LINE it!
 @allkaset


 • จุยเจีย( 135 รายการ )

  ชั้นแขวนเมล็ดผักจุยเจีย

  ไม่รวมป้าย 25 ซี่
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8184

  489.00 - 549.00 ฿

  ผักบุ้งจีน เจเจโบนัส

  10 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1539

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักบุ้งจีน เจเจโบนัส

  100 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1538

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักบุ้งจีน ผักบุ้งแก้ว

  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1537

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักบุ้งจีน ผักบุ้งแก้ว

  100 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1536

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักบุ้งแก้ว ลูกโลก

  ผักบุ้งเย็นตาโฟ 1 กิโล
  หมดอายุ 0/543

  รหัสสินค้า A8067

  109.00 - 129.00 ฿

  ผักบุ้งแก้ว เย็นตาโฟ

  ถุง 1 กิโล ยกลัง 10 ถุง
  หมดอายุ 0/543

  รหัสสินค้า A8099

  999.00 - 1,049.00 ฿

  ผักชี พันธุ์มั่นคง

  5 กรัม ความงอก70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1535

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักชี พันธุ์มั่นคง

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1534

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักชี จันทร์เสี้ยว

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1533

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักชี จันทร์เสี้ยว

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1532

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักชีลาว สามเด้ง

  3 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-8-1

  รหัสสินค้า A1529

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักชีลาว สามเด้ง

  30 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1528

  69.00 - 99.00 ฿

  กะเพราแดง

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A1545

  10.00 - 12.00 ฿

  กะเพราแดง

  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A1544

  69.00 - 99.00 ฿

  กะเพราขาว

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1543

  10.00 - 12.00 ฿

  แมงลัก

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1549

  10.00 - 12.00 ฿

  แมงลัก

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1548

  69.00 - 99.00 ฿

  คื่นฉ่าย กวางโจว

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1541

  10.00 - 12.00 ฿

  คื่นฉ่าย กวางโจว

  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1540

  69.00 - 99.00 ฿

  ชุนฉ่าย งาขาวคู่

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A215

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดเขียวน้อย วาซาบิ

  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A7886

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดเขียวน้อย วาซาบิ

  100 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A7885

  69.00 - 99.00 ฿

  ตั้งอ๋อ

  3 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A7858

  10.00 - 12.00 ฿

  ตั้งอ๋อ

  30 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A7857

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมเขียว

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1551

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมเขียว

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1550

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักโขม ใบชาม

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1600

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขม ใบชาม

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1599

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมแก้ว ก้านขาว

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2023-7-1

  รหัสสินค้า A7384

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมแดง

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1553

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขม พันธุ์แดงชมพู

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1555

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมพันธุ์เขียวปนแดง

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1602

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้งดอก เขียวอำพัน

  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A233

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้งดอก เขียวอำพัน

  100 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A230

  69.00 - 99.00 ฿

  ปอเทือง

  20 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A7386

  10.00 - 12.00 ฿

  ปอเทือง

  200 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A7385

  69.00 - 99.00 ฿

  แตงกวา แม่แดง

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A7388

  10.00 - 12.00 ฿

  แตงกวา แม่แดง

  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A7387

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดหอม เจเจกรีนโบว์

  2 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A7408

  14.00 - 16.00 ฿

  ผักกาดหอม บัตเตอร์ครั๊น

  2 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A7412

  14.00 - 16.00 ฿

  แตงร้าน เจเจบิ๊กไบท์

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-02-01

  รหัสสินค้า A7398

  16.00 ฿ 10.00 ฿

  เมล่อน มาชิตะ

  15 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A7380

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล่อน มาชิตะ

  150 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A7379

  159.00 - 175.00 ฿

  กะหล่ำดอก ซันเดย์ 45

  0.5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A7393

  14.00 - 16.00 ฿

  แตงร้าน ออลซีซั่น

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A7396

  14.00 - 16.00 ฿

  ถั่วพุ่มเขียว ไร้ค้าง

  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A7896

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วพุ่มเขียว ไร้ค้าง

  100 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A7895

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดหัวไชเท้า เจเจ

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A7898

  10.00 - 12.00 ฿

  พริกขี้หนู เจเจเฮลฮอท

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A7391

  99.00 - 119.00 ฿

  พริกขี้หนูสวนเจเจจิ๊ดริ

  0.5 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A7864

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดขาว เจเจ61

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1980

  99.00 - 119.00 ฿

  พริกขี้หนูสวนเจเจจิ๊ดริ

  5 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A7862

  69.00 - 99.00 ฿

  ถั่วฝักยาวเมล็ดดำ

  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7900

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้ง จัมโบ้เจ๊ต

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1627

  99.00 - 119.00 ฿

  ถั่วฝักยาวเมล็ดดำ

  100 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A7899

  69.00 - 99.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียว เผือก

  15 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A7866

  10.00 - 12.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียว เผือก

  150 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A7865

  69.00 - 99.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวไตรรงค

  15 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A7868

  10.00 - 12.00 ฿

  พริกขี้หนู เชียงจิน

  0.5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A7870

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดฟักทอง เชียงทอง

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A7872

  10.00 - 12.00 ฿

  มะระขี้นก แคระเขียว

  2 กรัม ความงอก 80%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A7884

  10.00 - 12.00 ฿

  กระเจี๊ยบ กรีนเจ

  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A7882

  10.00 - 12.00 ฿

  กระเจี๊ยบ กรีนเจ

  100 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A7881

  69.00 - 99.00 ฿