LINE it!
 @allkaset


 • เพื่อนเกษตรกร( 159 รายการ )

  เมล็ดแตงโม มณีพร

  27 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A6240

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงโม มณีพร

  250 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A6239

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดแตงโม ทรายทอง

  10 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A775

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงโม นิวตอปิโด TA199

  9 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A6249

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ด แตงโม ไดอาน่า

  4 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A6251

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงโม คันไซ

  25 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A6253

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงโม คันไซ

  250 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A6252

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดแตงโม เพทาย

  30 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-01

  รหัสสินค้า A6255

  แจกฟรี (เหลืออีก 0 ชิ้น)

  เมล็ดแตงโม ลาเบล 1540

  29 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-03-01

  รหัสสินค้า A764

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงโม มาร์เวล

  12 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A6212

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ด แตงโม บุษรา

  15 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A6214

  23.00 ฿ 14.00 ฿

  เมล็ด แตงโม ศรีจันทร์

  4 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A6216

  แจกฟรี (เหลืออีก 0 ชิ้น)

  แตงโม บิ๊กวัน TA224

  14 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A6218

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล่อน กรีนเน็ต ที778

  7 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A776

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดเมล่อน กรีนเน็ต

  70 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A6219

  159.00 - 199.00 ฿

  แคนตาลูป เอ็มมิรัลดสวีท

  50 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A6220

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดเมล่อน โซฟี 1899

  6 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A823

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล่อน โซเฟีย 1899

  60 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A6221

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล่อนพอท ออเร้นจ์

  4 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A777

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล่อน พอท ออเร้นจ์

  40 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A6222

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดแคนตาลูป ฮันนี่ดิว

  4 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A6232

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแคนตาลูป ฮันนี่ดิว

  40 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A6231

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ด แคนตาลูป เจดดิว

  7 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-03-01

  รหัสสินค้า A6234

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ด แคนตาลูป ซันเลดี้

  7 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A6236

  21.00 - 5.00 ฿

  เมล็ดแคนตาลูปศรีทอง1382

  5 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-02-01

  รหัสสินค้า A809

  23.00 ฿ 15.00 ฿

  แตงกวาญี่ปุ่น อาริโซ

  12 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A6194

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงกวาญี่ปุ่น อาริโซ

  120 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A6193

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ร้านทอง 036

  35 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A778

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ด แตงกวา ร้านเพชร

  35 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A6199

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ร้านเพชร

  350 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A6198

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ชินจัง09

  45 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A6205

  21.00 - 23.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ไจแอนท์ 21

  9 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A6181

  21.00 - 23.00 ฿

  บวบเหลี่ยม ไจแอนท์ 21

  90 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A6180

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดบวบหลี่ยมขุนศึก

  7 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A797

  แจกฟรี (เหลืออีก 8 ชิ้น)

  เมล็ดบวบหลี่ยม เมเจอร์

  7 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A796

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ด บวบเหลี่ยม โอเว่น

  6 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A6187

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลี่ยม โอเว่น

  60 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A6186

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ด บวบเหลี่ยม มรกต

  8 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A6183

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลี่ยม มรกต

  80 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A6182

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ด พริก เอ็มม่า

  55 เมล็ด ความงอก 70 %
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A6066

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดพริก เอ็มม่า TA141

  550 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A6065

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดมะเขือยาว ซาไก

  350 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A6070

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือยาว ซาไก TA101

  3,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A6069

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วง ฟูลเนส

  110 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A6073

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือม่วง ฟูลเนส 1505

  1100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A6072

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วง ขุนช้าง

  290 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A6075

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ ขุนแผน

  0.8 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A767

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะ ลูกกบ

  240 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-03-01

  รหัสสินค้า A6079

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะเจ้าจอม

  180 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A6081

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะลายคราม

  200 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A6083

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือเปราะ ลายคราม

  2,000 เมล็ด ความงอก 70
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A6082

  159.00 - 199.00 ฿

  ผักกาดหัว โรซี่

  85 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-03-01

  รหัสสินค้า A6088

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดพริก ภูพาน

  60 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A6095

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดพริก ภูพาน

  600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A6094

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดพริก นางนวล T2008

  65 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-02-01

  รหัสสินค้า A6099

  23.00 ฿ 14.00 ฿

  เมล็ดพริก กระดังงา

  50 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A6103

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดพริก กระดังงา

  500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A6102

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ด พริก สันทราย 1

  55 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A6107

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ด พริก แม่ปิง 80

  35 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A6109

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดพริก จักรพรรดิ

  40 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A6111

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดพริก จักรพรรดิ

  400 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A6110

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดพริก ลอร์ร่า

  65 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A6115

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดพริก ลอร์ร่า

  650 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A6114

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดแฟง ออสการ์ TA073

  27 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-03-01

  รหัสสินค้า A6120

  21.00 - 23.00 ฿