LINE it!
 @allkaset

 • กระถางใยมะพร้าว

       กระถางใยมะพร้าว คือกระถางที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ นั้นก็คือใยมะพร้าวนำมาขึ้นรูปเป็นกระถาง โดยคุณสมบัติของใยมะพร้าวก็คือมีสารแทนนินน้อยกว่าขุยมะพร้าวมาก ทำให้เหมาะกับการนำมาทำเป็นกระถาง 

  กระถางใยมะพร้าวคุณสมบัติ

  1. ระบายน้ำได้ดีกว่า
  2. อากาศถ่ายเทได้ดีกว่า
  3. วัสดุปลูกไม่รั่วไหล
  4. ย้ายกระถางรากไม่ขาด
  5. ย่อยสลายได้ เป็นอินทรีย์วัตถุ
  6. ปลอดภัยไม่มีสิ่งปนเปื้อนจากโลหะหนัก

  ข้อแตกต่างกระถางใยมะพร้าวกับกระถางดั้งเดิม

  ข้อดีข้อเสียของกระถางใยมะพร้าว

  คลิปวีดีโอ

  กระถางใยมะพร้าว คืออะไร
  กระถางใยมะพร้าว VS กระถางดั้งเดิม
  รีวิวกระถางเพาะกล้า ใยมะพร้าว
  กระถางใยมะพร้าว ข้อดีข้อเสีย
  กระถางใยมะพร้าวกับกระถางรดน้ำอัตโนมัติ

  กระถางใยมะพร้าว( 81 รายการ )

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 1 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9145
  ไม่ระบุ

  2.00 - 4.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว 1 นิ้ว

  กระถางใยมะพร้าว 1 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10081
  ไม่ระบุ

  6.00 - 8.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว1 นิ้ว

  กระถางใยมะพร้าว 1 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10082
  ไม่ระบุ

  9.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว 1 นิ้ว

  กระถางใยมะพร้าว 1 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10083
  ไม่ระบุ

  18.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว 1 นิ้ว

  กระถางใยมะพร้าว 1 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10084
  ไม่ระบุ

  21.00 - 25.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว 1 นิ้ว

  กระถางใยมะพร้าว 1 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10085
  ไม่ระบุ

  40.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 2 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9146

  3.00 - 5.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว 2 นิ้ว

  กระถางใยมะพร้าว 2 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10086
  ไม่ระบุ

  9.00 - 15.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว 2 นิ้ว

  กระถางใยมะพร้าว 2 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9476

  14.50 - 20.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว 2 นิ้ว

  กระถางใยมะพร้าว 2 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9477
  ไม่ระบุ

  20.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว 2 นิ้ว

  กระถางใยมะพร้าว 2 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10087

  35.00 - 45.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว 2 นิ้ว

  กระถางใยมะพร้าว 2 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10088
  ไม่ระบุ

  90.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 3 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9147
  ไม่ระบุ

  6.00 - 8.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 3 นิ้วปาก 3 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10089
  ไม่ระบุ

  13.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 3นิ้ว ปาก 3 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10090
  ไม่ระบุ

  25.00 - 35.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 3 นิ้วปาก 3 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9478
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 3 นิ้วปาก 4 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9148
  ไม่ระบุ

  7.00 - 9.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 3 นิ้ว ปาก 4 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10093
  ไม่ระบุ

  19.00 - 25.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 3 นิ้ว ปาก 4 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10094
  ไม่ระบุ

  35.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 3 นิ้วปาก 4 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9479
  ไม่ระบุ

  65.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 3 นิ้ว ปาก 4 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10095
  ไม่ระบุ

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 3 นิ้ว ปาก 4 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10096
  ไม่ระบุ

  245.00 - 259.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 3.9 นิ้วปาก 4 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9154
  ไม่ระบุ

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 3.9 นิ้วปาก3.6นิ้ว
  รหัสสินค้า A9153
  ไม่ระบุ

  7.00 - 9.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด3.9นิ้วปาก3.6นิ้ว
  รหัสสินค้า A10113
  ไม่ระบุ

  20.00 - 25.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด3.9นิ้วปาก3.6นิ้ว
  รหัสสินค้า A10114
  ไม่ระบุ

  30.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าวเเพ็ค 10

  ขนาด3.9 นิ้วปาก3.6นิ้ว
  รหัสสินค้า A9215
  ไม่ระบุ

  55.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด3.9นิ้วปาก3.6นิ้ว
  รหัสสินค้า A9484
  ไม่ระบุ

  59.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด3.9นิ้วปาก3.6นิ้ว
  รหัสสินค้า A10115
  ไม่ระบุ

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด3.9นิ้วปาก3.6นิ้ว
  รหัสสินค้า A10116
  ไม่ระบุ

  239.00 - 249.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 4 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9149
  ไม่ระบุ

  8.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 4 นิ้วปาก 4.5 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10097
  ไม่ระบุ

  23.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 4 นิ้วปาก 4.5 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10098
  ไม่ระบุ

  35.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 4 นิ้วปาก 4.5 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9480
  ไม่ระบุ

  75.00 - 85.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 4 นิ้วปาก 4.5 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10099
  ไม่ระบุ

  129.00 - 139.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 4 นิ้วปาก 4.5 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10100
  ไม่ระบุ

  285.00 - 299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 4.5 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9150
  ไม่ระบุ

  9.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด4.5นิ้วปาก4.5นิ้ว
  รหัสสินค้า A10101
  ไม่ระบุ

  22.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด4.5นิ้วปาก4.5นิ้ว
  รหัสสินค้า A10102
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 4.5 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9481
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด4.5นิ้วปาก4.5นิ้ว
  รหัสสินค้า A10103
  ไม่ระบุ

  135.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด4.5นิ้วปาก4.5นิ้ว
  รหัสสินค้า A10104
  ไม่ระบุ

  339.00 - 359.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 4 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9151
  ผลิต 2022-00-01

  12.00 - 15.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 4 นิ้วปาก 6 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10105
  ไม่ระบุ

  25.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 4 นิ้วปาก 6 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10106

  45.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 4 นิ้วปาก 6 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9482
  ผลิต 2022-00-01

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 4 นิ้วปาก 6 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10107
  ไม่ระบุ

  145.00 - 159.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 4 นิ้วปาก 6 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10108
  ไม่ระบุ

  355.00 - 369.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 5.3 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9152
  ไม่ระบุ

  13.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 5นิ้วปาก 5.3นิ้ว
  รหัสสินค้า A10109
  ไม่ระบุ

  35.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 5.5 นิ้วปาก 6 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10110
  ไม่ระบุ

  59.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 5.5 นิ้วปาก 6 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10111
  ไม่ระบุ

  179.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 5.5 นิ้วปาก 6 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10112
  ไม่ระบุ

  439.00 - 459.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 5.5 นิ้วปาก5 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9155
  ไม่ระบุ

  10.00 - 15.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด5.5นิ้วปาก6นิ้ว
  รหัสสินค้า A10117
  ไม่ระบุ

  29.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด5.5นิ้วปาก6นิ้ว
  รหัสสินค้า A10118
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 5.5 นิ้วปาก 6 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9483
  ไม่ระบุ

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 5.5 นิ้วปาก 6 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9485
  ไม่ระบุ

  99.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด5.5นิ้วปาก6นิ้ว
  รหัสสินค้า A10119
  ไม่ระบุ

  165.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 5.5 นิ้วปาก 6 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10120
  ไม่ระบุ

  419.00 - 439.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  สูง 8 นิ้วปาก 12 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9157
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 8 นิ้ว ปาก 12 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10121
  ไม่ระบุ

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 8 นิ้ว ปาก 12 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10122
  ไม่ระบุ

  209.00 - 229.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 8 นิ้ว ปาก 12 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10123
  ไม่ระบุ

  479.00 - 499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 8
  รหัสสินค้า A10124
  ไม่ระบุ

  809.00 - 829.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 8 นิ้ว ปาก 12 นิ้ว
  รหัสสินค้า A10125
  ไม่ระบุ

  1,959.00 - 2,099.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 10 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9156
  ไม่ระบุ

  25.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าว

  ขนาด 10 นิ้ว
  รหัสสินค้า A9486
  ไม่ระบุ

  179.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก