LINE it!
 @allkaset

 • คลิปวีดีโอ

  รีวิวเมล็ดพันธุ์ตราสี่ทิศมาใหม่ 4 รายการ
  วิธีกินฟ้าทะลายโจรแบบสด และวิธีแก้ขมคอ

  ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช( 472 รายการ )

  เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน

  1500 เมล็ด ความงอก 50%
  รหัสสินค้า A8706
  หมดอายุ 10/66

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือตอแหล นวลผ่อง

  10 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A8708
  หมดอายุ 4/66

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้าประดับ ไซบีเรียน

  20 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A8710
  หมดอายุ 10/66

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้าประดับ เรดไซบีเรีย

  10 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A8712
  หมดอายุ 10/66

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน

  1 ซอง 150 เมล็ด
  รหัสสินค้า A8707
  หมดอายุ 10/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือตอแหล นวลผ่อง

  1 ซอง 1 กรัม
  รหัสสินค้า A8709
  หมดอายุ 4/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้าประดับ ไซบีเรีย

  1 ซอง 2 กรัม
  รหัสสินค้า A8711
  หมดอายุ 10/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้าประดับ เรดไซบีเรีย

  1 ซอง 1 กรัม
  รหัสสินค้า A8713
  หมดอายุ 10/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ผักโขมชมพู

  5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A8985
  หมดอายุ 7/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ผักโขมชมพู

  5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A8986
  หมดอายุ 7/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กวางตุ้งฮ่องเต้เตียวหุย

  ขนาด 1 ซอง 1.5 กรัม
  รหัสสินค้า A8638
  หมดอายุ 4/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว ลายเสือเผ่น

  55 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A8261
  หมดอายุ 4/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว ลายเสือเผ่น

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A8560
  ไม่ระบุ

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บวบหอมกลม

  2 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A8263
  หมดอายุ 8/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บวบหอมกลม

  20 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A8262
  หมดอายุ 8/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบวบหอมกลม

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A8561
  ไม่ระบุ

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักพายน้อย

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A8562

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งจีน ผักบุ้งใบไผ่

  225 เมล็ด ความงอก 50%
  รหัสสินค้า A4762
  หมดอายุ 6/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งจีน ผักบุ้งใบไผ่

  ขนาด 1 ลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A5678
  หมดอายุ 6/67

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งเย็นตาโฟ นิวโฟ

  ขนาด 1 ลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A5260
  หมดอายุ 3/66

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งจีน เย็นตาโฟ

  1 กก. ความงอก 50%
  รหัสสินค้า A4115
  หมดอายุ 3/67

  129.00 - 159.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งจีน เย็นตาโฟ

  ยกลัง(24x1kg)
  รหัสสินค้า A4116
  หมดอายุ 3/67

  2,679.00 - 2,899.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งนาแดง

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A4987
  หมดอายุ /543

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกวางตุ้ง ภูเขาเขียว

  3,500 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4844
  หมดอายุ 1/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกวางตุ้ง ภูเขาเขียว

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A8563

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดกวางตุ้งต้น

  3500 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4740
  หมดอายุ 6/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดกวางตุ้งต้น

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A8250

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4802
  หมดอายุ 2/67

  21.50 - 24.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A8566
  ไม่ระบุ

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกวางตุ้งดอกต้นขาว

  3500 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4757
  หมดอายุ 8/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกวางตุ้งดอกต้นขาว

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A8595

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกวางตุ้งดอกต้นขาว

  500 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A7336
  หมดอายุ /543

  99.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดกวางตุ้งเบบี้ขาว

  500 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A5644
  หมดอายุ /543

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ซูกินีเหลือง ทองแท่ง

  20 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A7526
  หมดอายุ /543

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ขาวปลี หางหงส์

  1 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4349
  หมดอายุ 9/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ขาวปลี หางหงส์

  10 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4347
  หมดอายุ 9/66

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดขาวปลี หางหงส์

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A8596

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดขาวปลี ภูเขาทอง

  130 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4756
  หมดอายุ 6/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดขาวปลี ภูเขาทอง

  1300 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4523
  หมดอายุ 6/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดขาวปลี ภูเขาทอง

  50 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6768
  หมดอายุ 6/67

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกะเพรา

  4,200 เมล็ด ความงอก 60%
  รหัสสินค้า A4748
  หมดอายุ 12/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะเพรา

  ยกลัง ความงอก 60%
  รหัสสินค้า A6976
  หมดอายุ 12/66

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะเพราแดง กลิ่นหอมกว่า

  ยกลัง ความงอก 60%
  รหัสสินค้า A6800
  หมดอายุ /543

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โหระพาใบใหญ่ ยกลัง

  ยกลัง ความงอก 60%
  รหัสสินค้า A6778
  หมดอายุ /543

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักปลังแดง

  1 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A2007
  หมดอายุ 7/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักปลังแดง

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A6656
  หมดอายุ 7/67

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปวยเล้ง

  ยกลัง ความงอก 65%
  รหัสสินค้า A6763
  หมดอายุ /543

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแมงลัก

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4666
  หมดอายุ 8/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แมงลัก

  ยกลัง ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6977
  หมดอายุ 8/67

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดคะน้าใบ เล่าปี่

  2,060 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4722
  หมดอายุ 6/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดคะน้าใบ เล่าปี่

  20600 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4299
  หมดอายุ 6/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้าใบ เล่าปี่

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A6664
  หมดอายุ 6/67

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้าฮ่องกง สามก๊ก

  ยกลัง ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6802

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วฝักยาวม่วง

  25 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4819
  หมดอายุ 10/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วฝักยาวม่วง

  250 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4408
  หมดอายุ 10/66

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาวม่วง

  ยกลัง ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6966
  หมดอายุ 10/66

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วลิสง ถั่วดินกบินทร์

  20 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4469
  หมดอายุ 6/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วลิสง ถั่วดินกบินทร์

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A5675
  หมดอายุ 6/66

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วพุ่ม ลายเสือพราน

  ยกลัง ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A5696
  หมดอายุ /543

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วลันเตาหวาน

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A6651
  หมดอายุ /543

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วแขกม่วง

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A5687
  หมดอายุ /543

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะ บักนัด

  ยกลัง ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6980

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือยาวเขียวมัน

  ยกลัง ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6981
  หมดอายุ /543

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเทศ(สีดา) ตำส้ม

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A6657
  หมดอายุ /543

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเทศ เขาใหญ่

  ยกลัง ความงอก 65%
  รหัสสินค้า A6739
  หมดอายุ /543

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกยักษ์หวาน ทันเดอร์

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A5673
  หมดอายุ /543

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ต้นหอมญี่ปุ่น โตเกียว1

  ยกลัง ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6967
  หมดอายุ /543

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ต้นหอม พันธุ์หอมหวน

  ยกลัง ความงอก 60%
  รหัสสินค้า A6947
  หมดอายุ /543

  669.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก