LINE it!
 @allkaset





 • Թ

  ถั่วฝักยาว 5 ทิศ

  รหัสสินค้า A4818
  ถั่วฝักยาว 5 ทิศ
  55 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-8-1

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  กะหล่ำปลีลูกผสม4ทิศ

  รหัสสินค้า A4801
  กะหล่ำปลีลูกผสม4ทิศ
  330 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-7-1

  24.00 ฿ 6.00 ฿

  แคนตาลูบพันธุ์ร็อคสตาร์

  รหัสสินค้า A4732
  แคนตาลูบพันธุ์ร็อคสตาร์
  1 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-1-1

  12.00 ฿ 2.00 ฿

  บรอคโคลี พันธุ์ท็อปกรีน

  รหัสสินค้า A3734
  บรอคโคลี พันธุ์ท็อปกรีน
  120 เมล็ด ความงอก 90 %
  หมดอายุ 2021-12-01

  25.00 ฿ 16.00 ฿

  เมล็ดดอกเดือนฉาย

  รหัสสินค้า A3033
  เมล็ดดอกเดือนฉาย
  200 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-03-01

  20.00 ฿ 13.00 ฿

  กะเพราขาว นวลจันทร์

  รหัสสินค้า A2746
  กะเพราขาว นวลจันทร์
  1 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 2021-05-01

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  ผักกาดฮ่องเต้เชียงตุ้ง

  รหัสสินค้า A2365
  ผักกาดฮ่องเต้เชียงตุ้ง
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-2-1

  11.00 ฿ 6.00 ฿

  ถั่วฝักยาว ถั่วนิโกร

  รหัสสินค้า A1869
  ถั่วฝักยาว ถั่วนิโกร
  25 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-3-1

  10.00 ฿ 5.00 ฿

  ผักกาดหัวพันธุผักขี้หูด

  รหัสสินค้า A1842
  ผักกาดหัวพันธุผักขี้หูด
  850 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-2-1

  10.00 ฿ 6.00 ฿

  ฟักหอมพันธ์ุลูกกลม

  รหัสสินค้า A1435
  ฟักหอมพันธ์ุลูกกลม
  75 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-05-01

  13.00 ฿ 9.00 ฿

  ผักโขมใจกลางแดงใหญ่

  รหัสสินค้า A570
  ผักโขมใจกลางแดงใหญ่
  5 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-6-1

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ เทียนไทย

  รหัสสินค้า A521
  เมล็ดพันธุ์ เทียนไทย
  25 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-10-01

  20.00 ฿ 14.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน

  รหัสสินค้า A1903
  เมล็ดแตงร้าน
  80 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-5-1

  10.00 ฿ 6.00 ฿

  ถุงเพาะชำ 2x12 นิ้ว

  รหัสสินค้า A4404
  ถุงเพาะชำ 2x12 นิ้ว
  แพ็ค 5 ใบ
  ไม่ระบุ

  7.00 ฿ 3.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียว

  รหัสสินค้า A514
  ข้าวโพดข้าวเหนียว
  นิลสยาม หนัก 20 กรัม
  หมดอายุ 2021-10-01

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งดอก พันธุ์

  รหัสสินค้า A5866
  เมล็ดกวางตุ้งดอก พันธุ์
  3,000 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2021-10-01

  12.00 ฿ 8.00 ฿

  เมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวล

  รหัสสินค้า A5953
  เมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวล
  20 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 2021-12-1

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  ข้าวโพด พันธุ์หวานละไม

  รหัสสินค้า A4804
  ข้าวโพด พันธุ์หวานละไม
  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-11-1

  24.00 ฿ 3.00 ฿

  ถั่วฝักยาวเส้น

  รหัสสินค้า A1871
  ถั่วฝักยาวเส้น
  25 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-1-1

  10.00 ฿ 5.00 ฿

  เมล็ดมะเขือยาวเขียวมัน

  รหัสสินค้า A4877
  เมล็ดมะเขือยาวเขียวมัน
  220 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-4-1

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ดพริกหยวก ขาวหยวก

  รหัสสินค้า A2377
  เมล็ดพริกหยวก ขาวหยวก
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-12-1

  11.00 ฿ 7.00 ฿

  ข้าวโพดสองสี มินิคอร์น

  รหัสสินค้า A362
  ข้าวโพดสองสี มินิคอร์น
  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-09-01

  25.00 ฿ 17.00 ฿

  ผักกาดเขียวปลี หยกเพชร

  รหัสสินค้า A5573
  ผักกาดเขียวปลี หยกเพชร
  10 กรัม ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2021-11-1

  12.00 ฿ 6.00 ฿

  ผักโขมแดง พันธุ์ศรีสุข

  รหัสสินค้า A4853
  ผักโขมแดง พันธุ์ศรีสุข
  13300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-5-1

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  พริกมัน พันธุ์มันจัง

  รหัสสินค้า A4768
  พริกมัน พันธุ์มันจัง
  180 เมล็ด ความงอก 55%
  หมดอายุ 2021-05-01

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  มะเขือพวงไร้หนามพวงร้อย

  รหัสสินค้า A6298
  มะเขือพวงไร้หนามพวงร้อย
  0.5 กรัม ความงอก 60 %
  หมดอายุ 2021-6-1

  24.00 ฿ 13.00 ฿

  เมล็ดเมล่อน มาโมรุ

  รหัสสินค้า A3793
  เมล็ดเมล่อน มาโมรุ
  12 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-06-01

  24.00 ฿ 13.00 ฿

  แตงกวา พันธุ์ไพรวัลย์

  รหัสสินค้า A4808
  แตงกวา พันธุ์ไพรวัลย์
  55 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-11-1

  24.00 ฿ 13.00 ฿

  มะเขือเทศ F1ตะวันแดง

  รหัสสินค้า A2292
  มะเขือเทศ F1ตะวันแดง
  300 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-10-1

  23.00 ฿ 13.00 ฿

  เมล็ดแคนตาลูป ฮันนี่ดิว

  รหัสสินค้า A6232
  เมล็ดแคนตาลูป ฮันนี่ดิว
  4 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-10-1

  23.00 ฿ 14.00 ฿

  เมล็ดบรอคโคลี นิว29-เอ

  รหัสสินค้า A6042
  เมล็ดบรอคโคลี นิว29-เอ
  70 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-5-1

  23.00 ฿ 15.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม

  รหัสสินค้า A1915
  เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม
  2,640 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-9-1

  10.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ดฟักทอง พันธุ์นครบา

  รหัสสินค้า A5397
  เมล็ดฟักทอง พันธุ์นครบา
  10 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-2-1

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  แตงร้าน หยาดทิพย์ 5

  รหัสสินค้า A1901
  แตงร้าน หยาดทิพย์ 5
  20 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2022-1-1

  10.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ดพริกหนุ่มขาว โซนิค

  รหัสสินค้า A1578
  เมล็ดพริกหนุ่มขาว โซนิค
  0.20 กรัม ความงอก 96%
  หมดอายุ 2021-6-1

  19.00 ฿ 11.00 ฿

  เมล็ดมะเขือยาวซองใหญ่

  รหัสสินค้า A5366
  เมล็ดมะเขือยาวซองใหญ่
  2 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-6-1

  40.00 ฿ 23.00 ฿

  เมล็ดแตงร้านซองใหญ่

  รหัสสินค้า A664
  เมล็ดแตงร้านซองใหญ่
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-2-1

  40.00 ฿ 26.00 ฿

  แตงร้านลูกผสม อปาเช่

  รหัสสินค้า A5776
  แตงร้านลูกผสม อปาเช่
  50 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-7-1

  23.00 ฿ 13.00 ฿

  เมล็ดชุนฉ่ายซองใหญ่

  รหัสสินค้า A5330
  เมล็ดชุนฉ่ายซองใหญ่
  20000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-11-1

  40.00 ฿ 23.00 ฿

  มะเขือจานม่วง นิลทิพย์

  รหัสสินค้า A4365
  มะเขือจานม่วง นิลทิพย์
  1000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-5-1

  99.00 ฿ 65.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม ชัยชนะ 411

  รหัสสินค้า A2484
  แตงกวาลูกผสม ชัยชนะ 411
  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-10-1

  18.00 ฿ 11.00 ฿

  กวางตุ้งดอก ยอดสุวรรณ

  รหัสสินค้า A2230
  กวางตุ้งดอก ยอดสุวรรณ
  15 กรัม ความงอก 90 %
  หมดอายุ 2022-8-1

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  แคนตาลูป พันธุ์ซันนี่

  รหัสสินค้า A3524
  แคนตาลูป พันธุ์ซันนี่
  250 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-7-1

  10.00 ฿ 5.00 ฿

  แฟงไส้ตันลูกผสม สลาตัน

  รหัสสินค้า A2437
  แฟงไส้ตันลูกผสม สลาตัน
  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-1-1

  18.00 ฿ 12.00 ฿

  เมล็ดบวบหลี่ยม เมเจอร์

  รหัสสินค้า A796
  เมล็ดบวบหลี่ยม เมเจอร์
  7 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ

  23.00 ฿ 14.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว SL

  รหัสสินค้า A2302
  เมล็ดผักชีลาว SL
  3,800 เมล็ด ควางอก 90%
  หมดอายุ 2021-11-1

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  แตงโม แตงโมลายธรรมดี

  รหัสสินค้า A4810
  แตงโม แตงโมลายธรรมดี
  25 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-09-01

  24.00 ฿ 13.00 ฿

  บวบเหลี่ยมลูกผสม เอลวิส

  รหัสสินค้า A2268
  บวบเหลี่ยมลูกผสม เอลวิส
  20 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-8-1

  23.00 ฿ 13.00 ฿

  ผักกาดหัว ไวท์บิวตี้

  รหัสสินค้า A2274
  ผักกาดหัว ไวท์บิวตี้
  10 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-11-1

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  เมล็ดถั่วแขกเมล็ดดำ

  รหัสสินค้า A1863
  เมล็ดถั่วแขกเมล็ดดำ
  40 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-6-1

  10.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ด แตงโม พจมาน

  รหัสสินค้า A6243
  เมล็ด แตงโม พจมาน
  20 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-6-1

  23.00 ฿ 15.00 ฿

  เมล็ด มะระ เขียวดก

  รหัสสินค้า A6175
  เมล็ด มะระ เขียวดก
  4 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-7-1

  23.00 ฿ 14.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ น้องกบ

  รหัสสินค้า A2369
  เมล็ดมะเขือเปราะ น้องกบ
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-2-1

  11.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล่อน นิว 45

  รหัสสินค้า A3795
  เมล่อน นิว 45
  12 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-06-01

  24.00 ฿ 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วงลิงคัดพิ

  รหัสสินค้า A5770
  เมล็ดมะเขือม่วงลิงคัดพิ
  350 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-8-1

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ ขุนแผน

  รหัสสินค้า A767
  เมล็ดมะเขือเปราะ ขุนแผน
  0.8 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-9-1

  23.00 ฿ 14.00 ฿

  ฟักทองลูกผสม ทิพย์ทอง

  รหัสสินค้า A2248
  ฟักทองลูกผสม ทิพย์ทอง
  20 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-12-1

  23.00 ฿ 13.00 ฿

  แตงไทอ่อน

  รหัสสินค้า A5265
  แตงไทอ่อน
  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-5-1

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ดบวบหอม

  รหัสสินค้า A3562
  เมล็ดบวบหอม
  10 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2021-6-1

  40.00 ฿ 26.00 ฿

  กระเจี๊ยบลูกผสม อพอลโล

  รหัสสินค้า A2228
  กระเจี๊ยบลูกผสม อพอลโล
  50 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-11-1

  23.00 ฿ 13.00 ฿

  เมล็ดถั่วแขก

  รหัสสินค้า A735
  เมล็ดถั่วแขก
  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-10-1

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  เมล็ดผักโขม เรดลีฟ TA02

  รหัสสินค้า A5988
  เมล็ดผักโขม เรดลีฟ TA02
  3,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-8-28

  23.00 ฿ 14.00 ฿

  ผักกาดเขียวน้อย ถิ่นไท

  รหัสสินค้า A1508
  ผักกาดเขียวน้อย ถิ่นไท
  1,200 เมล็ด ความงอก 87%
  หมดอายุ 2022-4-1

  27.00 ฿ 21.00 ฿

  ผักกาดเขียว ชุนฉ่าย

  รหัสสินค้า A689
  ผักกาดเขียว ชุนฉ่าย
  5 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-5-1

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  Թ§