LINE it!
 @allkaset

 • คลิปวีดีโอ

  https://youtu.be/PGWjdE42xy4
  รีวิวเมล็ดพันธุ์ตราจุยเจียมาใหม่ 5 ชนิด

  จุยเจีย( 69 รายการ )

  ชั้นแขวนเมล็ดผักจุยเจีย

  ไม่รวมป้าย 25 ซี่
  รหัสสินค้า A8184
  ไม่ระบุ

  489.00 - 549.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งจีน ผักบุ้งแก้ว

  10 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1537
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งแก้ว เย็นตาโฟ

  ถุง 1 กิโล ยกลัง 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8099
  หมดอายุ /543

  1,099.00 - 1,249.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักชี จันทร์เสี้ยว

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1533
  หมดอายุ 2024-01-01

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักชีลาว สามเด้ง

  3 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1529
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักชีลาว สามเด้ง

  30 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1528
  หมดอายุ 1/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะเพราแดง

  2 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1545
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะเพราขาว

  2 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1543
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แมงลัก

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1549
  หมดอายุ /543

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คื่นฉ่าย กวางโจว

  2 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1541
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ชุนฉ่าย งาขาวคู่

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A215
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดเขียวน้อย วาซาบิ

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7886
  หมดอายุ 9/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ตั้งอ๋อ

  3 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A7858
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ตั้งอ๋อ

  30 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A7857
  หมดอายุ 1/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขมเขียว

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1551
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขม ใบชาม

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1600
  หมดอายุ 4/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขมแก้ว ก้านขาว

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7384
  หมดอายุ 2024-01-01

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขม พันธุ์แดงชมพู

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1555
  หมดอายุ 9/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขม พันธุ์แดงชมพู

  50 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1554
  หมดอายุ 9/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขมพันธุ์เขียวปนแดง

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1602
  หมดอายุ 4/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขม พันธุ์เขียวปนแดง

  50 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1601
  หมดอายุ 4/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กวางตุ้งดอก เขียวอำพัน

  10 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A233
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปอเทือง

  20 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7386
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา แม่แดง

  5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7388
  หมดอายุ 9/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดหอม เจเจกรีนโบว์

  2 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7408
  หมดอายุ 7/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้าน เจเจบิ๊กไบท์

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7398
  หมดอายุ 2024-01-01

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา ไวเปอร์

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7400
  หมดอายุ 2024-01-01

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา ไวเปอร์

  10 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7399
  หมดอายุ 1/67

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะหล่ำดอก ซันเดย์ 45

  0.5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7393
  หมดอายุ 9/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้าน ออลซีซั่น

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7396
  หมดอายุ 2024-01-01

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วพุ่มเขียว ไร้ค้าง

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7896
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกขี้หนู เจเจเฮลฮอท

  5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7391
  หมดอายุ 1/67

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาวเมล็ดดำ

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7900
  หมดอายุ 2024-01-01

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กวางตุ้ง จัมโบ้เจ๊ต

  50 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1627
  หมดอายุ 9/67

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ข้าวโพดข้าวเหนียวไตรรงค

  15 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7868
  หมดอายุ 9/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกขี้หนู เชียงจิน

  0.5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7870
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทอง เชียงทอง

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7872
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้าจัมโบ้ เจ

  10 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A7860
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริกสร้อยฟ้า

  0.5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A7906
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กวางตุ้งกรีน มิซูน่า

  2 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7920
  หมดอายุ 9/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กวางตุ้งกรีน มิซูน่า

  20 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7919
  หมดอายุ 9/67

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดาวเรือง ตรีเพชรดีฟโกล์

  10 เมล็ด ความงอก 95%
  รหัสสินค้า A7932
  หมดอายุ 9/67

  18.00 - 20.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดาวเรืองจักรเพชรเยลโล่ว

  10 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A7936
  หมดอายุ 9/67

  18.00 - 20.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดหอม ฟอเรส

  2 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A7916
  ไม่ระบุ

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกวางตุ้ง สุพรรณ12

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A228
  หมดอายุ 7/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ข้าวโพดข้าวเหนียวไข่มุก

  15 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A1606
  หมดอายุ 3/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เรดคอรอล สึนามิ

  2 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1610
  หมดอายุ 1/68

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้ายอดเซียน

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1626
  หมดอายุ 9/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้าน ทาเคะ

  5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7390
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกขี้หนู เจเจเฮลฮอท

  0.5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7392
  หมดอายุ 2024-01-01

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  อรูกูล่า ร๊อคเก็ต

  1 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7378
  หมดอายุ 1/68

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วเนื้อ เชียงขาว

  50 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7891
  หมดอายุ 7/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  อรูกูล่า ร๊อคเก็ต

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7377
  หมดอายุ 1/68

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดหอม แทงโก้จังโก้

  20 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1611
  หมดอายุ 9/67

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดเขียวปลี

  5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7888
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดเขียวปลี

  50 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7887
  หมดอายุ 1/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วเนื้อ เมล็ดขาว

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7892
  หมดอายุ 7/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วเส้น เชียงพราง

  100 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7889
  หมดอายุ 7/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดขาวใหญ่เชียงจันทร

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7863
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สวิสชาร์ด เรนโบว์

  2 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7922
  หมดอายุ 1/68

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาวเนื้อเชียงแดง

  10 กรัม
  รหัสสินค้า A7894
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วเส้น เชียงพราง

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7890
  หมดอายุ 7/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ข้าวโพดข้าวเหนียวธารน้ำ

  15 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A1604
  หมดอายุ 9/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดหอม แทงโก้จังโก้

  2 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1612
  หมดอายุ 9/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กวางตุ้ง จัมโบ้เจ๊ต

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1972
  หมดอายุ 9/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กวางตุ้งไต้หวัน โชกุน

  2 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1974
  หมดอายุ 9/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะหล่ำดอก ปุยเมฆ

  0.5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1977
  หมดอายุ 7/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สวิสชาร์ด เรนโบว์

  20 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7921
  หมดอายุ 1/68

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก