกลัง

  บาซิลลัส ซับทิลิส
  รหัสสินค้า A8351
  ไม่ระบุ

  419.00 - 449.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ลาร์มิน่า 500 กรัม

  บาซิลลัส ซับทิลิส
  รหัสสินค้า A8372

  225.00 ฿ 209.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ลาร์มิน่า 500กรัม ยกลัง

  บาซิลลัส ซับทิลิส
  รหัสสินค้า A8373
  ไม่ระบุ

  1,999.00 - 2,049.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ลาร์มิน่า 1 กิโลกรัม

  บาซิลลัส ซับทิลิส
  รหัสสินค้า A8456
  หมดอายุ 10/69

  379.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ลาร์มิน่า 1 กิโล ยกลัง

  บาซิลลัส ซับทิลิส
  รหัสสินค้า A8458
  หมดอายุ 10/69

  3,739.00 ฿ 3,699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลท์นิ่งค์ 50 กรัม

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A8308
  ไม่ระบุ

  68.00 - 75.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลท์นิ่งค์ 50กรัม ยกลัง

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A8355
  ไม่ระบุ

  659.00 - 669.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลท์นิ่งค์ 500g ยกลัง

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A8371
  ไม่ระบุ

  4,069.00 - 4,099.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลท์นิ่งค์ 1 กิโลกรัม

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A8466

  899.00 ฿ 849.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลท์นิ่งค์ 1 กิโล ยกลัง

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A8465
  ไม่ระบุ

  7,749.00 - 7,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แบคโทสปิน-เอฟ-ซี

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A114
  ไม่ระบุ

  349.00 - 359.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แบคโทสปิน-เอฟ-ซี

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A4025
  ไม่ระบุ

  3,899.00 - 3,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บาติไซด์ 16000 บีที

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A4583
  ไม่ระบุ

  8,999.00 - 9,199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟลอร์แบค เอฟ ซี

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A118
  ไม่ระบุ

  449.00 - 459.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลซินัส ยกลัง 10 กระปุก

  พาซิโลมัยซิส ไลลาซินัส
  รหัสสินค้า A8354
  หมดอายุ /543

  419.00 - 449.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลซินัส 500 กรัม

  พาซิโลมัยซิส ไลลาซินัส
  รหัสสินค้า A6432
  ไม่ระบุ

  209.00 - 225.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลซินัส 500 กรัม ยกลัง

  พาซิโลมัยซิส ไลลาซินัส
  รหัสสินค้า A6989
  ไม่ระบุ

  1,999.00 - 2,049.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลซินัส 1 กิโลกรัม

  พาซิโลมัยซิส ไลลาซินัส
  รหัสสินค้า A8463
  หมดอายุ /543

  379.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลซินัส 1กิโลกรัม ยกลัง

  พาซิโลมัยซิส ไลลาซินัส
  รหัสสินค้า A8464
  หมดอายุ /543

  3,699.00 - 3,739.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สารจับใบ เบนดิกซ์

  ขนาด 500 ml
  รหัสสินค้า A8457
  ไม่ระบุ

  329.00 ฿ 319.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก