LINE it!
 @allkaset


 • เมล็ดเมล่อน( 35 รายการ )

  เมล่อน เนื้อส้มเอ1

  5 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3500
  ไม่ระบุ

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล่อน พันธุ์เนื้อเขียว

  5 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3486
  หมดอายุ 4/67

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล่อน เนื้อเขียวเอ1

  5 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3484
  หมดอายุ 3/67

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเมล่อน แค็ท697

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A2945
  หมดอายุ 7/67

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล่อน กรีนเน็ต ที778

  7 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A776
  หมดอายุ 10/67

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล่อนพอท ออเร้นจ์

  4 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A777
  หมดอายุ 7/67

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเมล่อน โซฟี 1899

  6 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A823
  หมดอายุ 8/67

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดาวเรืองสีเหลือง บีกิน

  10 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A3134
  หมดอายุ 2/67

  21.50 - 24.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล่อน เนื้อส้มเบอร์1

  5 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3502
  หมดอายุ 4/67

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเมล่อน ซึเนโอะ

  120 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3790
  หมดอายุ 1/67

  139.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเมล่อน ซึเนโอะ

  12 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3791
  หมดอายุ 1/67

  21.50 - 24.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเมล่อน ปริ้นเซส

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A4965
  หมดอายุ 9/67

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเมล่อน รักบี้บอล

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A4485
  หมดอายุ 6/67

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล่อน ธันเดอร์ โกลด์

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A4311
  หมดอายุ /543

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล่อน นิว 45

  12 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3795
  หมดอายุ 5/67

  21.50 - 24.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล่อน นิว 45

  120 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3794
  หมดอายุ 5/67

  139.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเมล่อน มาโมรุ

  12 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3793
  หมดอายุ 10/66

  21.50 - 24.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเมล่อน แค็ท697

  ขนาด 1 ห่อ 500 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1338
  หมดอายุ 7/67

  160.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเมล่อน ปริ้นเซส

  ขนาด 1 ซอง 30 เมล็ด
  รหัสสินค้า A333
  หมดอายุ 9/67

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเมล่อน ปริ้นเซส

  ขนาด 1 ห่อ 300 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1298
  หมดอายุ 9/67

  160.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเมล่อน รักบี้บอล

  ขนาด 1 ห่อ 400 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1330

  160.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล่อนลูกผสม เลดี้กรีน

  120 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2518
  หมดอายุ 8/67

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล่อนลูกผสม เลดี้โกลด์

  120 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2497
  หมดอายุ 2/68

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล่อนลูกผสม เลดี้โกลด์

  12 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2496
  หมดอายุ 2/68

  16.00 - 18.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล่อนลูกผสม เลดี้กรีน

  12 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2517
  หมดอายุ 8/67

  16.00 - 18.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แคนตาลูบพันธุ์ร็อคสตาร์

  1 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A4732
  หมดอายุ 2023-07-01

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แคนตาลูบ ยังบาสเกตบอล

  350 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A4472
  หมดอายุ 1/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเมล่อน แค็ท697

  ขนาด 1 ซอง 50 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1434
  หมดอายุ 7/67

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล่อน โซเฟีย 1899

  60 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6221
  หมดอายุ 8/67

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล่อน พอท ออเร้นจ์

  40 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6222
  หมดอายุ 7/67

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเมล่อน อัลฟ่า

  30 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6223
  หมดอายุ 10/67

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเมล่อน อัลฟ่า

  3 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6224
  หมดอายุ 10/67

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเมล่อน ฮาร์มี

  40 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6227
  หมดอายุ 7/67

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเมล่อน ฮาร์มี

  4 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6228
  หมดอายุ 7/67

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แคนตาลูบ ยังบาสเกตบอล

  35 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A4733
  หมดอายุ 1/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก