LINE it!
 @allkaset


 • งอบทอง( 13 รายการ )

  เมล็ดดอกบานชื่น 5

  1.5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A4439
  หมดอายุ 10/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงไทยอ่อนลูกผสมสายเงิน

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6309
  หมดอายุ 9/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บวบเหลี่ยมลูกผสม โนวา

  15 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6313
  หมดอายุ 9/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดโหระพา โนรา

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6339
  หมดอายุ 8/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะเพราเขียวใบใหญ่ โนรี

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6337
  หมดอายุ 1/66

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  มะระลูกผสม สปินเดิล

  10 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3747
  หมดอายุ 2023-01-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  สร้อยไก่ #7

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3758
  หมดอายุ 2023-03-01

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บวบเหลี่ยม โนวา 02

  15 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6312
  หมดอายุ 9/66

  149.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  หงอนไก่ #1

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A5473
  ผลิต 2023-03-01

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สร้อยไก่ #5

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A5475
  หมดอายุ 7/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทองลูกผสม จินดา 2003

  2 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6319
  หมดอายุ 2022-12-01

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกะเพราเขียว โนรี

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6335
  หมดอายุ 3/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดดอกพระจันทร์

  3 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A4449
  หมดอายุ 2023-01-01

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก