LINE it!
 @allkaset

 • พริก

             ออลล์เกษตร แหล่งรวมเมล็ดพันธุ์ เราเปิดจำหน่ายเมล็ดผักชีลาว ออนไลน์ ไม่ต้องขับรถหาซื้อให้เปลืองน้ำมันอีกต่อไป เรามีเมล็ดพริกให้ท่านเลือกหลายแบรนด์ หลายแพ็คไซด์ การปลูกพริก 1 ไร่ ใช้เมล็ดประมาณ 30-50 กรัมต่อไร่ ซึ่งพริกนั้นมีสรรพคุณและประโยชน์มากมาย นอกจากจะนํามาใช้เป็นอาหารแล้ว สารที่อยู่ในพริกยังมีสรรพคุณเป็นยารักษาและบรรเทาอาการโรคบางชนิดได้อีกด้วย

  เมล็ดพริก พันธุ์พริก

  ต้นพริก

  ชื่อพริกต่างๆ

  สรรพคุณพริก

  การปลูกพริก

  โรคและแมลงในพริก

   

  พริก( 171 รายการ )

  พริกหนุ่มขาว หนุ่มเขียว

  0.2 กรัม ความงอก 55%
  รหัสสินค้า A4771
  หมดอายุ 3/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกขี้หนู ซุปเปอร์ฮอท2

  150 เมล็ด ความงอก 95%
  รหัสสินค้า A5245
  หมดอายุ 10/66

  24.00 - 27.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกขี้หนู

  2 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A5320
  หมดอายุ 3/66

  12.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกขี้หนู เทอร์โบ ฮอท

  150 เมล็ด ความงอก 99%
  รหัสสินค้า A5086
  หมดอายุ 5/67

  24.00 - 27.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกหนุ่มเขียว ศรีหนุ่ม

  0.1 กรัม ความงอก 55%
  รหัสสินค้า A4772
  หมดอายุ 4/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกหนุ่มเขียว ศรีหนุ่ม

  1 กรัม ความงอก 55%
  รหัสสินค้า A4372
  หมดอายุ 4/66

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกมัน พันธุ์มันจัง

  180 เมล็ด ความงอก 55%
  รหัสสินค้า A4768
  หมดอายุ 3/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริกขี้หนูสวน

  ขนาด 1 ซอง 120 เมล็ด
  รหัสสินค้า A4650
  หมดอายุ 12/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริก น้ำแพร่ TA099

  60 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6064
  หมดอายุ 2022-07-01

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกเหลือง เหลืองอำพัน

  400 เมล็ด ความงอก 98%
  รหัสสินค้า A5884
  หมดอายุ 4/66

  79.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริกเหลืองลูกผสม เ

  40 เมล็ด ความงอก 98%
  รหัสสินค้า A5885
  หมดอายุ 4/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกหนุ่มขาว มะลิวัลย์

  100 เมล็ด ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A5766
  หมดอายุ 9/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกหนุ่มขาวม มะลิวัลย์

  1,000 เมล็ด ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A5765
  หมดอายุ 9/66

  135.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกลูกผสม อัมพวา

  20 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A3298
  หมดอายุ 4/67

  379.00 - 395.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกหนุ่มขาว หยกขาว 31

  150 เมล็ด ความงอก 98%
  รหัสสินค้า A3975
  หมดอายุ 1/67

  24.00 - 27.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟลิ้น

  ไตรฟลอกซีสโตรบิน
  รหัสสินค้า A3967
  ผลิต

  14,299.00 - 14,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกขี้หนูลูกผสม มณีแดง

  50 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A3978

  899.00 - 999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกขี้หนูลูกผสม มณีแดง

  20 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A3979

  449.00 - 499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม
  รหัสสินค้า A4028
  ไม่ระบุ

  27,999.00 - 28,199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอ็กซอล แบบซอง 15 ml

  สไปนีโทแรม 12%W/V SC
  รหัสสินค้า A185
  ไม่ระบุ

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไดเทน เอ็นที เอ็ม-45

  แมนโคเซบ
  รหัสสินค้า A4030
  ไม่ระบุ

  2,549.00 - 2,699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม
  รหัสสินค้า A3889
  ไม่ระบุ

  4,659.00 - 4,799.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอริมาร์ค

  ไซแอนทรานิลิโพรล
  รหัสสินค้า A3888
  ไม่ระบุ

  679.00 - 699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริกจินดาแดง

  ขนาด 1 ห่อ 1,000 เมล็ด
  รหัสสินค้า A3846
  หมดอายุ 9/66

  69.00 - 78.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกหวาน แคลิฟอร์เนีย

  ขนาด 1 ห่อ 700 เมล็ด
  รหัสสินค้า A3728
  หมดอายุ 4/66

  160.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกหวาน แคลิฟอร์เนีย

  ขนาด 1 ซอง 70 เมล็ด
  รหัสสินค้า A3729
  หมดอายุ 4/66

  22.00 ฿ 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดูปองท์ พรีวาธอน

  คลอแรนทรานิลิโพรล
  รหัสสินค้า A4267

  1,239.00 - 1,379.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกสร้อยไก่ ศรีไพร

  90 เมล็ด ความงอก 55%
  รหัสสินค้า A4770
  หมดอายุ 3/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกขี้หนูสวน จี๊ดจ๊าด

  30 เมล็ด ความงอก 55%
  รหัสสินค้า A4767
  หมดอายุ 12/65

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกขี้หนูสวน จี๊ดจ๊าด

  300 เมล็ด ความงอก 55%
  รหัสสินค้า A4371
  หมดอายุ 12/65

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกยักษ์หวานทันเดอร์

  1 กรัม ความงอก 55%
  รหัสสินค้า A4769
  หมดอายุ 3/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกยักษ์หวาน ทันเดอร์

  10 กรัม ความงอก 55%
  รหัสสินค้า A4441
  หมดอายุ 3/66

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริก(ขี้นหนูจินดาดำ)

  1 กรัม ความงอก 55%
  รหัสสินค้า A4766
  หมดอายุ 12/65

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกเหลือง ทองอยู่

  700 เมล็ด ความงอก 55%
  รหัสสินค้า A4373
  หมดอายุ 9/65

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกเหลือง ทองอยู่

  70 เมล็ด ความงอก 55%
  รหัสสินค้า A4773
  หมดอายุ 9/65

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอ็กซอล แบบซอง ยกลัง

  4 X 50 X 15ml.
  รหัสสินค้า A4395
  ไม่ระบุ

  18,399.00 - 18,599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แอนทราโคล

  โพรพิเนบ
  รหัสสินค้า A2590
  ไม่ระบุ

  209.00 - 229.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกเหลือง F1 ดาวทอง

  150 เมล็ด ความงอก 99%
  รหัสสินค้า A4154
  หมดอายุ 1/67

  24.00 - 27.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกเหลือง F1 ดาวทอง

  1,500 เมล็ด ความงอก 99%
  รหัสสินค้า A4153
  หมดอายุ 1/67

  209.00 - 239.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริกหยวก ศรีหยก

  70 เมล็ด ความงอก 55%
  รหัสสินค้า A4774
  หมดอายุ 3/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริกขี้หนุ จินดาดำ

  10 กรัม ความงอก 55%
  รหัสสินค้า A4370
  หมดอายุ 12/65

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกส้มยาว

  5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A3405
  หมดอายุ 1/67

  65.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริกขี้หนูสวน

  1 ซองจัมโบ้ 400 เมล็ด
  รหัสสินค้า A3739
  หมดอายุ 9/66

  30.00 - 35.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกกะเหรี่ยง

  20 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A3469
  ไม่ระบุ

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกกะเหรี่ยง

  200 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A3468
  ไม่ระบุ

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกส้มยาว

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A3406
  หมดอายุ 1/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกขี้หนูหอม

  900 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A3397
  หมดอายุ 4/67

  65.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกขี้หนูหอม

  90 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A3401
  หมดอายุ 4/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกยักษ์หวาน

  50 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A3387
  หมดอายุ 1/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริกขี้หนู รังสิมา

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A5338
  หมดอายุ 6/66

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกขี้หนู รสทิพย์

  50 เมล็ด ความงอก 92%
  รหัสสินค้า A5207
  หมดอายุ 2/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริกหนุ่มเขียว

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A5605
  หมดอายุ 6/66

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริกเหลือง

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A5606
  หมดอายุ 4/66

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริกเดือยไก่

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A5279
  หมดอายุ 9/66

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริกหนุ่มขาว

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A3618
  หมดอายุ 7/66

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริกขี้หนู

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A4082
  หมดอายุ 8/66

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริกขี้หนูสวน

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A4088
  หมดอายุ 12/66

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกขี้หนู รสทิพย์

  500 เมล็ด ความงอก 92%
  รหัสสินค้า A5206
  หมดอายุ 2/66

  79.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริก จักรพรรดิ

  400 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6110
  หมดอายุ 2022-08-01

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริก จักรพรรดิ

  40 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6111
  หมดอายุ 2022-08-01

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริก กระดังงา

  50 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6103
  หมดอายุ 5/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริก กระดังงา

  500 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6102
  หมดอายุ 5/66

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริก นางนวล T2008

  65 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6099
  หมดอายุ 3/67

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริก ภูพาน

  60 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6095
  หมดอายุ 2022-08-01

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก