LINE it!
 @allkaset

 • คลิปวีดีโอ

  รีวิวปลูกบานชื่นดอกซ้อนเจียไต๋

  บานชื่น( 15 รายการ )

  เมล็ดบานชื่นหนู แฟนตาซี

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A4337
  หมดอายุ 9/67

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดอกบานชื่น

  50 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4696
  หมดอายุ 8/68

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บานชื่น เป็ปปิโต้ มิกซ์

  30 เมล็ด ความงอก 81%
  รหัสสินค้า A3973
  หมดอายุ 8/68

  24.00 - 27.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดอกบานชื่น

  500 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4613
  หมดอายุ 8/68

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบานชื่นหนู ZIN-903

  0.75 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A5808
  หมดอายุ 7/67

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบานชื่นหนู ZIN-903

  0.075 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A5809
  หมดอายุ 7/67

  16.00 - 18.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดคะน้ายอด

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A1985
  หมดอายุ 8/68

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบานชื่นหนู แฟนตาซี

  ขนาด 1 ห่อ 4,550 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1782
  หมดอายุ 9/67

  160.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบานชื่นหนู

  ขนาด 1 ห่อ 4,550 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1223
  หมดอายุ 8/67

  160.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบานชื่นหนู

  ขนาด 1 ซอง 455 เมล็ด
  รหัสสินค้า A306
  หมดอายุ 8/67

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบานชื่นดอกซ้อน

  ขนาด 1 ห่อ 750 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1235
  หมดอายุ 11/67

  160.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบานชื่นหนู ZIN-902

  0.075 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2726
  หมดอายุ 9/67

  16.00 - 18.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบานชื่นหนู ZIN-902

  0.75 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2727
  หมดอายุ 9/67

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดอกบานชื่นหนู

  400 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2816
  หมดอายุ 3/68

  18.00 - 20.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบานชื่นดอกซ้อน

  ขนาด 1 ซอง 75 เมล็ด
  รหัสสินค้า A269
  หมดอายุ 11/67

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก