LINE it!
 @allkaset


 • บวบเหลี่ยม( 30 รายการ )

  เมล็ดบวบเหลี่ยม

  ขนาด 1 ซอง 14 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A262

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลียมแบล็กกรีน

  ขนาด 1 ซอง 27 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A360

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลี่ยมลูกผสม ซ

  10 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A5864

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลี่ยม

  35 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1883

  8.00 - 10.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ลูกสั้น4ทิศ

  350 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A4502

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม

  10 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A559

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วพร้า

  10 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1757

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม

  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1420

  89.00 - 119.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ซูเปอร์แบล็ค

  20 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A5762

  21.00 - 23.00 ฿

  บวบเหลี่ยม โนวา 02

  15 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A6312

  149.00 - 179.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลี่ยม

  350 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1884

  65.00 - 89.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ชาญชัย

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3368

  10.00 - 12.00 ฿

  บวบเหลี่ยม

  100 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1188

  65.00 - 99.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ไจแอนท์ 21

  9 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A6181

  21.00 - 23.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ไจแอนท์ 21

  90 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A6180

  159.00 - 199.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ชาญชัย

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3367

  75.00 - 95.00 ฿

  บวบเหลี่ยมปรุงฉัตร

  5 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A703

  12.00 - 14.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ปรุงฉัตร

  50 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A3271

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ด บวบเหลี่ยม มรกต

  8 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A6183

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ด บวบเหลี่ยม โอเว่น

  6 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A6187

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดบวบหลี่ยม เมเจอร์

  7 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A796

  21.00 - 23.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ฉมวกเพชร

  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A4832

  21.50 - 24.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลี่ยม มรกต

  80 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A6182

  159.00 - 199.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ฉมวกเพชร

  30 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A4418

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลี่ยม โอเว่น

  60 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A6186

  159.00 - 199.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ลูกสั้น4ทิศ

  035 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A5239

  10.00 - 12.00 ฿

  บวบเหลี่ยมลูกผสม โนวา

  15 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A6313

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลี่ยม

  5 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A709

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลี่ยมห้วยแก้ว

  ยกลัง 50 ซอง
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A5335

  779.00 - 799.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลี่ยม

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A3399

  675.00 - 685.00 ฿