LINE it!
 @allkaset

 • เมล็ดดอกไม้ (เมล็ดพันธุ์ดอกไม้)

  ดอกไม้เป็นอาหารใจ เพิ่มความสดชื่นให้ชีวิต ออลล์เกษตรได้รวบรวมเมล็ดดอกไม้ เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ จากบริษัทผู้ผลิต เมล็ดดอกไม้ เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ ชั้นนำของประเทศ

  เราขายเมล็ดดอกไม้ ทั้งปลีก ทั้งส่ง ซองเดียวก็ขาย เปิดขาย 24 ชั่วโมง 7 วัน จัดส่งทุกวัน ไม่มีวันหยุด คิดถึง เมล็ดดอกไม้ คิดถึง ออลล์เกษตร เมล็ดดอกไม้ เมล็ดพันธุ์ดอกไม้

  (1) ลักษณะของเมล็ดดอกไม้ชนิดต่างๆ คลิก

  (2) ข้อต่างการหว่านกับการเพาะลงกะบะ คลิก

  (3) การเพาะเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ คลิก

  (4) การเพาะเมล็ดดอกไม้ขนาดเล็กมาก คลิก

  (5) การดูแลแปลงปลูกเมล็ดดอกไม้ คลิก

  (6) ข้อควรทำไม่ควรทำการปลูกดอกไม้ คลิก

  (7) การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ คลิก

  เมล็ดดอกไม้( 193 รายการ )

  เมล็ดดอกอัญชัน5ชั้น

  รหัสสินค้า A3124
  เมล็ดดอกอัญชัน5ชั้น
  20 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-09-01

  21.50 - 24.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ดอกอัญชัน

  รหัสสินค้า A3030
  เมล็ดพันธุ์ดอกอัญชัน
  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-03-01

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดดอกอัญชัน

  รหัสสินค้า A3029
  เมล็ดดอกอัญชัน
  50 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-03-01

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล็ดเวอร์บีน่า

  รหัสสินค้า A5667
  เมล็ดเวอร์บีน่า
  400 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดดอกผีเสื้อ

  รหัสสินค้า A4779
  เมล็ดดอกผีเสื้อ
  10 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-12-01

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดทานตะวัน HLS-201

  รหัสสินค้า A2710
  เมล็ดทานตะวัน HLS-201
  0.22 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-09-01

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดบูลซัลเวีย

  รหัสสินค้า A298
  เมล็ดบูลซัลเวีย
  0.3 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-03-01

  22.00 - 25.00 ฿

  ผีเสื้อ #1

  รหัสสินค้า A3764
  ผีเสื้อ #1
  0.4 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ

  21.00 - 23.00 ฿

  ดาวเรือง ฮันนี่ โกลด์

  รหัสสินค้า A1224
  ดาวเรือง ฮันนี่ โกลด์
  100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดกระดุมทอง MEL-102

  รหัสสินค้า A2718
  เมล็ดกระดุมทอง MEL-102
  0.1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดดอกดาวกระจาย

  รหัสสินค้า A4689
  เมล็ดดอกดาวกระจาย
  80 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-09-01

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดดอกทานตะวันแดง

  รหัสสินค้า A4611
  เมล็ดดอกทานตะวันแดง
  100 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-09-01

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ดอกเทียน

  รหัสสินค้า A4580
  เมล็ดพันธุ์ดอกเทียน
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์เบญจมาศ

  รหัสสินค้า A2567
  เมล็ดพันธุ์เบญจมาศ
  10 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 2022-05-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์เทียนไทย

  รหัสสินค้า A1780
  เมล็ดพันธุ์เทียนไทย
  10 กรัม ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2022-04-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์สร้อยไก่

  รหัสสินค้า A1240
  เมล็ดพันธุ์สร้อยไก่
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ

  169.00 - 215.00 ฿

  ทานตะวัน ทองเศรษฐี

  รหัสสินค้า A1233
  ทานตะวัน ทองเศรษฐี
  10 กรัม
  หมดอายุ

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดดาวเรืองฝรั่งเศส

  รหัสสินค้า A1227
  เมล็ดดาวเรืองฝรั่งเศส
  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-01-01

  169.00 - 215.00 ฿

  ดอกหน้าแมว

  รหัสสินค้า A7354
  ดอกหน้าแมว
  20 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-8-1

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล็ดดอกหงอนไก่ คละสี

  รหัสสินค้า A4784
  เมล็ดดอกหงอนไก่ คละสี
  120 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-8-1

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดซันไบร์ทคิด

  รหัสสินค้า A293
  เมล็ดซันไบร์ทคิด
  3 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-01

  22.00 - 25.00 ฿

  ไชนีสฟอร์เก็ตมีน๊อต

  รหัสสินค้า A290
  ไชนีสฟอร์เก็ตมีน๊อต
  1.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-05-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดแววมยุรา

  รหัสสินค้า A292
  เมล็ดแววมยุรา
  4 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-05-01

  22.00 - 25.00 ฿

  ดาวเรืองเลิฟลี่ปริ๊นเซส

  รหัสสินค้า A291
  ดาวเรืองเลิฟลี่ปริ๊นเซส
  10 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-05-01

  22.00 - 25.00 ฿

  บานชื่นดอกซ้อน

  รหัสสินค้า A1235
  บานชื่นดอกซ้อน
  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-06-01

  169.00 - 215.00 ฿

  บานไม่รู้โรย (คละสี)

  รหัสสินค้า A4781
  บานไม่รู้โรย (คละสี)
  0.1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-07-01

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดดอกเทียน (คละสี)

  รหัสสินค้า A2733
  เมล็ดดอกเทียน (คละสี)
  0.73 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-03-01

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดดาวเรือง ซันชายน์

  รหัสสินค้า A313
  เมล็ดดาวเรือง ซันชายน์
  10 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2021-05-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดดาวเรืองฝรั่งเศส

  รหัสสินค้า A4610
  เมล็ดดาวเรืองฝรั่งเศส
  2,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-7-1

  89.00 - 119.00 ฿

  ดาวเรือง เจียไต๋

  รหัสสินค้า A1232
  ดาวเรือง เจียไต๋
  3 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-09-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดแบล็คอายซูซาน

  รหัสสินค้า A285
  เมล็ดแบล็คอายซูซาน
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-12-01

  22.00 - 25.00 ฿

  ดอกโสน

  รหัสสินค้า A149
  ดอกโสน
  50 เมล็ด ความงอก 85 %
  หมดอายุ 0000-00-00

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักบุ้งฝรั่ง IPO-201

  รหัสสินค้า A2721
  ผักบุ้งฝรั่ง IPO-201
  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  129.00 - 149.00 ฿

  บานชื่นหนูซันเบสท์มิกซ์

  รหัสสินค้า A3954
  บานชื่นหนูซันเบสท์มิกซ์
  300 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2023-02-01

  209.00 - 239.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แพรเซี่ยงไฮ้

  รหัสสินค้า A525
  เมล็ดพันธุ์แพรเซี่ยงไฮ้
  0.10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-5-1

  18.00 - 20.00 ฿

  บานชื่นหนู แฟนตาซี

  รหัสสินค้า A305
  บานชื่นหนู แฟนตาซี
  0.3 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-05-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดบานชื่นดอกซ้อน

  รหัสสินค้า A269
  เมล็ดบานชื่นดอกซ้อน
  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ด ดอกเทียนซ้อน

  รหัสสินค้า A530
  เมล็ด ดอกเทียนซ้อน
  75 เมล็ด ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2023-03-01

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ดอกผีเสื้อ

  รหัสสินค้า A4617
  เมล็ดพันธุ์ดอกผีเสื้อ
  100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-09-01

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดดอกเทียน (คละสี)

  รหัสสินค้า A2732
  เมล็ดดอกเทียน (คละสี)
  0.073 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-03-01

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดดอกอัญชัน5ชั้น

  รหัสสินค้า A3514
  เมล็ดดอกอัญชัน5ชั้น
  20 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-09-01

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักบุ้งฝรั่ง IPO-201

  รหัสสินค้า A2720
  ผักบุ้งฝรั่ง IPO-201
  0.3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-9-1

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ เวอร์บีน่า

  รหัสสินค้า A5666
  เมล็ดพันธุ์ เวอร์บีน่า
  4000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-11-01

  89.00 - 119.00 ฿

  ดอกเทียนซ้อน

  รหัสสินค้า A1207
  ดอกเทียนซ้อน
  750 เมล็ด ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2023-03-01

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดแพรเซี่ยงไฮ้

  รหัสสินค้า A1211
  เมล็ดแพรเซี่ยงไฮ้
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-03-01

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดมอร์นิ่งกลอรี่

  รหัสสินค้า A1737
  เมล็ดมอร์นิ่งกลอรี่
  10 กรัม ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2022-03-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดดอกบัวหลวง

  รหัสสินค้า A4695
  เมล็ดดอกบัวหลวง
  10 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-09-00

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ซันไบร์ทคิดส

  รหัสสินค้า A1219
  เมล็ดพันธุ์ซันไบร์ทคิดส
  30 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  169.00 - 215.00 ฿

  ผักบุ้งฝรั่งบลูโอเชี่ยน

  รหัสสินค้า A534
  ผักบุ้งฝรั่งบลูโอเชี่ยน
  15 เมล็ด ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-03-01

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล็ดมอร์นิ่งกลอรี่

  รหัสสินค้า A289
  เมล็ดมอร์นิ่งกลอรี่
  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แววมยุรา

  รหัสสินค้า A1242
  เมล็ดพันธุ์แววมยุรา
  40 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-05-01

  169.00 - 215.00 ฿

  ดอกดาวเรืองฝรั่งเศส

  รหัสสินค้า A4690
  ดอกดาวเรืองฝรั่งเศส
  250 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-7-1

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดดอกเทียน

  รหัสสินค้า A4694
  เมล็ดดอกเทียน
  0.5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดปอเทือง

  รหัสสินค้า A3102
  เมล็ดปอเทือง
  20 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดดอกดาวเรือง

  รหัสสินค้า A4691
  เมล็ดดอกดาวเรือง
  100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-7-1

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง

  รหัสสินค้า A4609
  เมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง
  1000 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 2022-11-01

  89.00 - 119.00 ฿

  บานไม่รู้โรย (คละสี)

  รหัสสินค้า A4578
  บานไม่รู้โรย (คละสี)
  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-10-01

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดดอกสร้อยไก่

  รหัสสินค้า A4618
  เมล็ดดอกสร้อยไก่
  1,100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-10-01

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดดอกดาวกระจายคละสี

  รหัสสินค้า A4616
  เมล็ดดอกดาวกระจายคละสี
  1,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-11-01

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ดอกดาวกระจาย

  รหัสสินค้า A4615
  เมล็ดพันธุ์ดอกดาวกระจาย
  800 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-10-01

  89.00 - 119.00 ฿

  ดอกทานตะวัน ธารเหลือง

  รหัสสินค้า A4612
  ดอกทานตะวัน ธารเหลือง
  100 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-10-01

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดฮอลลี่ฮ็อก HOL-101

  รหัสสินค้า A5812
  เมล็ดฮอลลี่ฮ็อก HOL-101
  1.4 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-11-1

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดบานชื่นหนู แฟนตาซี

  รหัสสินค้า A1782
  เมล็ดบานชื่นหนู แฟนตาซี
  3 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-05-01

  169.00 - 215.00 ฿

  ดอกบานไม่รู้โรย

  รหัสสินค้า A1200
  ดอกบานไม่รู้โรย
  900 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-9-1

  139.00 - 189.00 ฿

  สินค้าเรียงตามความนิยม