LINE it!
 @allkaset


 • งอบทอง( 30 รายการ )

  เมล็ดฟักทองยักษ์

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2680
  หมดอายุ 1/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดดอกบานชื่น 5

  1.5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A4439
  หมดอายุ 10/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฮอลลี่ฮอค ซัมเมอร์

  0.5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A4465
  หมดอายุ 5/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวาลูกผสม แองเจิล2

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6307
  หมดอายุ 10/65

  23.00 ฿ 15.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงไทยอ่อนลูกผสมสายเงิน

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6309
  หมดอายุ 9/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บวบเหลี่ยมลูกผสม โนวา

  15 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6313
  หมดอายุ 9/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกหยวกลูกผสม กิ่งเพชร

  50 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6321
  หมดอายุ 2022-10-01

  23.00 ฿ 15.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเทศลูกผสม สีดา

  0.3 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6323
  หมดอายุ 2022-11-01

  23.00 ฿ 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเทศเชอร์รี่

  0.3 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6325
  หมดอายุ 3/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดโหระพา โนรา

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6339
  หมดอายุ 8/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักขี้หูด

  3 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6341
  หมดอายุ 2022-08-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดแมงลัก แว่นแก้ว

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6378
  หมดอายุ /543

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะเพราเขียวใบใหญ่ โนรี

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6337
  หมดอายุ 1/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะระลูกผสม สปินเดิล

  100 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3746
  หมดอายุ 1/66

  149.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะระลูกผสม สปินเดิล

  10 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3747
  หมดอายุ 1/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สร้อยไก่ #1

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3751
  หมดอายุ 3/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดาวกระจาย #9

  1.5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3762
  หมดอายุ 10/65

  23.00 ฿ 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สร้อยไก่ #7

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3758
  หมดอายุ 3/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บวบเหลี่ยม โนวา 02

  15 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6312
  หมดอายุ 9/66

  149.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  หงอนไก่ #1

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A5473
  ผลิต 2021-03-01

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สร้อยไก่ #5

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A5475
  หมดอายุ 7/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เสี้ยนฝรั่ง#1

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A5488
  ผลิต 2023-01-01

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ดอกบานชื่น 5

  15 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A4440
  หมดอายุ 10/66

  149.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทองลูกผสม จินดา 2003

  2 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6319
  ไม่ระบุ

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ดอกพระจันทร์

  30 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A4453
  หมดอายุ 10/65

  149.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะเพราเขียว โนรี

  10 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6334
  หมดอายุ 11/65

  149.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกะเพราเขียว โนรี

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6335
  หมดอายุ 2022-11-01

  23.00 ฿ 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สร้อยไก่ #1

  10 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3750
  หมดอายุ 3/66

  149.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  หงอนไก่ #1

  10 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A5472
  ผลิต 2021-03-01

  149.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดดอกพระจันทร์

  3 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A4449
  หมดอายุ 10/65

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก