LINE it!
 @allkaset


 • ชีวภัณฑ์เคมีขวด( 28 รายการ )

  เจน-แบค 100 กรัม

  บาซิลลัส ซับทิลิส
  รหัสสินค้า A8744
  ไม่ระบุ

  70.00 - 75.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ 100 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8323
  ไม่ระบุ

  79.00 ฿ 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ 500 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8325
  ไม่ระบุ

  215.00 ฿ 205.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ 1 กิโลกรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8331
  ไม่ระบุ

  375.00 - 395.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 50 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8303
  ไม่ระบุ

  59.00 ฿ 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 500 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A6990
  ไม่ระบุ

  225.00 ฿ 209.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 1 กิโลกรัม

  ไตรโคเดอร์มา
  รหัสสินค้า A8459
  ไม่ระบุ

  379.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บิว-เวอร์ 100 กรัม

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8423
  ไม่ระบุ

  69.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บิว-เวอร์ 500 กรัม

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8424
  ไม่ระบุ

  215.00 ฿ 205.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บิว-เวอร์ 1 กิโล

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8425
  ไม่ระบุ

  375.00 - 395.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บูเวริน 50 กรัม

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8305
  ไม่ระบุ

  59.00 ฿ 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บูเวริน 500 กรัม

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A6427

  225.00 ฿ 209.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บูเวริน 1 กิโลกรัม

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8454
  หมดอายุ 0/543

  389.00 ฿ 379.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมทาซาน 50 กรัม

  เมทาไรเซียม พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8304
  ไม่ระบุ

  59.00 ฿ 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมทาซาน 500 กรัม

  เมทาไรเซียม พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A5003
  ไม่ระบุ

  225.00 ฿ 209.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมทาซาน 1 กิโลกรัม

  เมทาไรเซียม พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8461

  389.00 ฿ 379.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ลาร์มิน่า 50 กรัม

  บาซิลลัส ซับทีลิส
  รหัสสินค้า A8309
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ลาร์มิน่า 500 กรัม

  บาซิลลัส ซับทิลิส
  รหัสสินค้า A8372

  225.00 ฿ 209.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ลาร์มิน่า 1 กิโลกรัม

  บาซิลลัส ซับทิลิส
  รหัสสินค้า A8456
  หมดอายุ 10/69

  379.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลท์นิ่งค์ 50 กรัม

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A8308
  ไม่ระบุ

  68.00 - 75.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลท์นิ่งค์ 1 กิโลกรัม

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A8466

  899.00 ฿ 849.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลซินัส 500 กรัม

  พาซิโลมัยซิส ไลลาซินัส
  รหัสสินค้า A6432
  ไม่ระบุ

  209.00 - 225.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลซินัส 1 กิโลกรัม

  พาซิโลมัยซิส ไลลาซินัส
  รหัสสินค้า A8463
  หมดอายุ /543

  379.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แบคโทสปิน-เอฟ-ซี

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A114
  ไม่ระบุ

  349.00 - 359.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟลอร์แบค เอฟ ซี

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A118
  ไม่ระบุ

  449.00 - 459.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แคลบีไวท์

  แคลเซียม โบรอน
  รหัสสินค้า A8626
  ผลิต 2023-03-01

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย โปรมิกซ์ 1 กิโล

  รวม 9 ธาตุอาหารรองเสริม
  รหัสสินค้า A8627
  ไม่ระบุ

  229.00 - 259.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สารจับใบ เบนดิกซ์

  ขนาด 500 ml
  รหัสสินค้า A8457
  ไม่ระบุ

  329.00 ฿ 319.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก