LINE it!
 @allkaset


 • บวบ( 61 รายการ )

  บวบเหลี่ยม หนองอ้อ

  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2660

  40.00 - 49.00 ฿

  บวบงูลูกผสม F1 คอบร้า

  10 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A2954

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดบวบงู

  ขนาด 1 ซอง 12 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1244

  8.00 - 13.00 ฿

  บวบหอมยาว

  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A1424

  89.00 - 119.00 ฿

  บวบหอมยาว

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A1423

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลี่ยมลูกผสม ซ

  10 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A5864

  10.00 - 12.00 ฿

  บวบหอมสั้น มิ่งขวัญ

  20 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A4493

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์บวบหอม

  50 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A4419

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดบวบงู

  ขนาด 1 ห่อ 120 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1264

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดบวบงู พันธุ์เห่าดง

  5 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4829

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดบวบหอม

  5 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A4831

  10.00 - 12.00 ฿

  บวบหอมสั้น มิ่งขวัญ

  2 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A4830

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลี่ยม

  35 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1883

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดบวบหอม

  60 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1885

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดบวบหอม

  600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1886

  65.00 - 89.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ลูกสั้น4ทิศ

  350 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A4502

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลี่ยม

  35 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2090

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม

  10 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A559

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดบวบหอม

  10 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A541

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วพร้า

  10 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1757

  10.00 - 12.00 ฿

  บวบเหลี่ยม กริชเพชร

  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A2331

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม

  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1420

  89.00 - 119.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ลำตะคอง

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2456

  16.00 - 18.00 ฿

  บวบหอม สเปเชียล ลอง

  3 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A6189

  21.00 - 23.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ซูเปอร์แบล็ค

  20 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A5762

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลี่ยม

  350 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1884

  65.00 - 89.00 ฿

  บวบเหลี่ยมลูกผสม เอลวิส

  20 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2268

  21.00 - 23.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ชาญชัย

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3368

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดบวบหอม

  10 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A3562

  30.00 - 35.00 ฿

  เมล็ดบวบหอม สายฟ้า

  25 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A6552

  24.00 - 27.00 ฿

  บวบเหลี่ยม

  100 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1188

  65.00 - 99.00 ฿

  บวบเหลี่ยมลูกผสม ฟีฟ่า

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A2448

  16.00 - 18.00 ฿

  บวบเหลี่ยมพันธุ์4ทิศ444

  35 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4814

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดบวบหอม ทศกัณฐ์

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A5583

  10.00 - 12.00 ฿

  บวบเหลี่ยม พันธุ์4ทิศ44

  350 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4551

  69.00 - 99.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ชาญชัย

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3367

  75.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดบวบหอม ตะวันฉาย

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A2333

  9.00 - 11.00 ฿

  บวบหอม ตะวันฉาย

  20 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A2334

  69.00 - 89.00 ฿

  กะเพราแดง

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A1545

  10.00 - 12.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ซิโก้ 69

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A2474

  16.00 - 18.00 ฿

  บวบหอมคัดพิเศษ เทพธิดา

  20 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2244

  21.00 - 23.00 ฿

  บวบเหลี่ยมปรุงฉัตร

  5 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A703

  12.00 - 14.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ปรุงฉัตร

  50 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A3271

  89.00 - 119.00 ฿

  บวบเหลี่ยมลูกผสม ฟีฟ่า

  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A2449

  129.00 - 149.00 ฿

  บวบเหลี่ยม เอลวิส

  200 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2269

  135.00 - 179.00 ฿

  บวบงูคัดพิเศษ นาคี

  100 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2227

  135.00 - 179.00 ฿

  เมล็ดบวบงูคัดพิเศษ นาคี

  10 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2226

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์บวบงู เห่าดง

  50 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4420

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์บวบงู อินคา

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2330

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดบวบงู อินคา

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2329

  9.00 - 11.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ฉมวกเพชร

  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A4832

  21.50 - 24.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ซิโก้69

  20 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A2475

  129.00 - 149.00 ฿

  บวบเหลี่ยม พันธุ์พื้นเม

  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2671

  40.00 - 49.00 ฿

  บวบหอมลูกผสม นางฟ้า

  20 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A5760

  21.00 - 23.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ลำตะคอง

  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2457

  129.00 - 149.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ฉมวกเพชร

  30 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A4418

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดบวบหอม

  60 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2138

  8.00 - 10.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ลูกสั้น4ทิศ

  035 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A5239

  10.00 - 12.00 ฿

  บวบเหลี่ยม วิกเกอร์เอ

  25 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A6489

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลี่ยม

  5 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A709

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดบวบหอม

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A3481

  675.00 - 685.00 ฿