LINE it!
 @allkaset

 • มะเขือเปราะ

            “มะเขือเปราะ” (Thai Eggplant, Yellow berried nightshade) เป็นพืชผักที่ใช้ผลรับประทาน เป็นไม้พุ่ม มีอายุได้หลายฤดูกาล มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย มีลักษณะเป็นพุ่มสูง 2-4 ฟุต ใบมีขนาดใหญ่ เรียงตัวแบบสลับ ดอกมีสีม่วงหรือสีขาว  ผลมีรูปร่างกลมแบน อาจมีสีขาว เขียว เหลือง หรือม่วงก็ได้ ขึ้นอยู่กับพันธุ์

  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเปราะ

  พันธุ์มะเขือเปราะ

  การปลูกมะเขือเปราะ

  โรคและแมลงศัตรูของมะเขือเปราะ

  ประโยชน์ของมะเขือเปราะ

   


  มะเขือเปราะ( 56 รายการ )

  มะเขือเปราะเขียวหยกเสวย

  450 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4879
  ไม่ระบุ

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะเขียวหยกเสวย

  20 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4355
  ไม่ระบุ

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะ สุริยา

  ขนาด 1 ซอง 450 เมล็ด
  รหัสสินค้า A5739
  หมดอายุ 5/67

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะ สุริยา

  ขนาด 1 ห่อ 4,500 เมล็ด
  รหัสสินค้า A5738
  หมดอายุ 5/67

  160.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะ มณีจันทรา

  280 เมล็ด ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A5647
  หมดอายุ 6/67

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือจานม่วง นิลทิพย์

  1000 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4365
  หมดอายุ 1/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือจานม่วง นิลทิพย์

  100 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4874
  หมดอายุ 1/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม
  รหัสสินค้า A3889
  ไม่ระบุ

  4,659.00 - 4,799.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอ็กซอล แบบซอง 15 ml

  สไปนีโทแรม 12%W/V SC
  รหัสสินค้า A185
  ไม่ระบุ

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดูปองท์ พรีวาธอน

  คลอแรนทรานิลิโพรล
  รหัสสินค้า A4267

  1,239.00 - 1,379.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอ็กซอล แบบซอง ยกลัง

  4 X 50 X 15ml.
  รหัสสินค้า A4395
  ไม่ระบุ

  18,399.00 - 18,599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเขียวคางกบ

  880 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4882
  หมดอายุ 1/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเขียว คางกบ

  8,800 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4881
  หมดอายุ 1/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะ คางกบเพชร

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A1428
  หมดอายุ 1/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไพเรท๊อกซ่า

  แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน
  รหัสสินค้า A3379
  ผลิต

  339.00 - 399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะยักษ์ คชา

  40 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A3482
  หมดอายุ 3/67

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะยักษ์ คชา

  400 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A3480
  หมดอายุ 3/67

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะ คางกบพลอย

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A462
  หมดอายุ 1/66

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะคางกบ

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A3635
  หมดอายุ /543

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะ ม่วงหย

  100 เมล็ด ความงอก 99%
  รหัสสินค้า A5905
  หมดอายุ 4/67

  12.00 ฿ 7.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะ ม่วงหยดแก้ว

  1,000 เมล็ด ความงอก 99%
  รหัสสินค้า A5904
  หมดอายุ 4/67

  79.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปรามะเขือนิ้วลิง

  2 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A5659
  หมดอายุ 11/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะ มิสไซล์ลาย

  20 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A5658
  หมดอายุ 11/66

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะกรอบขาว

  450 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6085
  หมดอายุ 10/66

  21.00 - 1.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะลายคราม

  200 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6083
  หมดอายุ 7/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะเจ้าจอม

  180 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6081
  หมดอายุ 4/67

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะ ลูกกบ

  240 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6079
  หมดอายุ 2023-02-01

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะม่วง

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A5629
  หมดอายุ 8/67

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดูปองท์ พรีวาธอน

  คลอแรนทรานิลิโพรล
  รหัสสินค้า A101

  699.00 - 779.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะจาว

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  รหัสสินค้า A288
  หมดอายุ 7/67

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะ ขุนแผน

  0.8 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A767
  หมดอายุ 10/67

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะเคอร์มิตขั้ว

  150 เมล็ด ความงอก 99%
  รหัสสินค้า A1735
  หมดอายุ 11/67

  24.00 - 27.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะจานม่วง

  ขนาด 1 ซอง 120 เมล็ด
  รหัสสินค้า A400
  หมดอายุ 3/67

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือไข่เต่าเขียว

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  รหัสสินค้า A425
  หมดอายุ 4/67

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟอสฟิทอล เอ็กซ์ตร้า

  สูตร 0-30-18
  รหัสสินค้า A119

  289.00 - 349.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะม่วง

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  รหัสสินค้า A266
  หมดอายุ 8/67

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะลูกผสม

  1,500 เมล็ด ความงอก 99%
  รหัสสินค้า A1820
  หมดอายุ 11/67

  209.00 - 239.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะหยดน้ำ

  250 เมล็ด ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A2256
  หมดอายุ 2/67

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะ จาวบรรพต

  5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2422
  หมดอายุ 7/67

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะ น้องกบ

  1 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2369
  หมดอายุ 4/67

  9.00 - 11.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะ เปตอง

  1 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2415
  หมดอายุ 2022-09-01

  9.00 - 11.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะน้ำหยด

  1 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2454
  หมดอายุ 7/67

  16.00 - 18.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะม่วง

  ขนาด 1 ห่อ 1,000 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1689
  หมดอายุ 8/67

  69.00 - 78.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะจาว

  ขนาด 1 ห่อ 1,000 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1690
  หมดอายุ 7/67

  69.00 - 78.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม
  รหัสสินค้า A2939
  ไม่ระบุ

  1,229.00 - 1,249.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะจานม่วง

  ขนาด 1 ห่อ 1,200 เมล็ด
  รหัสสินค้า A2972
  หมดอายุ 3/67

  69.00 - 78.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะ จานม่วง

  950 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A2158
  หมดอายุ 2023-04-01

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียวน

  1 ห่อ 2900 เมล็ด ความงอ
  รหัสสินค้า A1799
  หมดอายุ 7/67

  79.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดเขียวน้อย คำแก้ว

  1 ซอง 290 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1800
  หมดอายุ 7/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะจานม่วง

  950 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1851
  หมดอายุ 2022-12-01

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะ เจ้าพระยา

  2,000 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1853
  หมดอายุ 2023-05-01

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา พันธุ์แตงงู

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A1998
  หมดอายุ 5/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา พันธุ์แตงงู

  1 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A1999
  หมดอายุ 5/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะ พระยาสยาม

  50 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A2165
  หมดอายุ 3/67

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะ เจ้าพระยา

  2,000 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A2164
  หมดอายุ 3/67

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะคางคบ รณพีร์

  3 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2851
  หมดอายุ 3/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก