LINE it!
 @allkaset

 • ( 10 ¡ )

  กระเจี๋ยบเขียว4 ทิศ 443

  รหัสสินค้า A3533
  กระเจี๋ยบเขียว4 ทิศ 443
  100 กรัม (1,300 เมล็ด)
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 99.00 ฿

  ไคร่า

  รหัสสินค้า A6436
  ไคร่า
  ทีบูเฟนไพแรด
  หมดอายุ 2024-03-28

  499.00 - 599.00 ฿

  ออทุส

  รหัสสินค้า A3304
  ออทุส
  เฟนไพรอกซิเมต
  ผลิต 2020-4-1

  429.00 - 499.00 ฿

  ไมทราซ

  รหัสสินค้า A3377
  ไมทราซ
  อะมิทราซ
  ไม่ระบุ

  379.00 - 459.00 ฿

  โอไม้ท์570อีดับเบิ้ลยู

  รหัสสินค้า A1527
  โอไม้ท์570อีดับเบิ้ลยู
  โพรพาร์ไกต์
  ผลิต 2019-12-1

  759.00 - 799.00 ฿

  ออทุส 1 ลิตร

  รหัสสินค้า A3305
  ออทุส 1 ลิตร
  เฟนไพรอกซิเมต
  ไม่ระบุ

  799.00 - 959.00 ฿

  ไพดาเบ็น

  รหัสสินค้า A6771
  ไพดาเบ็น
  ไพริดาเบน
  ผลิต 2019-5-1

  539.00 - 599.00 ฿

  โอเบรอน

  รหัสสินค้า A106
  โอเบรอน
  สไปมีซิเฟน
  ผลิต 2019-7-1

  1,399.00 - 1599.00 ฿

  โอเบรอน ยกลัง

  รหัสสินค้า A2942
  โอเบรอน ยกลัง
  สไปมีซิเฟน
  ผลิต --

  25,899.00 - 26500.00 ฿

  โอไมท์ ซุปเปอร์ 570

  รหัสสินค้า A4017
  โอไมท์ ซุปเปอร์ 570
  โพรพาไกต์
  ผลิต --

  7,999.00 - 8499.00 ฿

  Թ§