LINE it!
 @allkaset

 • มะเขือเปราะ

            “มะเขือเปราะ” (Thai Eggplant, Yellow berried nightshade) เป็นพืชผักที่ใช้ผลรับประทาน เป็นไม้พุ่ม มีอายุได้หลายฤดูกาล มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย มีลักษณะเป็นพุ่มสูง 2-4 ฟุต ใบมีขนาดใหญ่ เรียงตัวแบบสลับ ดอกมีสีม่วงหรือสีขาว  ผลมีรูปร่างกลมแบน อาจมีสีขาว เขียว เหลือง หรือม่วงก็ได้ ขึ้นอยู่กับพันธุ์

  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเปราะ

  พันธุ์มะเขือเปราะ

  การปลูกมะเขือเปราะ

  โรคและแมลงศัตรูของมะเขือเปราะ

  ประโยชน์ของมะเขือเปราะ

   

  มะเขือเปราะ( 99 รายการ )

  มะเขือเปราะเจ้าพระยา

  รหัสสินค้า A1854
  มะเขือเปราะเจ้าพระยา
  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-11-1

  65.00 - 89.00 ฿

  มะเขือเปราะ คางกบเพชร

  รหัสสินค้า A1431
  มะเขือเปราะ คางกบเพชร
  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-8-1

  89.00 - 119.00 ฿

  มะเขือเปราะ เขียวมณี

  รหัสสินค้า A6475
  มะเขือเปราะ เขียวมณี
  50 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2022-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะ เขียวมณี

  รหัสสินค้า A6474
  มะเขือเปราะ เขียวมณี
  500 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2022-6-1

  79.00 - 109.00 ฿

  มะเขือเปราะน้ำหยด

  รหัสสินค้า A2454
  มะเขือเปราะน้ำหยด
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-1-1

  16.00 - 18.00 ฿

  มะเขือเปราะ น้ำหยด

  รหัสสินค้า A2455
  มะเขือเปราะ น้ำหยด
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-1-1

  129.00 - 149.00 ฿

  มะเขือเปราะ จาวบรรพต

  รหัสสินค้า A2421
  มะเขือเปราะ จาวบรรพต
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-11-1

  9.00 - 11.00 ฿

  มะเขือเปราะ(เจ้าพระยา)

  รหัสสินค้า A4875
  มะเขือเปราะ(เจ้าพระยา)
  880 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-8-1

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะ หยาดทิพย์

  รหัสสินค้า A3158
  มะเขือเปราะ หยาดทิพย์
  150 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 2022-7-1

  24.00 - 27.00 ฿

  มะเขือไข่เต่าเขียว

  รหัสสินค้า A425
  มะเขือไข่เต่าเขียว
  100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-1-1

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเปราะ กรอบขาว

  รหัสสินค้า A6084
  มะเขือเปราะ กรอบขาว
  4,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-08-01

  159.00 - 199.00 ฿

  มะเขือเปราะ เปตอง

  รหัสสินค้า A2416
  มะเขือเปราะ เปตอง
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-07-01

  69.00 - 89.00 ฿

  มะเขือเปราะดาวขาว

  รหัสสินค้า A1163
  มะเขือเปราะดาวขาว
  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-11-01

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะจานม่วง

  รหัสสินค้า A400
  เมล็ดมะเขือเปราะจานม่วง
  120 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-2-1

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเปราะ เจ้าพระยา

  รหัสสินค้า A2831
  มะเขือเปราะ เจ้าพระยา
  3 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-12-1

  65.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเปราะเคอร์มิตขั้ว

  รหัสสินค้า A1735
  มะเขือเปราะเคอร์มิตขั้ว
  150 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2021-10-1

  24.00 - 27.00 ฿

  ดูปองท์ พรีวาธอน

  รหัสสินค้า A4267
  ดูปองท์ พรีวาธอน
  คลอแรนทรานิลิโพรล
  ผลิต 2020-02-01

  1,239.00 - 1379.00 ฿

  มะเขือเปราะ คางกบพลอย

  รหัสสินค้า A369
  มะเขือเปราะ คางกบพลอย
  1 กรัม ความงอก 90%
  ผลิต --

  23.00 - 25.00 ฿

  มะเขือเปราะ บักนัด

  รหัสสินค้า A4360
  มะเขือเปราะ บักนัด
  6,000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-6-1

  69.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเปราะม่วง

  รหัสสินค้า A1689
  มะเขือเปราะม่วง
  1,000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือเปราะคางคบ รณพีร์

  รหัสสินค้า A2852
  มะเขือเปราะคางคบ รณพีร์
  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-05-01

  65.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเปราะ ไข่เต่า

  รหัสสินค้า A1850
  มะเขือเปราะ ไข่เต่า
  20000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-07-01

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะม่วง

  รหัสสินค้า A1165
  เมล็ดมะเขือเปราะม่วง
  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-5-1

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะลูกผสม

  รหัสสินค้า A5917
  เมล็ดมะเขือเปราะลูกผสม
  60 เมล็ด ความงอก 100%
  หมดอายุ 2021-11-1

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะ หยาดฟ้า

  รหัสสินค้า A5916
  มะเขือเปราะ หยาดฟ้า
  600 เมล็ด ความงอก 100%
  หมดอายุ 2021-11-1

  79.00 - 109.00 ฿

  มะเขือเปราะเจ้าพระยา

  รหัสสินค้า A5377
  มะเขือเปราะเจ้าพระยา
  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  30.00 - 39.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะจาว

  รหัสสินค้า A1690
  เมล็ดมะเขือเปราะจาว
  1,000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-3-1

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือเปราะคางกบ เคเค

  รหัสสินค้า A3418
  มะเขือเปราะคางกบ เคเค
  250 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-2-1

  18.00 - 20.00 ฿

  มะเขือเปราะคางคบ รณพีร์

  รหัสสินค้า A2851
  มะเขือเปราะคางคบ รณพีร์
  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-05-01

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะพันธุ์บักนัด

  รหัสสินค้า A4658
  มะเขือเปราะพันธุ์บักนัด
  600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ เปตอง

  รหัสสินค้า A2415
  เมล็ดมะเขือเปราะ เปตอง
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-07-01

  9.00 - 11.00 ฿

  มะเขือเปราะกรอบขาว

  รหัสสินค้า A6085
  มะเขือเปราะกรอบขาว
  450 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-09-01

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะดาวขาว

  รหัสสินค้า A556
  เมล็ดมะเขือเปราะดาวขาว
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 0000-00-00

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือจานม่วง นิลทิพย์

  รหัสสินค้า A4874
  มะเขือจานม่วง นิลทิพย์
  100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-5-1

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  มะเขือจานม่วง นิลทิพย์

  รหัสสินค้า A4365
  มะเขือจานม่วง นิลทิพย์
  1000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-5-1

  99.00 ฿ 65.00 ฿

  มะเขือเปราะเขียวหยดเงิน

  รหัสสินค้า A5906
  มะเขือเปราะเขียวหยดเงิน
  1,000 เมล็ด ความงอก 89%
  หมดอายุ 2021-12-1

  79.00 - 109.00 ฿

  มะเขือเปราะ ม่วงหยดแก้ว

  รหัสสินค้า A5904
  มะเขือเปราะ ม่วงหยดแก้ว
  1,000 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2021-12-1

  79.00 - 109.00 ฿

  มะเขือเปราะ ไข่เต่า

  รหัสสินค้า A1849
  มะเขือเปราะ ไข่เต่า
  2,000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-07-01

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ เขียวห

  รหัสสินค้า A5907
  เมล็ดมะเขือเปราะ เขียวห
  100 เมล็ด ความงอก 89%
  หมดอายุ 2021-12-1

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะ หยาดทิพย์

  รหัสสินค้า A3159
  มะเขือเปราะ หยาดทิพย์
  1,500 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 2022-10-1

  209.00 - 239.00 ฿

  มะเขือเปราะหยดน้ำ

  รหัสสินค้า A2256
  มะเขือเปราะหยดน้ำ
  250 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-2-1

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือเปราะ หยดเพรช

  รหัสสินค้า A2257
  มะเขือเปราะ หยดเพรช
  2,500 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-2-1

  135.00 - 179.00 ฿

  มะเขือเปราะจานม่วง

  รหัสสินค้า A2972
  มะเขือเปราะจานม่วง
  1,200 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-3-1

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ ม่วงหย

  รหัสสินค้า A5905
  เมล็ดมะเขือเปราะ ม่วงหย
  100 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2021-12-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะม่วง

  รหัสสินค้า A561
  เมล็ดมะเขือเปราะม่วง
  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-2-1

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะ คางกบพลอย

  รหัสสินค้า A462
  มะเขือเปราะ คางกบพลอย
  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 2022-01-01

  1,629.00 - 1699.00 ฿

  มะเขือเปราะยักษ์ คชา

  รหัสสินค้า A3482
  มะเขือเปราะยักษ์ คชา
  40 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะจาว

  รหัสสินค้า A288
  เมล็ดมะเขือเปราะจาว
  100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-3-1

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเปราะ กานดา

  รหัสสินค้า A3293
  มะเขือเปราะ กานดา
  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-5-1

  95.00 ฿ 60.00 ฿

  มะเขือเปราะ กานดา

  รหัสสินค้า A3294
  มะเขือเปราะ กานดา
  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-5-1

  12.00 ฿ 8.00 ฿

  ไพเรท๊อกซ่า

  รหัสสินค้า A3379
  ไพเรท๊อกซ่า
  แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน
  หมดอายุ 2024-06-13

  339.00 - 399.00 ฿

  มะเขือเปราะม่วง

  รหัสสินค้า A266
  มะเขือเปราะม่วง
  เจียไต๋ ตราเครื่องบิน
  หมดอายุ 2022-1-1

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเปราะ จานม่วง

  รหัสสินค้า A2159
  มะเขือเปราะ จานม่วง
  9,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-9-1

  65.00 - 89.00 ฿

  มะเขือเปราะยักษ์ คชา

  รหัสสินค้า A3480
  มะเขือเปราะยักษ์ คชา
  400 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ด มะเขือเจ้าพระยา

  รหัสสินค้า A427
  เมล็ด มะเขือเจ้าพระยา
  240 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-09-01

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเปราะ น้ำทิพย์หยด

  รหัสสินค้า A1395
  มะเขือเปราะ น้ำทิพย์หยด
  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-12-1

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือการ์ตูน

  รหัสสินค้า A169
  มะเขือการ์ตูน
  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  65.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเขียวคางกบ

  รหัสสินค้า A4882
  มะเขือเขียวคางกบ
  880 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-12-1

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเขียว คางกบ

  รหัสสินค้า A4881
  มะเขือเขียว คางกบ
  8,800 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-12-1

  69.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเปราะ มณีจันทรา

  รหัสสินค้า A5647
  มะเขือเปราะ มณีจันทรา
  280 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-2-1

  22.00 - 25.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง

  รหัสสินค้า A185
  เอ็กซอล แบบซอง
  สไปนีโทแรม 12%W/V SC
  ไม่ระบุ

  109.00 - 139.00 ฿

  มะเขือเปราะ(เจ้าพระยา)

  รหัสสินค้า A3327
  มะเขือเปราะ(เจ้าพระยา)
  8800 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-8-1

  69.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเปราะ คางกบเพชร

  รหัสสินค้า A1428
  มะเขือเปราะ คางกบเพชร
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-8-1

  12.00 - 14.00 ฿

  มะเขือเปรามะเขือนิ้วลิง

  รหัสสินค้า A5659
  มะเขือเปรามะเขือนิ้วลิง
  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  สินค้าเรียงตามความนิยม