LINE it!
 @allkaset

 • สินค้าใหม่

  ก้อนแบคทีเรีย ระเบิดราก

  ขนาด 1 ก้อน
  รหัสสินค้า A11379
  ไม่ระบุ

  0.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด American Pie

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11274
  ผลิต

  684.00 - 684.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Anesthesia

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11273
  ไม่ระบุ

  684.00 - 684.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Super Hash

  แพ็ค 7 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11301
  ไม่ระบุ

  1,140.00 - 1,140.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  อินเตอร์ C2

  100 กรัม
  รหัสสินค้า A11004
  ผลิต

  85.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Auto Alpujarrena

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11288
  ผลิต

  570.00 - 570.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Auto American Pie

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11287
  ผลิต

  570.00 - 570.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Auto Anesthesia

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11286
  ไม่ระบุ

  570.00 - 570.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Auto Blue Pyramid

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11285
  ผลิต

  570.00 - 570.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Auto Fresh Candy

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11284
  ไม่ระบุ

  570.00 - 570.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Auto New York City

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11283
  ไม่ระบุ

  570.00 - 570.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Auto Northern Lights

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11282
  ไม่ระบุ

  684.00 - 684.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Auto Purple

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11281
  ผลิต

  684.00 - 684.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Auto Ramses

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11280
  ผลิต

  570.00 - 570.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Auto Shark

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11279
  ไม่ระบุ

  684.00 - 684.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Auto Super Hash

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11278
  ผลิต

  570.00 - 570.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Alpujarrena

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11275
  ผลิต

  684.00 - 684.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Blue Pyramid

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11272
  ผลิต

  684.00 - 684.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Fresh Candy

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11271
  ไม่ระบุ

  684.00 - 684.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Kukulkan

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11270
  ไม่ระบุ

  684.00 - 684.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด New York city

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11269
  ไม่ระบุ

  798.00 - 798.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Northern Lights

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11268
  ผลิต

  798.00 - 798.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Purple

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11267
  ผลิต

  684.00 - 684.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Ramses

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11266
  ไม่ระบุ

  798.00 - 798.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Shark

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11265
  ไม่ระบุ

  684.00 - 684.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Super OG Kush

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11264
  ผลิต

  684.00 - 684.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด White Widow

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11263
  ไม่ระบุ

  684.00 - 684.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Romulan

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A10779

  620.00 - 620.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Double OG Haze

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A10776

  725.00 - 725.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Serious 6

  แพ็ค 6 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11199
  ไม่ระบุ

  1,700.00 - 1,700.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Mango Cream Auto

  แพ็ค 3 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11195
  ไม่ระบุ

  960.00 - 960.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Black Haze Auto

  แพ็ค 3 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11194
  ไม่ระบุ

  1,350.00 - 1,350.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Black Haze Auto

  แพ็ค 5 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11193
  ไม่ระบุ

  2,250.00 - 2,250.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Tropicanna Poison

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11187
  ผลิต

  1,200.00 - 1,200.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Sweet Tai

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11186

  1,000.00 - 1,000.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Somango (Auto)

  แพ็ค 5 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11181
  ไม่ระบุ

  2,000.00 - 2,000.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Somango

  แพ็ค 10 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11180
  ไม่ระบุ

  3,800.00 - 3,800.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  New York City Diesel

  แพ็ค 3 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11179
  ไม่ระบุ

  1,250.00 - 1,250.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Auto AK47

  แพ็ค 6 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11198
  ไม่ระบุ

  1,700.00 - 1,700.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Auto White Russian

  แพ็ค 6 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11197
  ไม่ระบุ

  1,700.00 - 1,700.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Jungle fever Auto

  แพ็ค 5 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11192
  ไม่ระบุ

  1,800.00 - 1,800.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Arctic Flurry

  แพ็ค 5 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11191
  ไม่ระบุ

  1,800.00 - 1,800.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Purple Monkey Auto

  แพ็ค 5 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11190
  ผลิต

  1,600.00 - 1,600.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Black Lemon Auto

  แพ็ค 5 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11189
  ไม่ระบุ

  1,800.00 - 1,800.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Gorilla Girl

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11184
  ผลิต

  1,300.00 - 1,300.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด S.A.D.

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11183
  ไม่ระบุ

  1,000.00 - 1,000.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Bloody Skunk Auto

  แพ็ค 4 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11182
  ผลิต

  1,000.00 - 1,000.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Amnesia Haze (Auto)

  แพ็ค 5 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11176
  ไม่ระบุ

  2,000.00 - 2,000.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด True OG

  แพ็ค 5 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11174
  ไม่ระบุ

  2,000.00 - 2,000.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ซองกันน้ำ


  รหัสสินค้า A11160
  ไม่ระบุ

  59.00 - 0.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัดอุณหภูมิ

  และความชื้นกลางแจ้ง
  รหัสสินค้า A10663
  ไม่ระบุ

  359.00 - 359.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  White widow Auto

  White widow Auto
  รหัสสินค้า A11145
  ไม่ระบุ

  0.00 - 99,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Chocolate Thai Auto

  Chocolate Thai Auto
  รหัสสินค้า A11144
  ไม่ระบุ

  0.00 - 99,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  น้ำยาเร่งราก B-Start

  ขนาด 500ml
  รหัสสินค้า A11048
  ผลิต

  57.00 - 65.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางผ้า สีดำ

  ขนาด 2 แกลลอน
  รหัสสินค้า A11118
  ไม่ระบุ

  45.00 - 45.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Athena Bloom

  ขนาด 25lbs (11.36 กิโล)
  รหัสสินค้า A11078
  ผลิต

  7,999.00 - 7,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางผ้า สีดำ

  ขนาด 2 แกลลอน
  รหัสสินค้า A11118
  ไม่ระบุ

  45.00 - 45.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไบโอ ไฮโดรโพนิกส์

  ขนาด 100 ml
  รหัสสินค้า A10667
  ผลิต

  39.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไบโอ ไฮโดรโพนิกส์

  ขนาด 50 ml
  รหัสสินค้า A10666
  ผลิต

  19.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Simpson kush

  แบ่งขาย 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11072
  ไม่ระบุ

  0.00 - 999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Mandarin Zkittlez R1

  แบ่งขาย 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11054
  ผลิต

  0.00 - 99,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โคโค่พีท substrate

  100 ลิตร
  รหัสสินค้า A8979
  ไม่ระบุ

  239.00 - 299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Ripping Jack

  แพ็ค 5 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11068
  ไม่ระบุ

  599.00 - 599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Simpson kush

  แพ็ค 5 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11071
  ไม่ระบุ

  599.00 - 599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Fondue

  แพ็ค 5 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11070
  ผลิต

  599.00 - 599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด Strawberry Skunk

  แพ็ค 5 เมล็ด
  รหัสสินค้า A11069
  ผลิต

  599.00 - 599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Athena Cleanse

  0.9 ลิตร
  รหัสสินค้า A11047
  ไม่ระบุ

  1,399.00 - 1,399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Athena Cleanse

  0.9 ลิตร
  รหัสสินค้า A11047
  ไม่ระบุ

  1,399.00 - 1,399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก