LINE it!
 @allkaset


 • เอกะฮอร์ติโปร( 27 รายการ )

  กวางตุ้งดอกขาว ฮานอย

  10 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2742
  หมดอายุ 2/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กวางตุ้งดอกเขียว อาชา

  10 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2744
  หมดอายุ 2/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กวางตุ้งดอกเขียว อาชา

  100 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2745
  หมดอายุ 2/66

  75.00 - 95.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดคะน้า สปาต้า

  10 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2748
  หมดอายุ 1/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้าน เอ็กซ์โพเรอร์

  3 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2752
  หมดอายุ 2/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้าน เอ็กซ์โพเรอร์

  30 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2753
  หมดอายุ 2/66

  75.00 - 95.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วฝักยาว วินนี่

  10 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2754
  หมดอายุ 2/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วฝักยาว วินนี่

  100 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2755
  หมดอายุ 2/66

  75.00 - 95.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดทานตะวัน เทียน่า

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A2760
  หมดอายุ 2022-08-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดผักชีลาว วังทอง

  5 กรัม ความงอก 50%
  รหัสสินค้า A2770
  หมดอายุ 2/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักชีลาว วังทอง

  50 กรัม ความงอก 50%
  รหัสสินค้า A2771
  หมดอายุ 2/66

  75.00 - 95.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เขียวน้อย ช้อนคำ

  0.5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3299
  หมดอายุ 1/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอดยอด ทองนภา

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3312
  หมดอายุ 2022-07-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  คะน้า ออเจ้า

  10 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3338
  หมดอายุ 1/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดเขียวปลี หยกเพชร

  10 กรัม ความงอก 80 %
  รหัสสินค้า A5573
  หมดอายุ 1/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดเขียวปลี หยกเพชร

  100 กรัม ความงอก 80 %
  รหัสสินค้า A5572
  หมดอายุ 1/66

  75.00 - 95.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว สีพันดอน

  5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3321
  หมดอายุ 2/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว สีพันดอน

  50 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3319
  หมดอายุ 2/66

  75.00 - 95.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ข้าวโพดข้าวเหนียวจินตมณ

  10 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A3334
  หมดอายุ 1/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทอง ศรีธนนชัย

  3 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A5589
  หมดอายุ 2022-08-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  แตงกวา อาชวี

  10 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3306
  หมดอายุ 5/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา อาชวี

  100 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3302
  หมดอายุ 5/66

  135.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดหัว อาก้า

  5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3292
  หมดอายุ 9/65

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  ฟักทองไททัน

  2 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A3286
  หมดอายุ 7/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ข้าวโพดข้าวเหนียวลาเวนเ

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3310
  หมดอายุ 2/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ข้าวโพดข้าวเหนียวลาเวนเ

  10 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3309
  หมดอายุ 2/66

  135.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ชมจันทร์ ซุปเปอร์มูน

  2 กรัม ความงอก 50%
  รหัสสินค้า A2751
  หมดอายุ 2022-08-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง