LINE it!
 @allkaset


 • ҧ( 73 ¡ )

  เมล็ดกวางตุ้งฮ่องเต้

  ขนาด 1 ซอง 2,140 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A252

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งดอกต้นเขีย

  ขนาด 1 ซอง 3,900 เมล็ด
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A403

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งฮ่องเต้ เซ

  700 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A5850

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งดอกต้นขาว

  ขนาด 1 ซอง 4,350 เมล็ด
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A382

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งฮองเต้ไทนี

  ขนาด 1 ซอง 2,100 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3139

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง หงหยก A1

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A2882

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง ฮ่องเต้

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A2868

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์กวางตุ้งดอก

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2860

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดเขียวกวางตุ้ง

  ขนาด 1 ซอง 4,700 เมล็ด
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A253

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง หงหยก A1

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A2881

  10.00 - 12.00 ฿

  เบนซาน่า เอฟ

  คาร์เบนดาซิม

  รหัสสินค้า A13

  215.00 - 249.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งเบบี้ขาว

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A4744

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้งไต้หวัน โชกุน

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1974

  14.00 - 16.00 ฿

  ผักกวางตุ้งดอกดอยตุ้ง19

  4,550 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2186

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดเขียวกวางตุ้ง

  1 ซองจัมโบ้ 26500 เมล็ด
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A669

  30.00 - 35.00 ฿

  กวางตุ้ง เอ็ดเวิร์ด

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3290

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง โสภา

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A2351

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งดอกต้นเขีย

  ขนาด 1 ห่อ 39,000 เมล็ด
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1357

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งฮ่องเต้

  ขนาด 1 ห่อ 21,400 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1412

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งดอก หยก12

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2859

  10.00 - 12.00 ฿

  ปวยเล้ง

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A84

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็๋ดกวางตุ้งฮ่องเต้

  7,000 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A5849

  79.00 - 109.00 ฿

  ผักกาดฮ่องเต้เชียงตุ้ง

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2365

  9.00 - 11.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง ฮ่องเต้

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A2867

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง โสภา

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A2352

  69.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้

  4 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A4745

  21.50 - 24.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้

  5,000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2172

  8.00 - 10.00 ฿

  กวางตุ้งต้น รามเกียรติ์

  27000 เมล็ด ความงอก 91%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A6371

  79.00 - 109.00 ฿

  กวางตุ้งไต้หวัน โชกุน

  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1973

  99.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งต้น

  3500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A4740

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้งฮ่องเต้ บลูม่า

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5587

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกวางตุ้งฮ่องเต้

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A685

  12.00 - 14.00 ฿

  กวางตุ้งฮ่องกง ขาวน้อย

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A677

  12.00 - 14.00 ฿

  กวางตุ้ง เพชรงาม

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A683

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดฮ่องเต้ เชียงตุง

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2366

  69.00 - 89.00 ฿

  ผักกวางตุ้งเบบี้ขาว

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A4306

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกวางตุ้ง กวางตุ้งต้น

  35000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A4302

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งโชว์จีน

  850 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A794

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งฮองเต้ไทนี

  ขนาด 1 ห่อ 21,000 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3138

  69.00 - 78.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งต้น ใบหยก

  80 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A3251

  เมล็ดกวางตุ้งดอกต้นขาว

  ขนาด 1 ห่อ 43,500 เมล็ด
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1432

  69.00 - 78.00 ฿

  กวางตุ้งดอกขาว ฮานอย

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2743

  75.00 - 95.00 ฿

  กวางตุ้งดอกร่มฉัตร

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A684

  12.00 - 14.00 ฿

  กวางตุ้งดอกเขียว อาชา

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2744

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้งดอก ยอดสุวรรณ

  80 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 8/2609

  รหัสสินค้า A3198

  33.00 - 45.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งทศกัณฐ์37

  5000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A486

  24.00 - 27.00 ฿

  กวางตุ้ง เอ็ดเวิร์ด

  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3289

  75.00 - 95.00 ฿

  พีทมอส นกเงือก L4

  Tray Substrate 70 ลิตร
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A1446

  319.00 - 399.00 ฿

  กวางตุ้งดอกขาว ฮานอย

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2742

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้งดอกเขียว อาชา

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2745

  75.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้ง ป๊อปอาย

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A2325

  9.00 - 11.00 ฿

  ไฮซีส

  อีมาเมกตินเบนโซเอต 2.0%

  รหัสสินค้า A40

  359.00 - 399.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้ง สุพรรณ12

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A228

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้ง ป๊อปอาย

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A2326

  69.00 - 89.00 ฿

  กวางตุ้ง จัมโบ้เจ๊ต

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1627

  99.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง เขียวหยก

  46700 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2171

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกวางตุ้ง นิวเบิร์ก

  44000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A6013

  159.00 - 199.00 ฿

  ผักกวางตุ้งดอก เขียวหยก

  60 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 12/2608

  รหัสสินค้า A2654

  20.00 - 29.00 ฿

  กวางตุ้งฮ่องกง ขาวน้อย

  100 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A7

  89.00 - 119.00 ฿

  กวางตุ้งใบ อัมรินทร์

  15 กรัม ความงอก 90 %
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2208

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้ง สุพรรณ12

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A227

  69.00 - 99.00 ฿

  กวางตุ้ง แชมเปญ

  10 กรัม ความงอก 80%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A5544

  21.00 - 23.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง ฮ่องเต้

  40 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A4305

  139.00 - 189.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-12-01

  รหัสสินค้า A4802

  24.00 ฿ 7.00 ฿

  Թ§