LINE it!
 @allkaset

 • ไตรโคเดอร์มามีกี่สายพันธุ์

      ไตรโคเดอร์มา ณ ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 89 สายพันธุ์ ที่ถูกค้นพบและเผยแพร่ ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการเป็นที่ยอมรับแล้ว โดยมีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรดังต่อไปนี้

  Trichoderma achlamydosporum

  Trichoderma acremonioides

  Trichoderma adaptatum

  Trichoderma aeroaquaticum

  Trichoderma aerugineum

  Trichoderma aestuarinum

  Trichoderma aethiopicum

  Trichoderma afarasin

  Trichoderma afroharzianum

  Trichoderma aggregatum

  Trichoderma aggressivum

  Trichoderma albofulvopsis

  Trichoderma albolutescens

  Trichoderma alboviride

  Trichoderma alni

  Trichoderma alpinum

  Trichoderma alutaceum

  Trichoderma amazonicum

  Trichoderma amoenum

  Trichoderma anaharzianum

  Trichoderma andinense

  Trichoderma angustum

  Trichoderma anisohamatum

  Trichoderma appalachiense

  Trichoderma applanatum

  Trichoderma aquaticum

  Trichoderma arachnoidea

  Trichoderma arenarium

  Trichoderma arundinaceum

  Trichoderma asiaticum

  Trichoderma asperelloides

  Trichoderma asperellum

  Trichoderma asymmetricum

  Trichoderma atlanticum

  Trichoderma atrobrunneum

  Trichoderma atroviride

  Trichoderma attinorum

  Trichoderma auranteffusum

  Trichoderma aurantioeffusum

  Trichoderma aureoviride

  Trichoderma aureum

  Trichoderma austriacum

  Trichoderma austrokoningii

  Trichoderma awajun

  Trichoderma azevedoi

  Trichoderma balearicum

  Trichoderma bannaense

  Trichoderma barbatum

  Trichoderma bavaricum

  Trichoderma beijingense

  Trichoderma beinartii

  Trichoderma bifurcatum

  Trichoderma bissettii

  Trichoderma bomiense

  Trichoderma botryosum

  Trichoderma brassicae

  Trichoderma breve

  Trichoderma brevicompactum

  Trichoderma brevicrassum

  Trichoderma brevipes

  Trichoderma brunneoviride

  Trichoderma byssinum

  Trichoderma caeruleimontis

  Trichoderma caeruleoviride

  Trichoderma caesareum

  Trichoderma caesium

  Trichoderma calamagrostidis

  Trichoderma camelliae

  Trichoderma camerunense

  Trichoderma candidum

  Trichoderma capillare

  Trichoderma caribbaeum

  Trichoderma carneum

  Trichoderma catoptron

  Trichoderma ceciliae

  Trichoderma centrosinicum

  Trichoderma ceraceum

  Trichoderma ceramicum

  Trichoderma ceratophylli

  Trichoderma cerinum

  Trichoderma changbaiense

  Trichoderma chetii

  Trichoderma chlamydosporicum

  Trichoderma chlorosporum

  Trichoderma christianii

  Trichoderma chromospermum

  Trichoderma cinnabarinum

  Trichoderma cinnamomeum

  Trichoderma citrinella

  Trichoderma citrinoviride

  Trichoderma compactum

  Trichoderma composticola

  Trichoderma concentricum

  Trichoderma confertum

  Trichoderma confluens

  Trichoderma cordobense

  Trichoderma corfecianum

  Trichoderma cornu-damae

  Trichoderma crassum

  Trichoderma cremeoides

  Trichoderma cremeum

  Trichoderma croceum

  Trichoderma crystalligenum Jaklitsch (2006)

  Trichoderma crystalligenum W.T. Qin & W.Y. Zhuang (2017)

  Trichoderma cuenisporum

  Trichoderma cyanodichotomus

  Trichoderma dacrymycellum

  Trichoderma delicatulum

  Trichoderma deliquescens

  Trichoderma densum

  Trichoderma desrochii

  Trichoderma dimorphum

  Trichoderma dingleyeae

  Trichoderma dorotheae

  Trichoderma dubium

  Trichoderma effusum

  Trichoderma eijii

  Trichoderma endophyticum

  Trichoderma epimyces

  Trichoderma erinaceum

  Trichoderma estonicum

  Trichoderma europaeum

  Trichoderma euskadiense

  Trichoderma evansii

  Trichoderma fasciculatum

  Trichoderma fassatiovae

  Trichoderma fertile

  Trichoderma flagellatum

  Trichoderma flavescens

  Trichoderma flavofuscum

  Trichoderma flavum

  Trichoderma floccosum

  Trichoderma fomiticola

  Trichoderma fujianense

  Trichoderma fuscum

  Trichoderma gamsii

  Trichoderma ganodermatis

  Trichoderma gansuanum

  Trichoderma gelatinosum

  Trichoderma ghanense

  Trichoderma gillesii

  Trichoderma gliocladium

  Trichoderma globoides

  Trichoderma gracile

  Trichoderma grande

  Trichoderma granulosum

  Trichoderma gregarium

  Trichoderma guizhouense

  Trichoderma guttatum

  Trichoderma hainanense

  Trichoderma hamatum

  Trichoderma harzianum

  Trichoderma hausknechtii

  Trichoderma hebeiense

  Trichoderma helicolixii

  Trichoderma helicum

  Trichoderma hengshanicum

  Trichoderma hongkongense

  Trichoderma hubeiense

  Trichoderma hunanense

  Trichoderma hunua

  Trichoderma hypoxylon

  Trichoderma inaequilaterale

  Trichoderma inconspicuum

  Trichoderma ingratum

  Trichoderma inhamatum

  Trichoderma insigne

  Trichoderma intricatum

  Trichoderma istrianum

  Trichoderma italicum

  Trichoderma ivoriense

  Trichoderma jaklitschii

  Trichoderma junci

  Trichoderma konilangbra

  Trichoderma koningii

  Trichoderma koningiopsis

  Trichoderma koreanum

  Trichoderma kunmingense

  Trichoderma lacteum

  Trichoderma laeve

  Trichoderma laevisporum

  Trichoderma lanuginosum

  Trichoderma lateritioroseum

  Trichoderma leguminosarum

  Trichoderma lentiforme

  Trichoderma lentinulae

  Trichoderma lentissimum

  Trichoderma leucopus

  Trichoderma liberatum

  Trichoderma lieckfeldtiae

  Trichoderma limonium

  Trichoderma linzhiense

  Trichoderma lixii

  Trichoderma longibrachiatum

  Trichoderma longiphialidicum

  Trichoderma longipile

  Trichoderma longisporum

  Trichoderma luteffusum

  Trichoderma luteocrystallinum

  Trichoderma luteoeffusum

  Trichoderma mangshanicum

  Trichoderma margaretense

  Trichoderma martiale

  Trichoderma mediterraneum

  Trichoderma medusae

  Trichoderma melanomagnum

  Trichoderma mienum

  Trichoderma minutisporum

  Trichoderma minutum

  Trichoderma moravicum

  Trichoderma neokoningii

  Trichoderma neorufoides

  Trichoderma neosinense

  Trichoderma neotropicale

  Trichoderma nigrovirens

  Trichoderma nothescens

  Trichoderma novae-zelandiae

  Trichoderma oblongisporum

  Trichoderma obovatum

  Trichoderma oligosporum

  Trichoderma olivascens

  Trichoderma ovalisporum

  Trichoderma pachypallidum

  Trichoderma panacis

  Trichoderma paraceramosus

  Trichoderma parareesei

  Trichoderma pararogersonii

  Trichoderma paratroviride

  Trichoderma paraviride

  Trichoderma paraviridescens

  Trichoderma parepimyces

  Trichoderma parestonicum

  Trichoderma paucisporum

  Trichoderma peberdyi

  Trichoderma pedunculatum

  Trichoderma penicillatum

  Trichoderma peruvianum

  Trichoderma perviride

  Trichoderma petersenii

  Trichoderma pezizoideum

  Trichoderma phayaoense

  Trichoderma phellinicola

  Trichoderma phyllostachydis

  Trichoderma piluliferum

  Trichoderma pinnatum

  Trichoderma placentula

  Trichoderma pleuroti

  Trichoderma pleuroticola

  Trichoderma pluripenicillatum

  Trichoderma pollinicola

  Trichoderma polyalthiae

  Trichoderma polypori

  Trichoderma polysporum

  Trichoderma poronioideum

  Trichoderma priscilae

  Trichoderma propepolypori

  Trichoderma protrudens

  Trichoderma pruinosum

  Trichoderma pseudoasiaticum

  Trichoderma pseudoasperelloides

  Trichoderma pseudocandidum

  Trichoderma pseudodensum

  Trichoderma pseudogelatinosa

  Trichoderma pseudokoningii

  Trichoderma pseudolacteum

  Trichoderma pseudonigrovirens

  Trichoderma pseudostraminea

  Trichoderma psychrophilum

  Trichoderma pubescens

  Trichoderma purpureum

  Trichoderma pyramidale

  Trichoderma pyrenium

  Trichoderma pyrenium

  Trichoderma racemosum

  Trichoderma reesei

  Trichoderma restrictum

  Trichoderma rifaii

  Trichoderma rogersonii

  Trichoderma roseum

  Trichoderma rossicum

  Trichoderma rosulatum

  Trichoderma rubi

  Trichoderma rubropallens

  Trichoderma rufobrunneum

  Trichoderma rugosum

  Trichoderma rugulosum

  Trichoderma samuelsii

  Trichoderma saturnisporopsis

  Trichoderma saturnisporum

  Trichoderma scalesiae

  Trichoderma scorpioideum

  Trichoderma sempervirentis

  Trichoderma seppoi

  Trichoderma shaoguanicum

  Trichoderma shennongjianum

  Trichoderma sichuanense

  Trichoderma silvae-virgineae

  Trichoderma simile

  Trichoderma simmonsii

  Trichoderma simplex

  Trichoderma sinense

  Trichoderma sinoaustrale

  Trichoderma sinokoningii

  Trichoderma sinoluteum

  Trichoderma sinuosum

  Trichoderma solani

  Trichoderma solum

  Trichoderma songyi

  Trichoderma sparsum

  Trichoderma speciosum

  Trichoderma sphaerosporum

  Trichoderma spirale

  Trichoderma stercorarium

  Trichoderma stilbohypoxyli

  Trichoderma stipitatum

  Trichoderma stramineum

  Trichoderma strictipile

  Trichoderma strigosellum

  Trichoderma strigosum

  Trichoderma stromaticum

  Trichoderma subalni

  Trichoderma subalpinum

  Trichoderma subazureum

  Trichoderma subeffusum

  Trichoderma subiculoides

  Trichoderma subsulphureum

  Trichoderma subuliforme

  Trichoderma subviride

  Trichoderma supraverticillatum

  Trichoderma surrotundum

  Trichoderma sympodianum

  Trichoderma taiwanense

  Trichoderma tardum

  Trichoderma tawa

  Trichoderma taxi

  Trichoderma tenue

  Trichoderma texanum

  Trichoderma thailandicum

  Trichoderma thelephoricola

  Trichoderma theobromicola

  Trichoderma thermophilum

  Trichoderma tiantangzhaiense

  Trichoderma tibetense

  Trichoderma tibeticum

  Trichoderma tomentosum

  Trichoderma tremelloides

  Trichoderma trixiae

  Trichoderma tropicosinense

  Trichoderma turrialbense

  Trichoderma uncinatum

  Trichoderma undatipile

  Trichoderma undulatum

  Trichoderma valdunense

  Trichoderma varians

  Trichoderma velutinum

  Trichoderma vermifimicola

  Trichoderma vermipilum

  Trichoderma verticillatum

  Trichoderma vinosum

  Trichoderma violaceum

  Trichoderma virens

  Trichoderma virgatum

  Trichoderma viridarium

  Trichoderma viride Pers. (1794)

  Trichoderma viride Schumach. (1803)

  Trichoderma viridescens

  Trichoderma viridialbum

  Trichoderma viridicollare

  Trichoderma viridiflavum

  Trichoderma viridulum

  Trichoderma virilente

  Trichoderma voglmayrii

  Trichoderma vulgatum

  Trichoderma vulpinum

  Trichoderma xanthum

  Trichoderma xixiacum

  Trichoderma yui

  Trichoderma yunnanense

  Trichoderma zayuense

  Trichoderma zelobreve

  Trichoderma zeloharzianum

  Trichoderma zonatum


  ไตรโคเดอร์มา( 12 รายการ )

  ไตรซาน 50 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8303
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 50 กรัม ยกลัง

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8350
  ไม่ระบุ

  419.00 - 449.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 500 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A6990
  ไม่ระบุ

  209.00 - 225.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 500g ยกลัง

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8369
  ไม่ระบุ

  1,999.00 - 2,049.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 1 กิโลกรัม

  ไตรโคเดอร์มา
  รหัสสินค้า A8459
  ไม่ระบุ

  379.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 1 กิโลกรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8460
  ไม่ระบุ

  3,739.00 ฿ 3,699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ 100 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8323
  ผลิต 2024-07-01

  69.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ ยกลัง 10 ซอง

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8324
  ผลิต 2024-07-01

  550.00 - 650.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ 500 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8325
  ไม่ระบุ

  205.00 - 215.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ 500 กรัม ยกลัง

  ไตรโคเดอร์มาผง พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8328
  ไม่ระบุ

  1,900.00 - 2,100.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ 1 กิโลกรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8331
  ผลิต 0000-00-00

  375.00 - 395.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ ขนาด 1 กิโล

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8330
  ผลิต 0000-00-00

  3,500.00 - 3,700.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก