LINE it!
 @allkaset

 • ѡѴ( 37 ¡ )

  เมล็ดผักสลัด มิกซ์

  รหัสสินค้า A379
  เมล็ดผักสลัด มิกซ์
  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-07-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดเรดโอ๊ค วีนัส

  รหัสสินค้า A353
  เมล็ดเรดโอ๊ค วีนัส
  1000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-01-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดผักสลัดบิ๊ก เรดโอ๊

  รหัสสินค้า A5042
  เมล็ดผักสลัดบิ๊ก เรดโอ๊
  0.5 กรัม ความงอก 80%
  ผลิต 0000-00-00

  22.00 - 25.00 ฿

  ผักสลัด บิ๊ก กรีนโอ๊ค

  รหัสสินค้า A5040
  ผักสลัด บิ๊ก กรีนโอ๊ค
  0.5 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-10-01

  22.00 - 25.00 ฿

  สลัดกรีนโอ๊ค ไอซแลนด์

  รหัสสินค้า A4789
  สลัดกรีนโอ๊ค ไอซแลนด์
  60 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 0000-00-00

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักสลัดบิ๊ก เรดโอ๊ค

  รหัสสินค้า A5041
  ผักสลัดบิ๊ก เรดโอ๊ค
  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-02-01

  169.00 - 215.00 ฿

  ผักสลัด บิ๊ก กรีนโอ๊ค

  รหัสสินค้า A5039
  ผักสลัด บิ๊ก กรีนโอ๊ค
  5 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-02-01

  169.00 - 215.00 ฿

  บัตเตอร์เฮด

  รหัสสินค้า A3426
  บัตเตอร์เฮด
  200 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-6-1

  18.00 - 20.00 ฿

  บัตเตอร์เฮด

  รหัสสินค้า A3425
  บัตเตอร์เฮด
  2,000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-6-1

  139.00 - 189.00 ฿

  ผักกาดหอม กรีนโบว์

  รหัสสินค้า A3091
  ผักกาดหอม กรีนโบว์
  1,000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-8-1

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์เรดโอ๊ค

  รหัสสินค้า A2927
  เมล็ดพันธุ์เรดโอ๊ค
  4,000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-01-01

  139.00 - 189.00 ฿

  ผักกาดหอม เรดโบว์

  รหัสสินค้า A2925
  ผักกาดหอม เรดโบว์
  1,000 เมล็ด
  หมดอายุ 2022-8-1

  139.00 - 189.00 ฿

  ผักกาดหอม ไอซเบิร์ก

  รหัสสินค้า A2921
  ผักกาดหอม ไอซเบิร์ก
  4000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-8-1

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์มินิคอส

  รหัสสินค้า A2917
  เมล็ดพันธุ์มินิคอส
  4,000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-03-01

  139.00 - 189.00 ฿

  ปุ๋ย AB จำนวน 1 คู่

  รหัสสินค้า A4002
  ปุ๋ย AB จำนวน 1 คู่
  ขนาด 1 ลิตร ทั้ง 2 ขวด
  ไม่ระบุ

  119.00 - 139.00 ฿

  ผักกาดหอม สลัดปลี

  รหัสสินค้า A4798
  ผักกาดหอม สลัดปลี
  160 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2021-11-01

  21.50 - 24.00 ฿

  กรีนคอส ออร์แกนิค

  รหัสสินค้า A6638
  กรีนคอส ออร์แกนิค
  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-7-1

  38.00 - 49.00 ฿

  ผักกาดหอมสลัด

  รหัสสินค้า A4794
  ผักกาดหอมสลัด
  0.5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 2021-11-1

  12.00 - 14.00 ฿

  เรดคอส ออร์แกนิค

  รหัสสินค้า A6616
  เรดคอส ออร์แกนิค
  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-7-1

  359.00 - 379.00 ฿

  ผักกาดหอมดำ B (ผักสลัด)

  รหัสสินค้า A2673
  ผักกาดหอมดำ B (ผักสลัด)
  40 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-12-01

  39.00 - 49.00 ฿

  เรดโอ๊ค ออร์แกนิค

  รหัสสินค้า A6562
  เรดโอ๊ค ออร์แกนิค
  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-7-1

  38.00 - 49.00 ฿

  เมล็ดเรดโอ๊ค วีนัส

  รหัสสินค้า A1328
  เมล็ดเรดโอ๊ค วีนัส
  10000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-02-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เรดคอส ออร์แกนิค

  รหัสสินค้า A6640
  เรดคอส ออร์แกนิค
  1 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-7-1

  38.00 - 49.00 ฿

  สลัดเรดโอ๊ค ยุโรป

  รหัสสินค้า A4790
  สลัดเรดโอ๊ค ยุโรป
  80 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2021-3-1

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดหอม สลัดปลี

  รหัสสินค้า A3522
  ผักกาดหอม สลัดปลี
  1,600 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2022-01-01

  139.00 - 189.00 ฿

  ผักกาดหอม ผักสลัดดำ

  รหัสสินค้า A725
  ผักกาดหอม ผักสลัดดำ
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-10-1

  12.00 - 14.00 ฿

  กรีนคอส ออร์แกนิค

  รหัสสินค้า A6374
  กรีนคอส ออร์แกนิค
  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-7-1

  359.00 - 379.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหอม พุ่มแก้ว

  รหัสสินค้า A2662
  เมล็ดผักกาดหอม พุ่มแก้ว
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-1

  9.00 - 15.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหอม กรีนโบว์

  รหัสสินค้า A3092
  เมล็ดผักกาดหอม กรีนโบว์
  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-08-01

  18.00 - 20.00 ฿

  เรดโอ๊ค ออร์แกนิค

  รหัสสินค้า A6563
  เรดโอ๊ค ออร์แกนิค
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-7-1

  359.00 - 379.00 ฿

  ทานตะวัน ทองเศรษฐี

  รหัสสินค้า A4085
  ทานตะวัน ทองเศรษฐี
  ยกลัง 250 ซอง
  ผลิต

  3,999.00 - 4250.00 ฿

  เรดคอรัล

  รหัสสินค้า A3424
  เรดคอรัล
  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-08-01

  18.00 - 20.00 ฿

  เรดคอรัล

  รหัสสินค้า A3423
  เรดคอรัล
  1,000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 0000-00-00

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดกรีนโอ๊ค รอยัล

  รหัสสินค้า A2500
  เมล็ดกรีนโอ๊ค รอยัล
  100 ซอง ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-02-01

  1,629.00 - 1699.00 ฿

  ผักกาดหอม ผักสลัดดำ

  รหัสสินค้า A909
  ผักกาดหอม ผักสลัดดำ
  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-10-1

  89.00 - 119.00 ฿

  สลัดบัตเตอร์เฮดเอเธนส์

  รหัสสินค้า A4593
  สลัดบัตเตอร์เฮดเอเธนส์
  5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 2021-11-1

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักสลัด บิ๊ก กรีนโอ๊ค

  รหัสสินค้า A3798
  ผักสลัด บิ๊ก กรีนโอ๊ค
  ยกลัง (100 ซอง)
  หมดอายุ 2022-02-01

  1,629.00 - 1699.00 ฿

  Թ§