LINE it!
 @allkaset

 • ไตรโคเดอร์มายี่ห้อไหนดี

  ไตรโคเดอร์มาในท้องตลาดมีให้เลือกหลายยี่ห้อ แล้วจะเลือกยี่ห้อไหนดี ถ้าซื้อจากผู้ผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้ไม่เห็นผลลัพธ์หลักการในการเลือกซื้อไตรโคเดอร์มาประกอบด้วย

   

       1. ดูที่บริษัทผู้ผลิต ให้เลือกซื้อกับบริษัทผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ มีห้องแล็บทดสอบเชื้อว่าเป็นสายพันธุ์ใด มีปริมาณเชื้อมากน้อยแค่ไหน

  รูปห้องแล็ปไตรโคเดอร์มา

       2. ดูที่สายพันธุ์ที่วางจำหน่าย ไตรโคเดอร์มามีสายพันธุ์ทั้งสิ้น 89 สายพันธุ์ มีเพียงบางสายพันธุ์เท่านั้น ที่สามารถใช้ในการเป็นปฎิบักษ์กับเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคพืชได้ และไม่แนะนำให้ใช้สายพันธุ์จากต่างประเทศ เนื้องจากบ้านเราเป็นเมืองร้อน  ไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ท้องถิ่นเจริญเติบโตได้ดีกว่า เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของบ้านเรามากกว่า

       3. ดูที่ปริมาณเชื้อที่ได้รับต่อกรัม ยิ่งมีค่ามากยิ่งเข้มข้นมาก ยิ่งเข้มข้นมากยิ่งแสดงว่ามีเชื้อไตรโคเดอร์มาอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น มีความเข้นข้น 2*10 ยกกำลัง 8 ก็คือหมายถึงมีเชื้อราไตโคเดอร์มาอยู่ทั้งหมด 200 ล้านตัวต่อกรัม

       4. ดูที่วิธีใช้งาน ในฐานะผู้ใช้งาน สินค้าหรือบริการที่ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์

       5. ดูที่ทะเบียนรับรอง ไตรโคเดอร์มายี่ห้อที่ดี ควรได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งนั้นหมายความว่าได้ผ่านการตรวจสอบชนิดสายพันธุ์ของไตรโคเดอร์มา ตรวจสอบความเข้มข้นของไตรโคเดอร์มาต่อกรัม และได้ตรวจสอบมาตรฐานการผลิตจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว ซึ่งใช้เวลาการขอขึ้นทะเบียนนานนับ 10 ปี เลยทีเดียวกว่าที่กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรองให้

  รูปโลโก้กรมวิชาการเกษตร

  รูปโลโก้กรมวิชาการเกษตร

   

       ในประเทศไทย ณ ขณะนี้ ผลิตภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้ (ผสมน้ำและฉีดพ่นได้เลย) มีเพียง 2 ยี่ห้อเท่านั้นที่ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรนั้นคือ

   

       1. ไตรซาน ผลิตโดยบริษัทแอพพลายเค็ม ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องชีวภัณฑ์ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2532

   

  โลโก้ของบริษัทแอพพลายเค็ม

  โลโก้บริษัทแอพพลายเค็ม

   

  ไตรซานเป็นแบรนด์แรกในประเทศไทยที่สามารถขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรได้สำเร็จ โดยได้ขึ้นทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี 2542 ไตรซานเป็นไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ไทย ชือสายพันธุ์ แอสเพอร์เรียลลัม เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมและ ภูมิอากาศของประเทศไทย ไตรซานมีความเข้มข้น 2*10 ยกกำลัง 8 ซึ่งเท่ากับ 200 ล้านตัวต่อกรัม

  รูปไตรซาน

  รูปไตรซาน

   

  ไตรซานเป็นไตรโคเดอร์มาสำเร็จรูปชนิดผง พร้อมใช้งานใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำและฉีดพ่น อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง 1 ปี

       2. ไตร-แท๊บ ผลิตโดยบริษัททีเอบี อินโนเวชั่น ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในวงการเกษตรมาอย่างยาวนาน

  โลโก้บริษัททีเอบี อินโนเวชั่น

  รูปโลโก้บริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น

   

  ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรเมื่อปี 2564 ไตร-แท๊บ เป็นไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ แอสเพอร์เรียลลัม เอ็นเอสที-009 (Trichoderma asperellum NST-009) ซึ่งค้นพบในประเทศไทย โดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการยอมรับและถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เชื้อมีความแข็งแรง เติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อม และภูมิอากาศของประเทศไทย

  รูปไตร-แท๊บ

  รูปไตร-แท๊บ

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ แอสเพอร์เรียลลัม เอ็นเอสที-009 คลิก

   

   ไตรโคเดอร์มาคืออะไร คลิก

   ไตรโคเดอร์มามีกี่สายพันธุ์ คลิก

   

   

  คลิปวีดีโอ

  ไตรโคเดอร์มา ยี่ห้อไหนดี

  ไตรโคเดอร์มา( 12 รายการ )

  ไตรซาน 50 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8303
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 50 กรัม ยกลัง

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8350
  ไม่ระบุ

  419.00 - 449.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 500 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A6990
  ไม่ระบุ

  209.00 - 225.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 500g ยกลัง

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8369
  ไม่ระบุ

  1,999.00 - 2,049.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 1 กิโลกรัม

  ไตรโคเดอร์มา
  รหัสสินค้า A8459
  ไม่ระบุ

  379.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 1 กิโลกรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8460
  ไม่ระบุ

  3,699.00 - 3,739.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ 100 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8323
  ไม่ระบุ

  69.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ ยกลัง 10 ซอง

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8324
  ไม่ระบุ

  550.00 - 650.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ 500 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8325
  ไม่ระบุ

  205.00 - 215.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ 500 กรัม ยกลัง

  ไตรโคเดอร์มาผง พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8328
  ไม่ระบุ

  1,900.00 - 2,100.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ 1 กิโลกรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8331
  ไม่ระบุ

  375.00 - 395.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ ขนาด 1 กิโล

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8330
  ไม่ระบุ

  3,500.00 - 3,700.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก