LINE it!
 @allkaset

 • สินค้าใหม่

  เครื่องวัดความชื้น MC44

  สีดำ
  รหัสสินค้า A9500
  ไม่ระบุ

  195.00 - 229.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัดความชื้น MC44

  สีขาว
  รหัสสินค้า A9499
  ไม่ระบุ

  195.00 - 229.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัดความชื้น MC04

  สีดำ
  รหัสสินค้า A9498
  ไม่ระบุ

  75.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัดความชื้น MC04

  สีขาว
  รหัสสินค้า A9497
  ไม่ระบุ

  75.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัดค่า pH/EC/TDS

  เครื่องวัดค่า pH/EC/TDS
  รหัสสินค้า A9440
  ไม่ระบุ

  459.00 - 499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัดค่า pH ในน้ำ

  คาร์ลิเบรท แล้ว
  รหัสสินค้า A9621
  ไม่ระบุ

  308.00 - 328.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กล้องส่องไตรโคม

  สีดำ
  รหัสสินค้า A9515
  ไม่ระบุ

  109.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กล้องส่องไตรโคม

  สีขาว
  รหัสสินค้า A9516
  ไม่ระบุ

  109.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กล้องส่องไตรโคม

  สีขาว
  รหัสสินค้า A9516
  ไม่ระบุ

  109.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย Belgicanna

  Anna wab cbd 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9613
  ไม่ระบุ

  349.00 - 349.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย Belgicanna

  Sweet candy cbd 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9612
  ไม่ระบุ

  349.00 - 349.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย Belgicanna

  Peach obsession 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9611
  ไม่ระบุ

  389.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย Belgicanna

  Ice widow 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9610
  ไม่ระบุ

  299.00 - 299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย Belgicanna

  Sky Gelato 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9609
  ไม่ระบุ

  389.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย Belgicanna

  Secret Zkittlez 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9608
  ไม่ระบุ

  349.00 - 349.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย Belgicanna

  Amnees foto 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9607
  ไม่ระบุ

  349.00 - 349.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย Belgicanna

  White frost 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9606
  ไม่ระบุ

  299.00 - 299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย Belgicanna

  Over load 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9605
  ไม่ระบุ

  299.00 - 299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย Belgicanna

  Polar light 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9604
  ไม่ระบุ

  349.00 - 349.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย Belgicanna

  Voodoo auto 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9603
  ไม่ระบุ

  329.00 - 329.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย Belgicanna

  Amnees Auto 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9602
  ไม่ระบุ

  329.00 - 329.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย Belgicanna

  Crookies auto 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9597
  ไม่ระบุ

  349.00 - 349.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย Belgicanna

  Sticky Gorilla 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9596
  ไม่ระบุ

  329.00 - 329.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย Belgicanna

  Dark cristal 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9595
  ไม่ระบุ

  329.00 - 329.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย Belgicanna

  Dark tropicana 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9594
  ไม่ระบุ

  329.00 - 329.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย Belgicanna

  Dark tropicana 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9594
  ไม่ระบุ

  329.00 - 329.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย Belgicanna

  Dark tropicana 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9594
  ไม่ระบุ

  329.00 - 329.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย Belgicanna

  Dark tropicana 1 เมล็ด
  รหัสสินค้า A9594
  ไม่ระบุ

  329.00 - 329.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักกาดแก้วกรอบแก้ว

  เมล็ดผักกาดแก้วกรอบแก้ว
  รหัสสินค้า A9569
  ผลิต 2023-11-01

  209.00 - 239.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักสลัด เรดเวลเวท

  1 ซอง
  รหัสสินค้า A9534
  หมดอายุ 1/67

  24.00 - 27.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักสลัด เรดเวลเวท

  1 ห่อ (10 ซอง)
  รหัสสินค้า A9533
  หมดอายุ 1/67

  209.00 - 239.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางใยมะพร้าวขนาด

  3 นิ้วปาก 4 นิ้วแพ็ค 10
  รหัสสินค้า A9479
  ผลิต 2022-00-01

  99.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โคโค่ BlueSubstrate

  80 ลิตร
  รหัสสินค้า A9464
  ไม่ระบุ

  289.00 - 349.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โคโค่ BlueSubstrate

  80 ลิตร
  รหัสสินค้า A9464
  ไม่ระบุ

  289.00 - 349.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กล่องสุ่ม


  รหัสสินค้า A9465
  ไม่ระบุ

  1.00 - 1.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กล่องสุ่ม


  รหัสสินค้า A9465
  ไม่ระบุ

  1.00 - 1.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กล่องสุ่ม


  รหัสสินค้า A9465
  ไม่ระบุ

  1.00 - 1.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดินปลูกกัญชา สูตรโทนี่

  ขนาด 10 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9432
  ไม่ระบุ

  699.00 - 699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดินปลูกกัญชา สูตรโทนี่

  ขนาด 3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9430
  ไม่ระบุ

  259.00 - 259.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดินปลูกกัญชา สูตรโทนี่

  ขนาด 2 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9429
  ไม่ระบุ

  199.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดินปลูกกัญชา สูตรโทนี่

  ขนาด 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9428
  ไม่ระบุ

  129.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดินปลูกกัญชา สูตรโทนี่

  ขนาด 10 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9432
  ไม่ระบุ

  699.00 - 699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดินปลูกกัญชา สูตรโทนี่

  ขนาด 25 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9434
  ไม่ระบุ

  1,599.00 - 1,599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดินปลูกกัญชา สูตรโทนี่

  ขนาด 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9431
  ไม่ระบุ

  399.00 - 399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 12-0-43+Zn

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9226
  ไม่ระบุ

  129.00 - 139.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้ 30-5-5

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9227
  ไม่ระบุ

  89.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 8-24-24+TE

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9228
  ไม่ระบุ

  159.00 - 169.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเกล็ด เวสโก้

  เวสโก้ ยกกระสอบ
  รหัสสินค้า A5955
  ไม่ระบุ

  1,239.00 - 1,299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 21-21-21+TE

  ยกกระสอบ 10 ถุง
  รหัสสินค้า A6430
  ไม่ระบุ

  1,299.00 - 1,399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 20-10-30+TE

  ยกกระสอบ 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8727
  ไม่ระบุ

  1,149.00 - 1,199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 0-0-50

  ยกกระสอบ 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8728
  ไม่ระบุ

  1,049.00 - 1,099.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 10-52-17+TE

  ยกกระสอบ 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8729
  ไม่ระบุ

  1,539.00 - 1,599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 6-32-32+TE

  ยกกระสอบ 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8730
  ไม่ระบุ

  1,379.00 - 1,449.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 15-30-15+TE

  ยกกระสอบ 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8731
  ไม่ระบุ

  1,159.00 - 1,299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 30-20-10+TE

  ยกกระสอบ 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8732
  ไม่ระบุ

  1,139.00 - 1,199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 7-13-34+Zn

  ยกกระสอบ 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8733
  ไม่ระบุ

  1,379.00 - 1,399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวสโก้ 10-20-30+TE

  ยกกระสอบ 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8734
  ไม่ระบุ

  1,249.00 - 1,299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 8-24-24+TE

  (10ถุง*1กิโล)
  รหัสสินค้า A9389
  ไม่ระบุ

  1,399.00 - 1,499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 30-5-5

  (10ถุง*1กิโล)
  รหัสสินค้า A9390
  ไม่ระบุ

  759.00 - 799.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 12-0-43+Zn

  (10ถุง*1กิโล)
  รหัสสินค้า A9391
  ไม่ระบุ

  1,149.00 - 1,199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 20-10-30+TE

  ยกกระสอบ 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8727
  ไม่ระบุ

  1,149.00 - 1,199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 20-10-30+TE

  ยกกระสอบ 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8727
  ไม่ระบุ

  1,149.00 - 1,199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยเวสโก้ 20-10-30+TE

  ยกกระสอบ 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8727
  ไม่ระบุ

  1,149.00 - 1,199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 2-4mm

  แบ่งขาย 1kg
  รหัสสินค้า A9004

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอสคลาสแมน TS4

  200 ลิตร 33 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7797
  ไม่ระบุ

  1,279.00 - 1,299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอสคลาสแมน TS4

  200 ลิตร 33 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7797
  ไม่ระบุ

  1,279.00 - 1,299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย 420 fastbuds

  Northern Lights
  รหัสสินค้า A9363

  399.00 - 399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดค่าย Royal Queen

  Sherbet Queen Auto
  รหัสสินค้า A9318
  ไม่ระบุ

  399.00 - 399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก