LINE it!
 @allkaset





 • ค่าpH คืออะไร

            ค่า pH คือการวัดความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนซึ่งเป็นการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือเบสของสารละลาย ของเหลวหรือน้ำ โดยที่ระดับพีเอช มักจะอยู่ในช่วง 0 ถึง 14 โดยของเหลวที่มีค่าพีเอช น้อยกว่า 7 จะมีสภาพเป็นกรด ของเหลวหรือน้ำที่มีค่าพีเอช มากกว่า 7 จะเป็นด่างหรือเบส ส่วนระดับค่าพีเอช ที่ 7.0 หมายถึง “เป็นกลาง” โดยมีความเป็นไปได้ถ้าของเหลวมีความเป็นกรดรุนแรงจะมีค่าพีเอช ที่ต่ำกว่า 0 และถ้าของเหลวมีความเป็นด่างสูงจะมีค่าพีเอช ที่มากกว่า 14

  1) pH มีค่า 7 หมายความว่ามีความเป็นกลาง (natural pH)
  2) pH มีค่าต่ำกว่า 7 แสดงความเป็นกรด (acidic pH)
  3) pH มีค่าสูงกว่า 7 แสดงความเป็นเบสหรือด่าง (alkaline pH)

   

  คลิปวีดีโอ

  ค่า ph น้ำฝน ค่าปุ๋ย (EC) น้ำฝน

  ph( 18 รายการ )

  เครื่องวัด PH ดิน เครื่

  แบบดิจิตอล
  รหัสสินค้า A8412
  ไม่ระบุ

  279.00 - 299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สารปรับค่า ph ในดิน

  ปรับดินกรดให้เป็นกลาง
  รหัสสินค้า A6865
  ไม่ระบุ

  200.00 - 220.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ชุดวัดค่า PH ในดิน

  ปฐพีวิทยา มหาลัยเกษตร
  รหัสสินค้า A3853
  ไม่ระบุ

  469.00 - 539.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บัฟเฟอร์ พลัส 1 ลัง

  ปรับค่า ph น้ำขี้น
  รหัสสินค้า A9178
  ไม่ระบุ

  2,399.00 - 2,599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ซุปเปอร์บัฟเฟอร์ 1 ลัง

  ปรับค่า ph น้ำลง
  รหัสสินค้า A9177
  ไม่ระบุ

  2,399.00 - 2,599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระดาษวัดค่า ph น้ำ

  80 แผ่น ช่วง 0.5-5.0
  รหัสสินค้า A8409
  ไม่ระบุ

  9.00 - 17.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระดาษวัดค่า ph น้ำ

  ชุดวัด PH 3.8-5.4
  รหัสสินค้า A8410
  ไม่ระบุ

  9.00 - 17.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัดค่า pH

  เครื่องวัดค่า pH
  รหัสสินค้า A9252
  ไม่ระบุ

  85.00 - 95.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  น้ำยาปรับ ph น้ำขึ้น

  บัฟเฟอร์พลัส 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A9112
  ไม่ระบุ

  229.00 - 249.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  น้ำยาปรับ ph น้ำขึ้น

  บัฟเฟอร์พลัส 500 cc
  รหัสสินค้า A9517
  ไม่ระบุ

  179.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัด PH ทูอินวัน

  เครื่องวัด PH ทูอินวัน
  รหัสสินค้า A8414
  ไม่ระบุ

  119.00 - 139.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  น้ำยาปรับ ph น้ำลง

  ซุปเปอร์บัฟเฟอร์ 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A9113
  ไม่ระบุ

  229.00 - 249.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัด pH ความชื้น


  รหัสสินค้า A9196
  ไม่ระบุ

  299.00 - 339.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัดค่า pH ในน้ำ

  คาร์ลิเบรท แล้ว
  รหัสสินค้า A9621
  ไม่ระบุ

  308.00 - 328.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  น้ำยาปรับ ph น้ำลง

  ซุปเปอร์บัฟเฟอร์ 500cc
  รหัสสินค้า A9518
  ไม่ระบุ

  179.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัดค่า pH

  เครื่องวัดค่า pH
  รหัสสินค้า A9254
  ไม่ระบุ

  329.00 - 399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัดค่า pH

  เครื่องวัดค่า pH
  รหัสสินค้า A9251
  ไม่ระบุ

  459.00 - 499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัดค่า pH ในน้ำ

  เครื่องวัดค่า pH ในน้ำ
  รหัสสินค้า A9255
  ไม่ระบุ

  268.00 - 288.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก