LINE it!
 @allkaset

 • Թ

  แตงเบทอัลฟ่า ลิซ่า

  4 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A8078

  19.00 - 22.00 ฿

  แตงเบทอัลฟ่า ลิซ่า

  40 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A8077

  165.00 - 185.00 ฿

  เขียวน้อย

  110000 ความงอก 80%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A6292

  138.00 - 149.00 ฿

  เขียวน้อย

  22000 เมล็ด ความงอก 80%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A6295

  35.00 - 40.00 ฿

  มิซูน่าเจียไต๋

  2250 เมล็ด ความงอก 90%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A7794

  165.00 - 185.00 ฿

  มิซูน่าเจียไต๋

  225 เมล็ด ความงอก 90%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A7795

  19.00 - 22.00 ฿

  แคนตาลูป สวีท ซัมเมอร์

  350 เมล็ด ความงอก 90%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8079

  165.00 - 185.00 ฿

  แคนตาลูป สวีท ซัมเมอร์

  35 เมล็ด ความงอก 90%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8080

  19.00 - 22.00 ฿

  ทานตะวันงอก (เมล็ดดำ)

  2300 เมล็ด ความงอก 80%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8113

  69.00 - 78.00 ฿

  ทานตะวันงอก (เมล็ดดำ)

  230 เมล็ด ความงอก 80%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8114

  8.00 - 13.00 ฿

  บวบงูขาว

  50 เมล็ด ความงอก 60%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8116

  69.00 - 78.00 ฿

  บวบงูขาว

  5 เมล็ด ความงอก 60%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8118

  8.00 - 13.00 ฿

  ข้าวโพดหวานสองสีดับเบิล

  1200 เมล็ด ความงอก 90%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8127

  165.00 - 185.00 ฿

  ข้าวโพดหวานสองสีดับเบิล

  120 เมล็ด ความงอก 90%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8128

  19.00 - 22.00 ฿

  แตงร้านขาวโอลาฟ

  650 เมล็ด ความงอก 90%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8130

  165.00 - 185.00 ฿

  แตงร้านขาวโอลาฟ

  65 เมล็ด ความงอก 90%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8131

  19.00 - 22.00 ฿

  ผักบุ้งแก้วเย็นตาโฟ

  5500 เมล็ด ความงอก 70%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8133

  138.00 - 149.00 ฿

  ผักบุ้งแก้วเย็นตาโฟ

  1100 เมล็ด ความงอก 70%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8134

  35.00 - 40.00 ฿

  ตะกร้าใส่ปุ่ยจิ๋ว

  สีเขียวใส
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A4109

  2.50 - 4.00 ฿

  ตะกร้าใส่ปุ่ยใหญ่

  สีเขียวขี้ม้า
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A4107

  0.00 - 8.00 ฿

  เพอเพิลเคล

  100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A7966

  15.00 - 18.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งต้น

  3500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A4740

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดล็อคเกต

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A4686

  12.00 - 14.00 ฿

  อะทราซีน 80

  อะทราซีน
  หมดอายุ 2024-09-01

  รหัสสินค้า A59

  179.00 - 259.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ คะน้าใบ

  2,260 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A267

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดกะเพราแดง

  750 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A261

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดพริกหนุ่มขาว

  90 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A272

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดหงอนไก่

  282 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A274

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน

  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A280

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดตาเสือ

  0.7 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A310

  19.00 - 22.00 ฿

  ดาวเรือง เจียไต๋

  156 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A315

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดเมล่อน ปริ้นเซส

  30 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A333

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลี่ยมห้วยแก้ว

  20 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A352

  19.00 - 22.00 ฿

  ข้าวโพดหวานท็อปสวีท 801

  65 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A364

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ไฮโซ

  60 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A368

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดแตงร้านนินจา

  65 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A375

  19.00 - 22.00 ฿

  น้ำเต้า พันธฺุ์ลูกยาว

  10 เมล็ด ความงอก 60 %
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A415

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ด มะเขือเจ้าพระยา

  240 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A427

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แฟง

  33 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A441

  8.00 - 13.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวมุกสยา

  10 กรัม ความงอก 88%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A512

  10.00 - 12.00 ฿

  พริกกระเหรียง กาญจนบุรี

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A545

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงไทยลูกยาว

  4 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A575

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือยาวขาว

  1 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A1184

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดหอมแบ่ง

  185 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1280

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดคื่นฉ่าย

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2797

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วฝักยาว อัศวินดำ

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2801

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศสีดา

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2871

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดกรีนคอส

  400 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 0/543

  รหัสสินค้า A2918

  15.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดมิ้นท์

  750 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3256

  19.00 - 22.00 ฿

  มะเขือเขียวยาว ชนบท

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3308

  10.00 - 12.00 ฿

  ฟักทองไททัน

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A3286

  21.00 - 23.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวจินตมณ

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3334

  21.00 - 23.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวลาเวนเ

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3310

  21.00 - 23.00 ฿

  กรีนโอ๊ค เลม่อน

  0.2 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3370

  21.00 - 23.00 ฿

  ผักกาดหอม เรดโอ๊ค โอเล่

  0.2 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3374

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือเทศ ซุปเปอร์เรด

  50 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A3416

  15.00 - 18.00 ฿

  แคนตาลูป เจด 123

  15 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3438

  แจกฟรี (เหลืออีก 3 ชิ้น)

  ถั่วแระญี่ปุ่น

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3745

  19.00 - 22.00 ฿

  ข้าวโพด บิ๊กเทียนเหลือง

  30 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4752

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพริกหยวก ศรีหยก

  70 เมล็ด ความงอก 55%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A4774

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดหอมสลัดคอสม แอลเอ

  0.5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A4793

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดเขียว เจ้าหม่อม

  2,600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4859

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่เหลือง

  20 เมล็ด ความงอก 65%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A5415

  21.50 - 24.00 ฿

  ข้าวโพดหวาน AT 011

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A5600

  21.00 - 23.00 ฿

  Թ§