LINE it!
 @allkaset

 • ҹմ( 265 ¡ )

  บวบเหลี่ยมลูกผสม ฟีฟ่า

  รหัสสินค้า A2448
  บวบเหลี่ยมลูกผสม ฟีฟ่า
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-04-01

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดผักชีฝรั่งใบเลื่อย

  รหัสสินค้า A2381
  เมล็ดผักชีฝรั่งใบเลื่อย
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-2-1

  9.00 - 11.00 ฿

  มะเขือม่วงลิง หยกม่วง

  รหัสสินค้า A2409
  มะเขือม่วงลิง หยกม่วง
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-8-1

  9.00 - 11.00 ฿

  มะระจีน ศรีประจันทร์

  รหัสสินค้า A2340
  มะระจีน ศรีประจันทร์
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-2-1

  69.00 - 89.00 ฿

  ผักชีฝรั่ง ใบเลื่อย

  รหัสสินค้า A2382
  ผักชีฝรั่ง ใบเลื่อย
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดผักชี รสทิพย์

  รหัสสินค้า A2368
  เมล็ดผักชี รสทิพย์
  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดดอกเทียน (คละสี)

  รหัสสินค้า A2733
  เมล็ดดอกเทียน (คละสี)
  0.73 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-3-1

  129.00 - 149.00 ฿

  แตงโมลูกผสม กินรี 101

  รหัสสินค้า A2464
  แตงโมลูกผสม กินรี 101
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-08-01

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแตงโม จินตหรา

  รหัสสินค้า A2322
  เมล็ดแตงโม จินตหรา
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-11-1

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดแตงโม จินตหรา

  รหัสสินค้า A2321
  เมล็ดแตงโม จินตหรา
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-11-1

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดแววมยุราTOR-101

  รหัสสินค้า A2737
  เมล็ดแววมยุราTOR-101
  0.1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-10-1

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดกะหล่ำดอก นวลทอง

  รหัสสินค้า A2357
  เมล็ดกะหล่ำดอก นวลทอง
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-1-1

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดแตงโมอ่อน บัวทอง

  รหัสสินค้า A2341
  เมล็ดแตงโมอ่อน บัวทอง
  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-9-1

  9.00 - 11.00 ฿

  ดาวกระจายฝรั่ง COS-101

  รหัสสินค้า A2723
  ดาวกระจายฝรั่ง COS-101
  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-4-1

  129.00 - 149.00 ฿

  ผักบุ้งฝรั่ง IPO-201

  รหัสสินค้า A2721
  ผักบุ้งฝรั่ง IPO-201
  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-12-1

  129.00 - 149.00 ฿

  ถั่วฝักยาว พุ่มทอง

  รหัสสินค้า A2460
  ถั่วฝักยาว พุ่มทอง
  74 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-2-1

  9.00 - 11.00 ฿

  ถั่วฝักยาว พุ่มทอง

  รหัสสินค้า A2461
  ถั่วฝักยาว พุ่มทอง
  80 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-4-1

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียว

  รหัสสินค้า A5795
  เมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียว
  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-07-01

  9.00 - 11.00 ฿

  ข้าวโพด ขาวม่วง

  รหัสสินค้า A5794
  ข้าวโพด ขาวม่วง
  150 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-06-01

  69.00 - 89.00 ฿

  ข้าวโพดแบล็คเบอรี่

  รหัสสินค้า A2513
  ข้าวโพดแบล็คเบอรี่
  10 กรัม ความงอก 85%
  ไม่ระบุ

  16.00 - 18.00 ฿

  ข้าวโพด แบล็คเบอร์รี่

  รหัสสินค้า A2514
  ข้าวโพด แบล็คเบอร์รี่
  ข้าวโพด แบล็คเบอร์รี่
  หมดอายุ 2022-06-01

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดมะระลูกผสม เฉินหลง

  รหัสสินค้า A2441
  เมล็ดมะระลูกผสม เฉินหลง
  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-03-01

  16.00 - 18.00 ฿

  มะระลูกผสม เฉินหลง

  รหัสสินค้า A2442
  มะระลูกผสม เฉินหลง
  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-03-01

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดแคนตาลูป ท๊อปซัน

  รหัสสินค้า A2311
  เมล็ดแคนตาลูป ท๊อปซัน
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-10-1

  9.00 - 11.00 ฿

  แคนตาลูป ท๊อปซัน

  รหัสสินค้า A2312
  แคนตาลูป ท๊อปซัน
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-02-01

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดมะเขือพวง พวงเพชร

  รหัสสินค้า A2383
  เมล็ดมะเขือพวง พวงเพชร
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-9-1

  9.00 - 11.00 ฿

  มะเขือพวง พวงเพชร

  รหัสสินค้า A2384
  มะเขือพวง พวงเพชร
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  69.00 - 89.00 ฿

  มะเขือยาว แบล็คแจ็ค

  รหัสสินค้า A2433
  มะเขือยาว แบล็คแจ็ค
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-04-01

  9.00 - 11.00 ฿

  มะเขือยาว แบล็คแจ๊ค

  รหัสสินค้า A2434
  มะเขือยาว แบล็คแจ๊ค
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดกระดุมทอง MEL-102

  รหัสสินค้า A2718
  เมล็ดกระดุมทอง MEL-102
  0.1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-06-01

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดกระดุมทอง MEL-102

  รหัสสินค้า A2719
  เมล็ดกระดุมทอง MEL-102
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-03-01

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว ลาวสตาร์

  รหัสสินค้า A2371
  เมล็ดผักชีลาว ลาวสตาร์
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-05-01

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว ลาวสตาร์

  รหัสสินค้า A2372
  เมล็ดผักชีลาว ลาวสตาร์
  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ เปตอง

  รหัสสินค้า A2415
  เมล็ดมะเขือเปราะ เปตอง
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-07-01

  9.00 - 11.00 ฿

  มะเขือเปราะ เปตอง

  รหัสสินค้า A2416
  มะเขือเปราะ เปตอง
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-02-01

  69.00 - 89.00 ฿

  พริกมันลูกผสม ขุนศรี

  รหัสสินค้า A2491
  พริกมันลูกผสม ขุนศรี
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-02-01

  129.00 - 149.00 ฿

  แคนตาลูปเหลืองจักรพรรดิ

  รหัสสินค้า A2519
  แคนตาลูปเหลืองจักรพรรดิ
  12 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-10-01

  16.00 - 18.00 ฿

  แคนตาลูปเหลืองจักรพรรดิ

  รหัสสินค้า A2520
  แคนตาลูปเหลืองจักรพรรดิ
  120 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-01-01

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดถั่วพู จอมทอง

  รหัสสินค้า A2395
  เมล็ดถั่วพู จอมทอง
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-2-1

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดถั่วพู จอมทอง

  รหัสสินค้า A2396
  เมล็ดถั่วพู จอมทอง
  50 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดผักชี รสทิพย์

  รหัสสินค้า A2367
  เมล็ดผักชี รสทิพย์
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ

  9.00 - 11.00 ฿

  พริกขี้หนูสวน หอมกาญจน์

  รหัสสินค้า A2417
  พริกขี้หนูสวน หอมกาญจน์
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-03-01

  9.00 - 11.00 ฿

  พริกขี้หนูสวน หอมกาญจน์

  รหัสสินค้า A2418
  พริกขี้หนูสวน หอมกาญจน์
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  69.00 - 89.00 ฿

  ผักบุ้งจีน ไผ่ตะวัน999

  รหัสสินค้า A3990
  ผักบุ้งจีน ไผ่ตะวัน999
  1 กิโลกรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-03-01

  120.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดพริกลูกผสม เพชรหยก

  รหัสสินค้า A2509
  เมล็ดพริกลูกผสม เพชรหยก
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-4-1

  16.00 - 18.00 ฿

  พริกลูกผสม เพชรหยก

  รหัสสินค้า A2510
  พริกลูกผสม เพชรหยก
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-02-01

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดคื่นฉ่าย ฉัตรทอง

  รหัสสินค้า A2401
  เมล็ดคื่นฉ่าย ฉัตรทอง
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-8-1

  9.00 - 11.00 ฿

  คื่นฉ่าย ฉัตรทอง

  รหัสสินค้า A2402
  คื่นฉ่าย ฉัตรทอง
  50 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-03-01

  69.00 - 89.00 ฿

  มะเขือไข่เต่าชมพูนุช

  รหัสสินค้า A3576
  มะเขือไข่เต่าชมพูนุช
  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  99.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงกวา อัคนี

  รหัสสินค้า A3296
  เมล็ดพันธุ์แตงกวา อัคนี
  25 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  0.00 - 59.00 ฿

  ข้าวโพดหวาน ซันสวีท-05

  รหัสสินค้า A2892
  ข้าวโพดหวาน ซันสวีท-05
  200 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-11-01

  0.00 - 169.00 ฿

  ข้าวโพดเหนียวซุปเปอร์

  รหัสสินค้า A2894
  ข้าวโพดเหนียวซุปเปอร์
  200 กรัม
  หมดอายุ 2022-06-01

  0.00 - 129.00 ฿

  รหัสสินค้า A2891


  หมดอายุ 2021-11-01

  0.00 - 389.00 ฿

  เมล็ดโหระพา บางซื่อ

  รหัสสินค้า A4188
  เมล็ดโหระพา บางซื่อ
  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  0.00 - 69.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน กรีนบลู

  รหัสสินค้า A4275
  เมล็ดแตงร้าน กรีนบลู
  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  0.00 - 59.00 ฿

  เมล็ดฟักทอง ทองพูน

  รหัสสินค้า A4276
  เมล็ดฟักทอง ทองพูน
  50 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  0.00 - 59.00 ฿

  ถั่วฝักยาวจอมพล

  รหัสสินค้า A4163
  ถั่วฝักยาวจอมพล
  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-07-01

  0.00 - 89.00 ฿

  รหัสสินค้า A3978


  หมดอายุ 2023-02-01

  0.00 - 999.00 ฿

  พริกขี้หนูลูกผสม มณีแดง

  รหัสสินค้า A3979
  พริกขี้หนูลูกผสม มณีแดง
  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-02-01

  0.00 - 499.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก แคลาย

  รหัสสินค้า A4189
  เมล็ดแมงลัก แคลาย
  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  0.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงกวา อัคนี

  รหัสสินค้า A2314
  เมล็ดพันธุ์แตงกวา อัคนี
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-07-01

  69.00 - 89.00 ฿

  ดาวเรืองฝรั่งเศสMAR-501

  รหัสสินค้า A2715
  ดาวเรืองฝรั่งเศสMAR-501
  1.8 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  129.00 - 149.00 ฿

  แตงโม เยลโล่สไมล์

  รหัสสินค้า A2318
  แตงโม เยลโล่สไมล์
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  69.00 - 89.00 ฿

  ถั่วฝักยาว จอมพลเบอร์ 1

  รหัสสินค้า A2308
  ถั่วฝักยาว จอมพลเบอร์ 1
  80 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 89.00 ฿

  Թ§