LINE it!
 @allkaset


 • ѡҴ( 66 ¡ )

  เมล็ดผักกาดหอม เพอเพิล

  ขนาด 1 ซอง 200 เมล็ด
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3837

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือการ์ตูน

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A169

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักหอมเรดทรูเรด

  5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A6284

  89.00 - 119.00 ฿

  ปุ๋ย AB จำนวน 1 คู่

  ขนาด 1 ลิตร ทั้ง 2 ขวด
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A4002

  119.00 - 139.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม

  2,640 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1915

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักสลัด มิกซ์

  ขนาด 1 ซอง 0.5 กรัม
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A379

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดไอซเบิร์ก

  400 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 0/543

  รหัสสินค้า A2920

  15.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดกรีนคอส

  400 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A2918

  15.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดสลัดบัตเตอร์เฮด

  5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A4593

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหอมเมล็ดขาว

  ขนาด 1 ซอง 900 เมล็ด
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A436

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักกาดหอม แกรนด์ เรปิด

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A3043

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหอม ศรีทอง

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2353

  9.00 - 11.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A168

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดบัตเตอร์เฮด เดลี่

  ขนาด 1 ซอง 1 กรัม
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A372

  19.00 - 22.00 ฿

  ปวยเล้ง

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A84

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดหอม มินิจร้า

  5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A6282

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดหอม เรดบูลล์

  30 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A4861

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดหอม เรดโบว์

  1,000 เมล็ด
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2925

  119.00 - 139.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์กรีนคอส

  4,000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A2919

  119.00 - 139.00 ฿

  ผักกาดหอม แกรนด์ เรปิด

  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A3044

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดหอม มินิจร้า

  0.5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A6283

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดผักสลัด มิกซ์

  ขนาด 1 ห่อ 5 กรัม
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A1436

  165.00 - 185.00 ฿

  ผักกาดหอม สลัดคอสม่วง

  5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A4595

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดหอมสลัดคอสม แอลเอ

  0.5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A4793

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์กรีนโอ๊ค

  2,000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A2923

  119.00 - 139.00 ฿

  เมล็ดกรีนโอ๊ค

  200 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A2922

  15.00 - 18.00 ฿

  ผักกาดหอม เรด แรปิด1512

  12200 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A6020

  159.00 - 199.00 ฿

  ผักกาดหอม จอร์เจีย 953

  12900 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A6021

  159.00 - 199.00 ฿

  ผักกาดหอม พันธุ์กรีนนี่

  300 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A4682

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดหอมเรดบัตตาเวีย

  0.5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A6285

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดหอม ไอซเบิร์ก

  4000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 0/543

  รหัสสินค้า A2921

  119.00 - 139.00 ฿

  ผักกาดหอม พุ่มแก้ว

  2,640 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2194

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดหอม บิ๊กจอห์น238

  2,700 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A4684

  12.00 - 14.00 ฿

  สลัดกรีนโอ๊ค ไอซแลนด์

  60 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A4789

  12.00 - 14.00 ฿

  สลัดกรีนโอ๊ค ไอซแลนด์

  600 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A3519

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดหอม กรีนวิว

  5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A6286

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหอม

  26400 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1916

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A167

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหอมกรีนคอรัล

  0.5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A6287

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดหอม บิ๊กจอห์น238

  27000 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A4601

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหอม เพอเพิล

  ขนาด 1 ห่อ 2,000 เมล็ด
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3836

  69.00 - 78.00 ฿

  ไฮซีส 500 CC

  อีมาเมกตินเบนโซเอต 2.0%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A40

  399.00 ฿ 329.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหอม กรีนโบว์

  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3092

  15.00 - 18.00 ฿

  ผักกาดหอมแกรนด์ แรปิดส์

  5,000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A2962

  24.00 - 27.00 ฿

  ผักกาดหอม เรดโอ๊ค โอเล่

  0.2 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3374

  21.00 - 23.00 ฿

  ผักกาดหอม พุ่มแก้ว

  26400 เมล็ด ความงอก70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2195

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดหอม แทงโก้จังโก้

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1612

  14.00 - 16.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวไข่มุก

  15 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1606

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดหอม กรีนเวฟ

  4,000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A2234

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดหอมม่วง ลอนดอน

  600 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A4685

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหอม เอคโค่

  3 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2764

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขม ใบชาม

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1599

  69.00 - 99.00 ฿

  ฟอสฟิทอล เอ็กซ์ตร้า

  สูตร 0-30-18

  รหัสสินค้า A119

  289.00 - 349.00 ฿

  โมสาท ดีซ

  อาหารเพิ่มความสมบรูณ์
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A866

  179.00 - 199.00 ฿

  ผักกาดหอม เรด แรปิด

  1,220 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A785

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดตั้งโอ๋

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A1594

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดข้าวโพดฝักอ่อน

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A1592

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดกรีนโอ๊ค รอยัล

  ยกลัง 50 ซอง
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A2500

  779.00 - 799.00 ฿

  เมล็ดเรดโบว์

  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2924

  15.00 - 18.00 ฿

  โฟแมกซ์

  คัลเซียมโบรอน 400
  ผลิต

  รหัสสินค้า A3087

  269.00 - 299.00 ฿

  เมล็ดสลัดบัตเตอร์เฮด

  0.5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A4794

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดหอม พันธุ์กรีนนี่

  30 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A4683

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหอม จอร์เจีย

  1,290 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A6022

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหอมเมล็ดขาว

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A5693

  675.00 - 685.00 ฿