LINE it!
 @allkaset

 • Թ

  กวางตุ้งฮ่องกง ขาวน้อย

  รหัสสินค้า A677
  กวางตุ้งฮ่องกง ขาวน้อย
  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-07-01

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  เมล็ดพริก ออเร้นจ์

  รหัสสินค้า A6097
  เมล็ดพริก ออเร้นจ์
  45 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-03-01

  23.00 ฿ 16.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์พริก ซัลโว

  รหัสสินค้า A350
  เมล็ดพันธุ์พริก ซัลโว
  80 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-04-01

  25.00 ฿ 17.00 ฿

  ผักกวางตุ้งดอกดอยตุ้ง19

  รหัสสินค้า A2186
  ผักกวางตุ้งดอกดอยตุ้ง19
  4,550 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-11-01

  10.00 ฿ 8.00 ฿

  ผักโขมแดง พันธุ์ศรีสุข

  รหัสสินค้า A4853
  ผักโขมแดง พันธุ์ศรีสุข
  13300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-05-01

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ดคื่นฉ่าย

  รหัสสินค้า A3551
  เมล็ดคื่นฉ่าย
  12 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2021-08-01

  40.00 ฿ 26.00 ฿

  พริกขี้หนู เวรี่ฮอท

  รหัสสินค้า A1448
  พริกขี้หนู เวรี่ฮอท
  1.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-01-01

  24.00 ฿ 8.00 ฿

  เมล็ดกะเพราเขียว โนรี

  รหัสสินค้า A6335
  เมล็ดกะเพราเขียว โนรี
  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-03-28

  23.00 ฿ 5.00 ฿

  กะเพราแดง

  รหัสสินค้า A1545
  กะเพราแดง
  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-01-01

  12.00 ฿ 8.00 ฿

  คื่นฉ่าย กวางโจว

  รหัสสินค้า A1541
  คื่นฉ่าย กวางโจว
  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-01-01

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  สลัดเรดโอ๊ค ยุโรป

  รหัสสินค้า A4790
  สลัดเรดโอ๊ค ยุโรป
  80 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2021-03-01

  14.00 ฿ 5.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นก มดดำ

  รหัสสินค้า A351
  เมล็ดมะระขี้นก มดดำ
  10 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-03-01

  25.00 ฿ 8.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีนใบไผ่

  รหัสสินค้า A551
  เมล็ดผักบุ้งจีนใบไผ่
  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-06-01

  12.00 ฿ 6.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้ง ป๊อปอาย

  รหัสสินค้า A2325
  เมล็ดกวางตุ้ง ป๊อปอาย
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-02-01

  11.00 ฿ 6.00 ฿

  ถั่วฝักยาว สวัสดิ์ชัย

  รหัสสินค้า A2104
  ถั่วฝักยาว สวัสดิ์ชัย
  25 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-08-01

  10.00 ฿ 4.00 ฿

  ผักกาดเขียว(ผักกาดแม้ว)

  รหัสสินค้า A1917
  ผักกาดเขียว(ผักกาดแม้ว)
  3330 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-01-01

  10.00 ฿ 5.00 ฿

  ผักกาดเขียวปลี หยกเพชร

  รหัสสินค้า A5573
  ผักกาดเขียวปลี หยกเพชร
  10 กรัม ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2021-01-01

  12.00 ฿ 6.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ชาญชัย

  รหัสสินค้า A3368
  บวบเหลี่ยม ชาญชัย
  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-05-01

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  ผักโขมใจกลางแดงใหญ่

  รหัสสินค้า A570
  ผักโขมใจกลางแดงใหญ่
  5 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-06-01

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  ผักกาดหอมสลัด

  รหัสสินค้า A4794
  ผักกาดหอมสลัด
  0.5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 2021-03-01

  14.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม

  รหัสสินค้า A1915
  เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม
  2,640 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 0000-00-00

  10.00 ฿ 7.00 ฿

  ฟักทอง F1 ซูเปอร์ บิ๊ก

  รหัสสินค้า A2296
  ฟักทอง F1 ซูเปอร์ บิ๊ก
  20 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-09-01

  23.00 ฿ 13.00 ฿

  ผักกาดเขียวผักเจ้าหม่อม

  รหัสสินค้า A1921
  ผักกาดเขียวผักเจ้าหม่อม
  6670 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-01-01

  10.00 ฿ 6.00 ฿

  ถั่วฝักยาว อัศวินดำ

  รหัสสินค้า A2801
  ถั่วฝักยาว อัศวินดำ
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-06-01

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ดพริกสร้อยไก่

  รหัสสินค้า A5747
  เมล็ดพริกสร้อยไก่
  120 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-03-01

  13.00 ฿ 3.00 ฿

  แคนตาลูป เอ็มมิรัลดสวีท

  รหัสสินค้า A806
  แคนตาลูป เอ็มมิรัลดสวีท
  5 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-05-01

  23.00 ฿ 15.00 ฿

  พริกมันลูกผสม ขุนศรี

  รหัสสินค้า A2490
  พริกมันลูกผสม ขุนศรี
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-12-01

  18.00 ฿ 3.00 ฿

  เมล็ดมะเขือพวง ไร้หนาม

  รหัสสินค้า A4888
  เมล็ดมะเขือพวง ไร้หนาม
  80 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2021-02-01

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ดพริกมันดำ ดาร์กฮอท

  รหัสสินค้า A2393
  เมล็ดพริกมันดำ ดาร์กฮอท
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-05-01

  11.00 ฿ 6.00 ฿

  แตงไทย พันธุ์ผลอ่อน

  รหัสสินค้า A6601
  แตงไทย พันธุ์ผลอ่อน
  90 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-05-01

  10.00 ฿ 6.00 ฿

  ผักกาดเขียว ชุนฉ่าย

  รหัสสินค้า A1957
  ผักกาดเขียว ชุนฉ่าย
  6,330 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-10-01

  10.00 ฿ 6.00 ฿

  กะหล่ำดอก ปุยเมฆ

  รหัสสินค้า A1977
  กะหล่ำดอก ปุยเมฆ
  0.5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-06-01

  16.00 ฿ 10.00 ฿

  สลัดกรีนโอ๊ค ไอซแลนด์

  รหัสสินค้า A4789
  สลัดกรีนโอ๊ค ไอซแลนด์
  60 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2021-03-01

  14.00 ฿ 3.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก แคลาย

  รหัสสินค้า A2375
  เมล็ดแมงลัก แคลาย
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-03-01

  11.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ดพริก ภูพญา

  รหัสสินค้า A1307
  เมล็ดพริก ภูพญา
  40 เมล็ด ความงอก 90 %
  หมดอายุ 2021-06-01

  25.00 ฿ 15.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน

  รหัสสินค้า A280
  เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน
  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-06-01

  13.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ดมะเขือยาวม่วง

  รหัสสินค้า A4878
  เมล็ดมะเขือยาวม่วง
  250 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-02-01

  12.00 ฿ 1.00 ฿

  ข้าวโพดหวาน ฮอกไฮอกไกโด

  รหัสสินค้า A5499
  ข้าวโพดหวาน ฮอกไฮอกไกโด
  10 เมล็ด ความงอก 90 %
  หมดอายุ 2021-03-01

  25.00 ฿ 16.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียว

  รหัสสินค้า A514
  ข้าวโพดข้าวเหนียว
  นิลสยาม หนัก 20 กรัม
  หมดอายุ 2021-05-01

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวล

  รหัสสินค้า A5953
  เมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวล
  20 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 2021-12-01

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  ผักกาดหอม พันธุ์กรีนนี่

  รหัสสินค้า A4683
  ผักกาดหอม พันธุ์กรีนนี่
  30 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2021-03-01

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  เมล็ดแตงร้านนินจา

  รหัสสินค้า A375
  เมล็ดแตงร้านนินจา
  65 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-02-00

  25.00 ฿ 5.00 ฿

  ผักกาดขาว เจเจ61

  รหัสสินค้า A1981
  ผักกาดขาว เจเจ61
  0.5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-01-01

  16.00 ฿ 10.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ลำตะคอง

  รหัสสินค้า A2456
  บวบเหลี่ยม ลำตะคอง
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-05-01

  18.00 ฿ 11.00 ฿

  ผักกาดฮ่องเต้เชียงตุ้ง

  รหัสสินค้า A2365
  ผักกาดฮ่องเต้เชียงตุ้ง
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-08-01

  11.00 ฿ 6.00 ฿

  ผักกวางตุ้งดอก เขียวมณี

  รหัสสินค้า A1925
  ผักกวางตุ้งดอก เขียวมณี
  4660 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-08-01

  10.00 ฿ 6.00 ฿

  ข้าวโพดหวานบุรี 4 ทิศ

  รหัสสินค้า A4807
  ข้าวโพดหวานบุรี 4 ทิศ
  10 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2021-02-01

  24.00 ฿ 1.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ บานเย็น

  รหัสสินค้า A314
  เมล็ดพันธุ์ บานเย็น
  2 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 0000-00-00

  25.00 ฿ 4.00 ฿

  เมล็ดฟักทอง เฟิร์ส เทส

  รหัสสินค้า A799
  เมล็ดฟักทอง เฟิร์ส เทส
  4 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-03-01

  23.00 ฿ 14.00 ฿

  เมล็ดข้าวโพดหวาน

  รหัสสินค้า A1378
  เมล็ดข้าวโพดหวาน
  1000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-06-01

  78.00 ฿ 69.00 ฿

  ผักสลัด ฟิลไอซ์

  รหัสสินค้า A3543
  ผักสลัด ฟิลไอซ์
  15 เมล็ด ความงอก 92%
  หมดอายุ 2021-02-01

  27.00 ฿ 5.00 ฿

  เมล็ดแตงกวาลูกผสม มารวย

  รหัสสินค้า A2443
  เมล็ดแตงกวาลูกผสม มารวย
  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-07-01

  18.00 ฿ 12.00 ฿

  พรีดิคท์ 10%

  รหัสสินค้า A78
  พรีดิคท์ 10%
  แพกโคลบิวทราซอล 10% WP
  ผลิต 2019-03-01

  199.00 ฿ 149.00 ฿

  ถ้วยปลูกสีขาว

  รหัสสินค้า A4009
  ถ้วยปลูกสีขาว
  (สำหรับ perlite)
  ผลิต 2019-03-08

  5.00 ฿ 3.00 ฿

  ฟักทอง พันธุ์ท๊อปเอ

  รหัสสินค้า A2140
  ฟักทอง พันธุ์ท๊อปเอ
  25 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-07-01

  10.00 ฿ 8.00 ฿

  แคนตาลูบพันธุ์ร็อคสตาร์

  รหัสสินค้า A4732
  แคนตาลูบพันธุ์ร็อคสตาร์
  1 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-11-01

  12.00 ฿ 2.00 ฿

  เมล็ดมอร์นิ่งกลอรี่

  รหัสสินค้า A289
  เมล็ดมอร์นิ่งกลอรี่
  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2020-12-01

  25.00 ฿ 1.00 ฿

  พริกหนุ่มขาว ไวท์เฮาส์

  รหัสสินค้า A2853
  พริกหนุ่มขาว ไวท์เฮาส์
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-06-01

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  ชุนฉ่ายหางหงษ์

  รหัสสินค้า A690
  ชุนฉ่ายหางหงษ์
  5 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-01-01

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  กวางตุ้งดอกต้นขาว

  รหัสสินค้า A661
  กวางตุ้งดอกต้นขาว
  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-07-01

  40.00 ฿ 26.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งดอก พันธุ์

  รหัสสินค้า A5866
  เมล็ดกวางตุ้งดอก พันธุ์
  3,000 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2021-07-01

  12.00 ฿ 8.00 ฿

  เมล็ดพริก F1 พงษ์เพชร

  รหัสสินค้า A1572
  เมล็ดพริก F1 พงษ์เพชร
  0.20 กรัม ความงอก 97%
  หมดอายุ 2021-06-01

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  บวบเหลี่ยมลูกผสม เอลวิส

  รหัสสินค้า A2268
  บวบเหลี่ยมลูกผสม เอลวิส
  20 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-07-01

  23.00 ฿ 13.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ซิโก้ 69

  รหัสสินค้า A2474
  บวบเหลี่ยม ซิโก้ 69
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-05-01

  18.00 ฿ 11.00 ฿

  Թ§