LINE it!
 @allkaset


 • เพื่อนเกษตรกร( 198 รายการ )

  เมล็ดแตงโม มณีพร

  27 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6240
  หมดอายุ 8/65

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงโม มณีพร

  250 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6239
  หมดอายุ 8/65

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงโม ทรายทอง

  10 เมล็ด ความงอก 80 %
  รหัสสินค้า A775
  หมดอายุ 8/65

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด แตงโม ไดอาน่า

  4 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6251
  หมดอายุ 11/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงโม ไดอาน่า 1636

  40 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6250
  หมดอายุ 11/66

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงโม คันไซ

  25 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6253
  หมดอายุ 5/65

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงโม คันไซ

  250 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6252
  หมดอายุ 5/65

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงโม เพทาย

  30 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6255
  หมดอายุ 7/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงโม เพทาย

  300 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6254
  หมดอายุ 7/66

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงโม ลาเบล 1540

  29 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A764
  หมดอายุ 4/67

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงโม ลาเบล 1540

  120 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6210
  หมดอายุ 4/67

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงโม มาร์เวล

  12 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6212
  หมดอายุ 2022-07-01

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด แตงโม บุษรา

  15 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6214
  หมดอายุ 2/66

  23.00 ฿ 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงโม บุษรา TA147

  150 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6213
  หมดอายุ 2/66

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด แตงโม ศรีจันทร์

  4 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6216
  หมดอายุ 2/67

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงโม ศรีจันทร์ 1106

  40 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6215
  หมดอายุ 2/67

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงโม บิ๊กวัน TA224

  14 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6218
  หมดอายุ 2022-07-01

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แคนตาลูป เอ็มมิรัลดสวีท

  5 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A806
  หมดอายุ 10/65

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แคนตาลูป เอ็มมิรัลดสวีท

  50 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6220
  หมดอายุ 10/65

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเมล่อน โซฟี 1899

  6 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A823
  หมดอายุ 9/65

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล่อน โซเฟีย 1899

  60 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6221
  หมดอายุ 9/65

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล่อนพอท ออเร้นจ์

  4 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A777
  หมดอายุ 10/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด แคนตาลูป ซินเจียง

  6 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6230
  หมดอายุ 4/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแคนตาลูป ชินเจียง

  60 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6229
  หมดอายุ 4/66

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแคนตาลูป ฮันนี่ดิว

  4 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6232
  หมดอายุ 12/65

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด แคนตาลูป เจดดิว

  7 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6234
  หมดอายุ 6/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแคนตาลูป เจดดิว

  70 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6233
  หมดอายุ 6/66

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแคนตาลูปศรีทอง1382

  5 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A809

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวาญี่ปุ่น อาริโซ

  12 เมล็ด ความงอก 80 %
  รหัสสินค้า A6194
  หมดอายุ 4/67

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวาญี่ปุ่น อาริโซ

  120 เมล็ด ความงอก 80 %
  รหัสสินค้า A6193
  หมดอายุ 4/67

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงกวา ร้านทอง 036

  35 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A778
  หมดอายุ 2/67

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงกวา ร้านทอง

  350 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6200
  หมดอายุ 2/67

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด แตงกวา ร้านเพชร

  35 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6199
  หมดอายุ 10/65

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงกวา ร้านเพชร

  350 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6198
  หมดอายุ 10/65

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงกวา ชินจัง09

  45 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6205
  หมดอายุ 3/67

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงกวา ชินจัง09

  450 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6204
  หมดอายุ 3/67

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด แตงกวา ชินจัง2

  40 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6209
  หมดอายุ 11/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงกวา ชินจัง2

  400 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6208
  หมดอายุ 11/66

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงกวา ท่าจีน

  55 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6164
  หมดอายุ 8/65

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงกวา ท่าจีน

  550 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6163
  หมดอายุ 8/65

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงกวา แม่วัง 123

  40 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A779
  หมดอายุ 10/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงกวา แม่วัง

  400 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6165
  หมดอายุ 10/66

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะระ สโนไวท์ 41-60

  3 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A6167
  หมดอายุ 7/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะระ สโนไวท์60 41-60

  30 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A6166
  หมดอายุ 7/66

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บวบเหลี่ยม ไจแอนท์ 21

  9 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A6181
  หมดอายุ 8/65

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบวบหลี่ยมขุนศึก

  7 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A797
  หมดอายุ 11/65

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบวบหลี่ยม ขุนศึก

  70 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A6184
  หมดอายุ 11/65

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบวบหลี่ยม เมเจอร์

  7 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A796
  หมดอายุ 4/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบวบหลี่ยม เมเจอร์

  70 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A6185
  หมดอายุ 4/66

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด บวบเหลี่ยม โอเว่น

  6 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A6187
  หมดอายุ 11/65

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบวบเหลี่ยม โอเว่น

  60 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A6186
  หมดอายุ 11/65

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด บวบเหลี่ยม มรกต

  8 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A6183
  หมดอายุ 10/65

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบวบเหลี่ยม มรกต

  80 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A6182
  หมดอายุ 10/65

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือยาว ฟาร์มเมอร์ลอง

  260 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6068
  หมดอายุ 3/67

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือยาว ฟาร์มเมอร์ลอง

  2,600 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6067
  หมดอายุ 3/67

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือยาว ซาไก

  350 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6070
  หมดอายุ 9/65

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือม่วง ขุนช้าง

  290 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6075
  หมดอายุ 3/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือม่วง ขุนช้าง

  2,900 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6074
  หมดอายุ 3/66

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะ ขุนแผน

  0.8 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A767
  หมดอายุ 10/65

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะ ขุนแผน

  1,500 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6076
  หมดอายุ 10/65

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะ ลูกกบ

  240 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6079
  หมดอายุ 2/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะ ลูกกบ

  240 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6078
  หมดอายุ 2/66

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะเจ้าจอม

  180 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6081
  หมดอายุ 4/67

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะ เจ้าจอม

  1,800 เมล็ด ความงอก 70
  รหัสสินค้า A6080
  หมดอายุ 4/67

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือเปราะลายคราม

  200 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6083
  หมดอายุ 7/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะ ลายคราม

  2,000 เมล็ด ความงอก 70
  รหัสสินค้า A6082
  หมดอายุ 7/66

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะกรอบขาว

  450 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6085
  หมดอายุ 1/66

  21.00 - 1.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะ กรอบขาว

  4,500 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6084
  หมดอายุ 1/66

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก