LINE it!
 @allkaset


 • ᵧ( 130 ¡ )

  เมล็ดแตงโม รันรัน

  ขนาด 1 ซอง 55 เมล็ด
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A376

  19.00 - 22.00 ฿

  แตงโมลูกผสม กลเด้นคิงส์

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A2494

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแตงโมดำ

  ขนาด 1 ซอง 45 เมล็ด
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A398

  8.00 - 13.00 ฿

  แตงโม สวีทโกลด์

  8 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A5212

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแตงโม ควีนเยลโล่

  ขนาด 1 ซอง 10 เมล็ด
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A3841

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดแตงโม เยลโล่สไมล์

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2317

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดแตงโม พันธ์ุดำ เอ1

  60 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2132

  8.00 - 10.00 ฿

  แตงโม โกลเด้นคิงส์

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A2495

  129.00 - 149.00 ฿

  แตงโมเหลือง โกลสตาร์

  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A4594

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดแตงโม แร็พเตอร์

  ขนาด 1 ซอง 20 เมล็ด
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A326

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดแตงโมดำ

  ขนาด 1 ห่อ 450 เมล็ด
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A1398

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือการ์ตูน

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A169

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A167

  65.00 - 99.00 ฿

  แตงโมไร้เมล็ด แม็กนั่ม

  ขนาด 1 ซอง 10 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3783

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดแตงโม ซอนญ่า

  ขนาด 1 ซอง 10 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1283

  19.00 - 22.00 ฿

  แตงโมเหลืองโกลสตาร์

  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A6294

  12.00 - 14.00 ฿

  เบนซาน่า เอฟ

  คาร์เบนดาซิม

  รหัสสินค้า A13

  215.00 - 249.00 ฿

  แตงโมลูกผสม กินรี 101

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2464

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแตงโม เมญ่า

  ขนาด 1 ซอง 45 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5735

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดแตงโม ไฮร๊อค

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2323

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดแตงโมพันธ์ุจุฬามณี

  10 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1889

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดแตงโมอ่อน

  ขนาด 1 ซอง 40 เมล็ด
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A275

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดแตงโมอพอลโล่

  ขนาด 1 ซอง 20 เมล็ด
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A4325

  19.00 - 22.00 ฿

  แตงโมลูกผสม กินรี 101

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2465

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดแตงโม จอมขวัญ

  350 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1798

  209.00 - 239.00 ฿

  เมล็ดแตงโม ซอนญ่า พลัส

  ขนาด 1 ซอง 40 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5733

  19.00 - 22.00 ฿

  แตงโมลูกผสม F1 จอมขวัญ

  35 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1797

  24.00 - 27.00 ฿

  แตงโม คิงส์ออร์เร้น

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2467

  129.00 - 149.00 ฿

  แตงโมไร้เมล็ด แม็กนั่ม

  ขนาด 1 ห่อ 100 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3782

  165.00 - 185.00 ฿

  แตงโมลูกผสม สโตนวัน

  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2425

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแตงโม พันธ์ุดำA

  60 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1891

  8.00 - 10.00 ฿

  แตงโมลูกผสม โรบิ้น

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2481

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดแตงโม กินรี

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2315

  9.00 - 11.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A168

  10.00 - 12.00 ฿

  แตงโมเหลือง เยลโล่วไชน์

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3037

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงโมผลอ่อน

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A574

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแตงโมอ่อน

  ขนาด 1 ห่อ 400 เมล็ด
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A1325

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดแตงโมผลอ่อน

  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A1193

  65.00 - 99.00 ฿

  แตงโมลูกผสม สายน้ำผึ้ง

  0.7 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2439

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแตงโม ซอนญ่า

  ขนาด 1 ห่อ 100 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1291

  165.00 - 185.00 ฿

  แตงโมลูกผสม F1 แบล็คเรด

  40 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A2250

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงโม ซอนญ่า พลัส

  ขนาด 1 ห่อ 400 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5732

  165.00 - 185.00 ฿

  แตงโม เรดไทเกอร์

  400 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A3452

  119.00 - 139.00 ฿

  เมล็ดแตงโมลูกผสม โรบิ้น

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2480

  16.00 - 18.00 ฿

  แตงโมอ่อน บัวทอง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A2342

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดแตงโมอ่อน บัวทอง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A2341

  9.00 - 11.00 ฿

  แตงโมตอปิโด กาแล็กซี่

  25 เมล็ด ความงอก 100%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A6550

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดแตงโม ทรายทอง

  10 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A775

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงโม พันธุ์ไข่มุกดำ

  40 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4705

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแตงโมดำ

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A672

  30.00 - 35.00 ฿

  แตงโม คิงส์ออร์เร้น

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2466

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแตงโม ทัมอัพ

  ขนาด 1 ห่อ 560 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5562

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดแตงโม ทัมอัพ

  ขนาด 1 ซอง 56 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5563

  19.00 - 22.00 ฿

  แตงโม พันธุ์ไข่มุกดำ

  400 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4348

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดแตงโม พันธ์ุดำ เอ1

  600 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2133

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดแตงโม ญาญ่า

  ขนาด 1 ซอง 20 เมล็ด
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A3833

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงโมอ่อน

  1,300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/64

  รหัสสินค้า A4451

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดแตงโม เพทาย

  300 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 12/64

  รหัสสินค้า A6254

  159.00 - 199.00 ฿

  แตงโมลูกผสม เวรี่แบล็ค

  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/64

  รหัสสินค้า A1634

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดแตงโม คันไซ

  25 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A6253

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงโม คันไซ

  250 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A6252

  159.00 - 199.00 ฿

  แตงโมผลอ่อน ดรุณี

  70 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A5304

  10.00 - 12.00 ฿

  แตงโมลูกผสม เยลโล่มูน

  0.4 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A6407

  16.00 - 18.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง

  สไปนีโทแรม 12%W/V SC

  รหัสสินค้า A185

  109.00 - 139.00 ฿

  Թ§