LINE it!
 @allkaset

 • ѡ( 56 ¡ )

  เมล็ดผักโขมแดง

  รหัสสินค้า A438
  เมล็ดผักโขมแดง
  3800 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดผักโขม (เขียว)

  รหัสสินค้า A2078
  เมล็ดผักโขม (เขียว)
  20000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-09-01

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ด ผักโขม

  รหัสสินค้า A248
  เมล็ด ผักโขม
  3,800 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-12-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ด ผักโขม ไวท์ลีฟ 93

  รหัสสินค้า A6034
  เมล็ด ผักโขม ไวท์ลีฟ 93
  6,200 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-8-1

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดผักโขมใบกระ

  รหัสสินค้า A6443
  เมล็ดผักโขมใบกระ
  1000 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2021-11-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดผักโขมแดงทั้งต้น

  รหัสสินค้า A4480
  เมล็ดผักโขมแดงทั้งต้น
  66000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2023-04-01

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ด ผักโขม ต้นขาว TA0

  รหัสสินค้า A5986
  เมล็ด ผักโขม ต้นขาว TA0
  5,920 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-8-1

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดผักโขมหลากสี

  รหัสสินค้า A4854
  เมล็ดผักโขมหลากสี
  13300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-12-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ด ผักโขม กรีนลีฟ TA

  รหัสสินค้า A5990
  เมล็ด ผักโขม กรีนลีฟ TA
  6,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-9-1

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดผักโขมเขียวตองอ่อน

  รหัสสินค้า A4851
  เมล็ดผักโขมเขียวตองอ่อน
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-10-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมแดง

  รหัสสินค้า A1553
  ผักโขมแดง
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมแดง

  รหัสสินค้า A1552
  ผักโขมแดง
  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดผักโขม (เขียว)

  รหัสสินค้า A2079
  เมล็ดผักโขม (เขียว)
  200000เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-09-01

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักโขม ป๊อปอาย

  รหัสสินค้า A5350
  ผักโขม ป๊อปอาย
  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-12-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักโขม เบตง

  รหัสสินค้า A2472
  เมล็ดผักโขม เบตง
  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดผักโขมแดงทั้งต้น

  รหัสสินค้า A4852
  เมล็ดผักโขมแดงทั้งต้น
  6,600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2023-02-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักโขมแก้ว(ต้นขาว)

  รหัสสินค้า A4850
  เมล็ดผักโขมแก้ว(ต้นขาว)
  2,600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-5-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมขาว ศรีนวล

  รหัสสินค้า A4848
  ผักโขมขาว ศรีนวล
  13300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2023-04-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขม ป๊อปอาย

  รหัสสินค้า A5349
  ผักโขม ป๊อปอาย
  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-12-1

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดผักโขมแดง ทับทิมแด

  รหัสสินค้า A5887
  เมล็ดผักโขมแดง ทับทิมแด
  3,500 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 2022-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมแดง ทับทิมแดง

  รหัสสินค้า A5886
  ผักโขมแดง ทับทิมแดง
  35000 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 2022-06-01

  79.00 - 109.00 ฿

  ผักโขมแดง พันธุ์ศรีสุข

  รหัสสินค้า A4853
  ผักโขมแดง พันธุ์ศรีสุข
  13300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-5-1

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  ผักโขมใจกลางแดงใหญ่

  รหัสสินค้า A570
  ผักโขมใจกลางแดงใหญ่
  5 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-6-1

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  ผักโขม พันธุ์แดงชมพู

  รหัสสินค้า A1555
  ผักโขม พันธุ์แดงชมพู
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-06-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมพันธุ์เขียวปนแดง

  รหัสสินค้า A1602
  ผักโขมพันธุ์เขียวปนแดง
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมแก้ว(ต้นขาว)

  รหัสสินค้า A4494
  ผักโขมแก้ว(ต้นขาว)
  26000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2023-1-1

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักโขมหลากสี

  รหัสสินค้า A4445
  เมล็ดพันธุ์ผักโขมหลากสี
  133000 เมล็ด ความงอก70%
  หมดอายุ 2022-12-1

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมขาว พันธุ์ศรีนวล

  รหัสสินค้า A4321
  ผักโขมขาว พันธุ์ศรีนวล
  133000 เมล็ด ความงอก70%
  หมดอายุ 2023-04-01

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดผักโขม

  รหัสสินค้า A1345
  เมล็ดผักโขม
  38000 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-12-01

  69.00 - 78.00 ฿

  ผักโขม เรดลีฟ TA026

  รหัสสินค้า A5987
  ผักโขม เรดลีฟ TA026
  35000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-8-28

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักโขมแดง

  รหัสสินค้า A1314
  เมล็ดพันธุ์ผักโขมแดง
  38000 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-04-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดผักโขม เรดลีฟ TA02

  รหัสสินค้า A5988
  เมล็ดผักโขม เรดลีฟ TA02
  3,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-8-28

  23.00 ฿ 14.00 ฿

  ผักโขมแดง พันธุ์ศรีสุข

  รหัสสินค้า A4433
  ผักโขมแดง พันธุ์ศรีสุข
  133000 ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-5-1

  99.00 ฿ 65.00 ฿

  เมล็ดผักโขม ต้นขาว

  รหัสสินค้า A5985
  เมล็ดผักโขม ต้นขาว
  59200 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2023-01-01

  159.00 - 199.00 ฿

  ผักโขมเขียวตองอ่อน

  รหัสสินค้า A4505
  ผักโขมเขียวตองอ่อน
  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-10-01

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมใจกลางแดงเล็ก

  รหัสสินค้า A3051
  ผักโขมใจกลางแดงเล็ก
  50 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-02-01

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมใจกลางแดงใหญ่

  รหัสสินค้า A1206
  ผักโขมใจกลางแดงใหญ่
  50 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-6-1

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดผักโขมต้นเขียว

  รหัสสินค้า A1150
  เมล็ดผักโขมต้นเขียว
  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-02-01

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดผักโขม ไวท์ลีฟ 936

  รหัสสินค้า A6033
  เมล็ดผักโขม ไวท์ลีฟ 936
  62000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-8-1

  159.00 - 199.00 ฿

  ผักโขม ใบชาม

  รหัสสินค้า A1599
  ผักโขม ใบชาม
  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-02-01

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักโขม ใบชาม

  รหัสสินค้า A1600
  ผักโขม ใบชาม
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักโขม เบตง

  รหัสสินค้า A2473
  เมล็ดพันธุ์ผักโขม เบตง
  150 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-05-01

  69.00 - 89.00 ฿

  ผักโขมเขียว

  รหัสสินค้า A1550
  ผักโขมเขียว
  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-06-01

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักโขม พันธุ์แดงชมพู

  รหัสสินค้า A1554
  ผักโขม พันธุ์แดงชมพู
  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-06-01

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักโขม กรีนลีฟ TA024

  รหัสสินค้า A5989
  ผักโขม กรีนลีฟ TA024
  65000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2023-03-01

  159.00 - 199.00 ฿

  ผักโขมเขียว

  รหัสสินค้า A1551
  ผักโขมเขียว
  5 กรัม ความงอก 70%
  ผลิต --

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักโขมต้้นเขียว

  รหัสสินค้า A592
  เมล็ดผักโขมต้้นเขียว
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-11-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมใจกลางแดงเล็ก

  รหัสสินค้า A3050
  ผักโขมใจกลางแดงเล็ก
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-09-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขม พันธุ์เขียวปนแดง

  รหัสสินค้า A1601
  ผักโขม พันธุ์เขียวปนแดง
  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-06-01

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดผักโขม ไฮ่ฉ่าย

  รหัสสินค้า A4320
  เมล็ดผักโขม ไฮ่ฉ่าย
  133000 เมล็ด ความงอก70%
  หมดอายุ 2022-12-1

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดผักโขม (ไฮ่ฉ่าย)

  รหัสสินค้า A4849
  เมล็ดผักโขม (ไฮ่ฉ่าย)
  13300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-12-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมแดง พันธุ์ศรีสุข

  รหัสสินค้า A5551
  ผักโขมแดง พันธุ์ศรีสุข
  80 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-11-1

  40.00 - 49.00 ฿

  ผักโขมจีนสีเขียวก้านขาว

  รหัสสินค้า A6345
  ผักโขมจีนสีเขียวก้านขาว
  4 กรัม ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2021-8-1

  21.00 - 23.00 ฿

  ผักโขมจีนสีเขียวก้านขาว

  รหัสสินค้า A6344
  ผักโขมจีนสีเขียวก้านขาว
  40 กรัม ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2022-10-1

  149.00 - 179.00 ฿

  ผักโขมแดง ยกลัง

  รหัสสินค้า A3588
  ผักโขมแดง ยกลัง
  ยกลัง ความงอก 60%
  หมดอายุ

  1,719.00 - 1739.00 ฿

  ทอร์ดอน 101

  รหัสสินค้า A3666
  ทอร์ดอน 101
  ทอร์ดอน 101
  ผลิต 2017-5-1

  579.00 - 599.00 ฿

  Թ§