LINE it!
 @allkaset


 • ѡҴ( 78 ¡ )

  สลัดเรดโอ๊ค ยุโรป

  80 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A4790

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหอม กรีนโบว์

  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3092

  15.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดกรีนโอ๊ค

  200 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A2922

  15.00 - 18.00 ฿

  ผักกาดหอมสลัดคอสม แอลเอ

  0.5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A4793

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดหอม เพอเพิล

  200 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3837

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมินิคอส

  400 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A2916

  15.00 - 18.00 ฿

  กรีนคอส ซีซ่าร์

  10000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A1294

  165.00 - 185.00 ฿

  ผักกาดหอม พุ่มแก้ว

  2,640 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2194

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม

  2,640 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A1915

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดกรีนคอส ซีซ่าร์

  1000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A1281

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหอม

  960 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A437

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักกาดหอม เรด แรปิด

  1,220 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A785

  21.00 - 23.00 ฿

  ผักกาดหอม สลัดปลี

  160 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A4798

  21.50 - 24.00 ฿

  เมล็ดเรดโบว์

  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2924

  15.00 - 18.00 ฿

  ผักกาดหอม กรีนโอ๊ครอยัล

  10000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3101

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์มินิคอส

  4,000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A2917

  119.00 - 139.00 ฿

  ผักกาดหอม ไอซ์เบิร์ก

  5,000 เมล็ด 5 กรัม
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A335

  19.00 - 22.00 ฿

  ผักกาดหอม เรดบูลล์

  30 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A4861

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดหอม กรีนวิว

  5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A6286

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักหอมเรดทรูเรด

  5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A6284

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดหอม เรดบูลล์

  300 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A4860

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดหอมม่วง ลอนดอน

  6,000 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A4588

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดหอม แกรนด์ เรปิด

  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A3044

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดหอมดำ B (ผักสลัด)

  40 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/2608

  รหัสสินค้า A2673

  39.00 - 49.00 ฿

  ผักกาดหอมเรดบัตตาเวีย

  0.5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A6285

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดกรีนคอส

  400 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 0/543

  รหัสสินค้า A2918

  15.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหอม เมล็ดขาว

  900 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A436

  8.00 - 13.00 ฿

  สลัดกรีนโอ๊ค ไอซแลนด์

  60 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A4789

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดหอม พันธุ์กรีนนี่

  30 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A4683

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดไอซเบิร์ก

  400 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2920

  15.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์กรีนโอ๊ค

  2,000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A2923

  119.00 - 139.00 ฿

  ผักกาดหอม ไอซเบิร์ก

  4000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2921

  119.00 - 139.00 ฿

  ปวยเล้ง

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A84

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือการ์ตูน

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A169

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A167

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดหอมม่วง ลอนดอน

  600 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A4685

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดหอม บิ๊กจอห์น238

  2,700 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A4684

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดหอม ศรีทอง

  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2354

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหอม ศรีทอง

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2353

  9.00 - 11.00 ฿

  ผักกาดหอมแกรนด์ แรปิดส์

  5,000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A2962

  24.00 - 27.00 ฿

  ผักกาดหอม แกรนด์แรปิดส์

  50000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A2963

  209.00 - 239.00 ฿

  เบนซาน่า เอฟ

  คาร์เบนดาซิม
  ผลิต

  รหัสสินค้า A13

  215.00 - 249.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหอมกรีนคอรัล

  0.5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A6287

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดหอม สลัดคอสม่วง

  5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A4595

  89.00 - 119.00 ฿

  สลัดกรีนโอ๊ค ไอซแลนด์

  600 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A3519

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดหอม มินิจร้า

  0.5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A6283

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดผักสลัด มิกซ์

  5000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A1436

  165.00 - 185.00 ฿

  ผักกาดหอม ไอซ์เบิร์ก

  50000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A1384

  165.00 - 185.00 ฿

  ผักกาดหอม มินิจร้า

  5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A6282

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดหอม เมล็ดขาว

  9000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A1247

  69.00 - 78.00 ฿

  ผักกาดหอมสลัด

  0.5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A4794

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดหอม บิ๊กจอห์น238

  27000 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A4601

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม

  9600 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1343

  69.00 - 78.00 ฿

  ผักกาดหอม แทงโก้จังโก้

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1612

  14.00 - 16.00 ฿

  ผักกาดหอม เรดโบว์

  1,000 เมล็ด
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2925

  119.00 - 139.00 ฿

  ผักกาดหอม สลัดปลี

  1,600 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A3522

  139.00 - 189.00 ฿

  ผักกาดหอม เพอเพิล

  200 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3836

  69.00 - 78.00 ฿

  ผักกาดหอม เรดโอ๊ค โอเล่

  2 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3373

  135.00 - 179.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหอม เอคโค่

  3 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2764

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักสลัด เรดโอ๊ต

  400 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2926

  15.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหอม

  26400 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A1916

  65.00 - 89.00 ฿

  ไฮซีส

  อีมาเมกตินเบนโซเอต 2.0%
  ผลิต

  รหัสสินค้า A40

  359.00 - 399.00 ฿

  ผักกาดหอม พุ่มแก้ว

  26400 เมล็ด ความงอก70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2195

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดหอม บิ๊กจอห์น 238

  40 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A5295

  40.00 - 49.00 ฿

  Թ§